15 Απρ 2015

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, τα 16.04.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ., βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα τα ημερήσιας διάταξης:

1.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ομβρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου».(Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
2.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιάντου Δ.Κ.Βροντούς. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
3.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σωλήνων στη δεξαμενή καθίζησης του βιολογικού καθαρισμού Νότιας Πιερίας». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
4.
Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης « Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. εντός της περιοχής των απαλλοτριώσεων ΟΣΕ και ΠΑΘΕ στην επέκταση σχεδίου πόλεως Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
5.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Αγροτική οδοποιία με ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου », από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007 – 2013 και αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
6.
Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ένταξης στο σχέδιο Λεπτοκαρυάς μετά από αίτηση των Πετσιάβα Αλίκης, Πετσιάβα Νικολάου και Πετσιάβα Δημητρίου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
7.
Λήψη απόφασης για αποζημίωση τα ιδιοκτησίας με κωδικό 031020 στο Ο.Τ. 267 του Τομέα Β3 τα Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου μετά από αίτηση του Καρτσιούνα Νικολάου του Αθανασίου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
8.
Λήψη απόφασης για αποζημίωση τα ιδιοκτησίας με κωδικό 021016 στα Ο.Τ. Γ104 – Γ241-Γ264, λόγω ένταξης στο σχέδιο επέκτασης Λεπτοκαρυάς μετά από αίτηση του Τζόλα Κων/νου του Γεωργίου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
9.
Λήψη απόφασης για αποζημίωση τα ιδιοκτησίας με κωδικό 021016 στα Ο.Τ. Γ104 – Γ241-Γ264, λόγω ένταξης στο σχέδιο επέκτασης Λεπτοκαρυάς μετά από αίτηση του Τζόλα Κων/νου του Γεωργίου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
10.
Λήψη απόφασης για αποζημίωση επικείμενων στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
11
Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
12.
Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία με κωδικό 0343 στο Ο.Τ. 158 τομέα Β2 στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
13.
Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης εμβαδού 41 στρεμμάτων στη θέση «Σχολικό» τα Τ.Κ. Βροντούς και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
14.
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 μηνών. (Εισήγηση Γουλάρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
15.
Λήψη απόφασης για την κατασκευή γέφυρας για την σύνδεση Ν. Πόρων με Καστρί Λουτρό. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
16.
Λήψη απόφασης για χρήση σήματος του Δήμου Δίου – Ολύμπου (άρθρο 5ο ν.3852/2010). (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
17.
Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στον οικισμό των παλιών Πόρων. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
18.
Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αστέριος Γαλάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.