# #

13 Μαρ 2010

τα πινει...και τα δινει....super Bregovic

ο καημενος...τι θυσιες κανει....ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΙΣΘΟ ΜΕΓΑΛΕ?


...το ειπε ο Καρατζαφερης.
"Επρεπε η κυβερνηση να κατακρατα το 10% των μισθων! 700 ευρω παιρνεις, να σου κρατα 70 ευρω! Εγω ως βουλευτης παιρνω 6500 ευρω, 650 ευρω να δινω καθε μηνα!"

Eπιλέγει ο άνδρας μία όμορφη αιχμάλωτη, την παίρνει σπίτι του, της ξυρίζει το κεφάλι και της λιμάρει τα νύχια· μετά είναι δική του:


Βιβλικοί τρόποι απόκτησης συζύγου

- Eπιλέγει ο άνδρας μία όμορφη αιχμάλωτη, την παίρνει σπίτι του, της ξυρίζει το κεφάλι και της λιμάρει τα νύχια· μετά είναι δική του:«Εάν δε εξελθών εις πόλεμον επί τους εχθρούς σου και παραδώση Κύριος ο Θεός σου εις τας χείρας σου και προνομεύσης την προνομήν αυτών και ίδης εν τη προνομή γυναίκα καλήν τω είδει και ενθυμηθής αυτής και λάβης αυτήν σεαυτώ γυναίκα και εισάξης αυτήν ένδον εις την οικίαν σου, και ξυρίσης την κεφαλήν αυτής και περιονυχιής αυτήν.» («Δευτερονόμιον», κα΄ 10-12.)- Aγοράζει ο άνδρας μία ιδιοκτησία και παίρνει τη γυναίκα ως μέρος της συμφωνίας:«Και είπεν Βοόζ· εν ημέρα του κτήσασθαί σε τον αγρόν εκ χειρός Νωεμίν και παρά Ρουθ της Μωαβίτιδος γυναικός του τεθνηκότος, και αυτήν κτήσασθαί σε δει... Και είπεν Βοόζ τοις πρεσβυτέροις και παντί τω λαώ· μάρτυρες υμείς σήμερον, ότι κέκτημαι πάντα τα του Ελιμέλεχ και πάντα, όσα υπάρχει τω Χελαιών και τω Μααλών εκ χειρός Νωεμίν· και γε Ρουθ την Μωαβίτιν την γυναίκα Μααλών κέκτημαι εμαυτώ εις γυναίκα.» («Ρουθ», δ΄ 5-10.)
- Πηγαίνει ο άνδρας σε μία γιορτή, κρύβεται, κι όταν κάποια γυναίκα πάει να χορέψει, την αρπάζει και την παίρνει μαζί για γυναίκα του:«Ιδού δη εορτή Κυρίου εν Σηλώμ... και ενετείλαντο τοις υιοίς Βενιαμίν λέγοντες· πορεύεσθε και ενεδρεύσατε εν τοις αμπελώσι· και όψεσθε και ιδού, εάν εξέλθωσιν αι θυγατέρες των οικούντων Σηλώ χορεύειν εν τοις χοροίς, και εξελεύσεσθε εκ των αμπελώνων και αρπάσατε εαυτοίς ανήρ γυναίκα, από των θυγατέρων Σηλώμ, και πορεύεσθε εις γην Βενιαμίν... Και εποίησαν ούτως οι υιοί Βενιαμίν και έλαβον γυναίκας εις αριθμόν αυτών από των χορευουσών, ων ήρπασαν· και επορεύθησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονομίαν αυτών.» («Κριταί», κα΄ 19-24.)- Συμφωνεί ο άνδρας να εργάζεται δωρεάν για επτά χρόνια με αντάλλαγμα τη γυναίκα, που επιθυμεί. Εάν τον ξεγελάσουν και του δώσουν άλλη γυναίκα, τότε εργάζεται άλλα επτά χρόνια. («Γένεσις», κθ΄ 15-30.)- Κόβει ο άνδρας εκατό ακροβυστίες εχθρών και τις παραδίδει στον μελλοντικό πεθερό του:«Και ανέστη Δαυίδ και επορεύθη αυτός και οι άνδρες αυτού και επάταξεν εν τοις αλλοφύλοις εκατόν άνδρας και ανήνεγκε τας ακροβυστίας αυτών και επιγαμβρεύεται τω βασιλεί και δίδωσιν αυτώ την Μελχόλ θυγατέρα αυτού αυτώ εις γυναίκα.» («Βασιλειών Α΄», ιη΄ 27.)

Η θέση της γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη
- Η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να παντρεύεται τον βιαστή της. («Δευτερονόμιον», κβ΄, 28-29.)- Γνωρίζετε τι πρέπει να συμβεί σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, εάν κάποια κοπέλλα δεν βρεθεί παρθένα; Πρέπει να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου: «Εάν δε επ΄ αληθεwας γsνηται ο λyγος ούτος και μή ευρεθή παρθsνια τη νεqνιδι και εξqξουσι την νεάνιν επί τας θ{ρας του οίκου του πατρός αυτής και λιθοβολuσουσιν αυτtν εν λwθοις, και αποθανείται, ότι εποwησεν αφροσ{νην εν υιοίς Ισραήλ εκπορνεύσαι τον οίκον του πατρός αυτής». («Δευτερονόμιον», κβ΄ 20-21).
Όλα τα παραπάνω είναι δειγματοληπτικά επιλεγμένα παραδείγματα ανάμεσα σε αναρίθμητα άλλα. Η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί ιερό βιβλίο για το Χριστιανισμό, ό,τι γράφεται εκεί μέσα έχει γραφεί με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και βρίσκεται εν πλήρει ισχύ και στις μέρες μας.

Η θέση της γυναίκας στην Καινή Διαθήκη

- «Κεφαλή δε γυναικός ο ανuρ.» (Α΄ προς Κορινθίους, ια΄ 3).- «Κάθε γυναίκα ...;με ακάλυπτη την κεφαλή εξευτελίζεται ...; Διότι εάν η γυναίκα δεν καλύπτεται, ας κουρεύεται ...; Εάν είναι αισχρό για τη γυναίκα να κουρεύεται ή να ξυρίζεται, τότε ας καλύπτεται ...; Κάθε άνδρας ...; έχων καλυμμένη την κεφαλή αυτού εξευτελίζεται ...; Ο άνδρας δεν οφείλει να καλύπτει την κεφαλή αυτού, διότι υπάρχει ως εικών και δόξα Θεού. Δεν επλάσθη ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα ...; Οι γυναίκες στις εκκλησίες ας σιωπήσουν. Δεν επιτρέπεται σ΄ αυτές να ομιλούν, αλλά να υποτάσσονται καθώς ο (μωσαϊκός) νόμος λέγει ...; Αν θέλουν να μάθουν κάτι, ας ρωτούν στο σπίτι τους άνδρες τους» («Α΄ προς Κορινθίους», ια΄ 4-12, ιδ΄ 31-40, β΄ 8-15).- Η γυναίκα για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι «μόλυνση». Η ερωτική συνεύρεση μαζί της (ότι πιο φυσικό δηλαδή μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους) αποτελεί εστία μόλυνσης όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή. Γι αυτό εξαίρονται εκείνοι, «που δεν μολύνθηκαν από τις γυναίκες γιατί είναι παρθένοι» («Αποκάλυψις», ιδ΄ 4).- Αν δικαιολογήσετε το απόσπασμα αυτό επειδή μιλά για σεξουαλική συνεύρεση, γυρίστε την Καινή Διαθήκη σας πιο μπροστά στο «κατά Ματθαίον» (ε΄ 2 και διαβάστε: «Κι εγώ σας λέγω ότι αυτός που βλέπει μια γυναίκα και την επιθυμεί, ήδη μοίχευσε μέσα στην καρδιά του».- Για τον Παύλο («Α΄ προς Κορινθίους», ζ΄ 1) η γυναίκα δεν είναι καν άνθρωπος: «Είναι καλό ο άνθρωπος να μην αγγίζει γυναίκα».- Οι επιστολές είναι πολύ σαφείς όσον αφορά στην επίσημη θέση του Χριστιανισμού απέναντι στη γυναίκα: «Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το ίδιο της το σώμα, αλλά ο άνδρας» (Α΄ προς Κορινθίους, ζ΄ 4). «Οι γυναίκες να υποτάσσεσθε στους άνδρες σας στα πάντα» (προς Εφεσίους, ε΄ 22-24). «Οι γυναίκες να υποτάσσεσθε στους άνδρες» (προς Κολασσαείς, γ΄ 1. «Ομοίως οι γυναίκες υποτασσόμενες στους άνδρες τους» (Α΄ Πέτρου, γ΄ 1). Νομίζω, ότι δεν διέφυγε της προσοχής σας η επανάληψη του ρήματος «υποτάσσομαι».


Οι απόψεις των Πατέρων της Εκκλησίας για τη γυναίκα

Οι επιλεγόμενοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν είχαν καλύτερη γνώμη για τις γυναίκες:- Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, πρώτος στη σειρά των Αλεξανδρέων πατέρων της Εκκλησίας και διδάσκαλος του Ωριγένη γράφει στο βιβλίο του «Παιδαγωγός» 2.33: «Μια γυναίκα, αν λάβουμε υπ' όψη μας ποια είναι η φύση της, πρέπει να αισχύνεται γι΄αυτήν».- Ο ΙΑ΄ Κανόνας του Ιωάννη του Νηστευτή (Πηδάλιο σελ. 697-71 επιβάλλει 40 μέρες ξηροφαγία (δηλαδή μόνο ψωμί και νερό) και 100 μετάνοιες ημερησίως (ήτοι 4.000 μετάνοιες) και αποχή από την κοινωνία σε κάθε γυναίκα που θα δεχθεί «ασπασμούς ανδρός» και «επαφές χωρίς ωστόσο να διαφθαρεί». Αν διαφθαρεί κιόλας, μαύρο φίδι που την έφαγε!- Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει: «Με τις γυναίκες δεν είναι ασφαλές ούτε από κοινού να αποφασίζει κανείς.» («Α΄ περί ειδωλολατρίας», από το έργο του «κατά Ελλήνων» - ωραίος τίτλος!)- Ο Μέγας Βασίλειος (ο Αγιοβασίλης) περιγράφει τις σχέσεις των δύο φύλων στο πλαίσιο της ορθόδοξης οικογένειας: «Η γυναίκα δεν έχει την άδεια να αφήνει τον άνδρα της, αλλά κι άν δέρνει αυτήν εκείνος, πρέπει να υπομένει κι όχι να χωρίζεται, κι άν την προίκα της ξοδεύει, κι άν σε άλλες γυναίκες πορνεύει, αυτή πρέπει να καρτερεί. Ώστε η μεν γυναίκα, η αφήσασα τον άνδρα της, μοιχαλίς είναι άν πάρει άλλον, ο δε αφεθείς αυτός άνδρας, άν πάρει άλλη, συγχωρείται.» («Πηδάλιον», κανών Θ΄). Επομένως, σύμφωνα με την Ορθοδοξία η εκμετάλλευση, ο ξυλοδαρμός και η υποβάθμιση -γενικότερα- της συζύγου είναι έργο ευλογημένο.
- Τα ίδια υποστηρίζει κι ο Θεολόγος Γρηγόριος: «Η γυναίκα πρέπει να υποφέρει τον άνδρα, κάν υβρίζει, καν δέρνει αυτήν, καν εξοδεύει την προίκα της, καν ό,τι άλλο τής κάμει.» («Πηδάλιον», Ερμηνεία Κανόνος ΜΗ΄).
Ένας εκ των θεωρητικών του χριστιανισμού, ο Τερτυλλιανός, (γ΄ αι. μ.Χ.) διατύπωσε το ερώτημα: «Τι κοινόν έχει η Αθήνα με την Ιερουσαλήμ;» (De Praescriptione, 7) και θεωρώντας αυτονόητη την αρνητική απάντηση, συνέχισε αναρωτώμενος: «Τι κοινό έχουν ο φιλόσοφος κι ο χριστιανός; Ο μαθητής της Ελλάδος κι ο μαθητής του ουρανού; O εργαζόμενος για τη φήμη κι ο εργαζόμενος για τη ζωή; O άνθρωπος των λόγων κι ο άνθρωπος των έργων, ο χαλαστής κι ο οικοδόμος; Ο φίλος κι ο εχθρός της πλάνης; O διαφθορέας της αλήθειας και ο τηρητής κι εκφραστής της, ο κλέφτης κι ο φρουρός της;» (Απολογητικός, XLVI 1. Στο εικονιζόμενο βιβλίο του αναλύεται η πρέπουσα τουαλέτα της χριστιανής. Τα σχέδια για την αρμόζουσα κόμμωση των γυναικών έχουν ζωγραφισθεί σύμφωνα με τις περιγραφές του. Πρόκειται για τον κότσο, που συνηθίζουν να κάνουν ακόμα και στις ημέρες μας οι λεγόμενες "θεούσες".

- Διαβάστε το μίσος, που ξεχειλίζει ο λόγος του Ιωάννη του Χρυσόστομου για τις γυναίκες: «Οι γυναίκες, όταν υποτάξουν κάποιον στην εξουσία τους, τον καθιστούν ευκολοκυρίευτο από τον Διάβολο, περισσότερο απρόσεκτο, ζωηρότερο, αδιάντροπο, ανόητο, οξύθυμο, θρασύ, ενοχλητικό, ταπεινό, απότομο, ανελεύθερο, δουλοπρεπή, αυθάδη, φλύαρο και με μία λέξη όλα τα γυναικεία ελαττώματα, τα οποία έχουν αυτές, τα αποτυπώνουν στην ψυχή του. Είναι λοιπόν αδύνατον εκείνος ο οποίος διαρκώς βρίσκεται μαζί με γυναίκες με τόση συμπάθεια και μεγαλώνει με τη συναναστροφή τους, να μην γίνει αγύρτης και αργόσχολος και μηδαμινός. Κι αν λέει κάτι, όλα θα είναι λόγια των αργαλειών και των μαλλιών, επειδή η γλώσσα του θα έχει μολυνθεί από το είδος των γυναικείων λόγων. Και αν κάνει κάτι, το κάνει με πολλή δουλοπρέπεια, επειδή βρίσκεται μακριά από την ελευθερία, η οποία αρμόζει στους Χριστιανούς και για κανένα σπουδαίο κατόρθωμα δεν είναι χρήσιμος» (Ιωάννης Χρυσόστομος, Δ΄ Λόγος «περί Νηστείας και Σωφροσύνης»).- «Γενικά η γυναίκα είναι ένα σκουλήκι που σέρνεται, η κόρη του ψεύδους, ο εχθρός της ειρήνης. Ο κατάλογος των αμαρτημάτων και των αδυναμιών της είναι ατελείωτος: είναι ελαφρόμυαλη, φλύαρη και ακόλαστη. Πάνω απ' όλα είναι παθιασμένη με την πολυτέλεια και τις δαπάνες. Φορτώνεται με κοσμήματα, πουδράρει το πρόσωπό της, βάφει τα μάγουλά της με κοκκινάδι, βάζει μυρωδικά στα ρούχα της κι έτσι γίνεται θανάσιμη παγίδα για τον εκμαυλισμό των νέων. Όσος και να είναι ο πλούτος δεν επαρκεί να ικανοποιήσει τη γυναικεία επιθυμία. Μέρα και νύκτα η γυναίκα δεν σκέπτεται τίποτε άλλο παρά το χρυσάφι και τα πολύτιμα πετράδια, τα πορφυρά υφάσματα και τα κεντήματα, τις κρέμες και τα αρώματα. Αν δεν υπήρχε η σεξουαλική επιθυμία, κανένας άνδρας με τα σωστά του δεν θα ήθελε να μοιράζεται το σπίτι του με μια γυναίκα και να υφίσταται τις επακόλουθες ζημιές, παρά τις οικιακές εργασίες που εκτελεί». (Ιωάννης Χρυσόστομος, «Προς τους Έχοντας Παρθένους Συνεισάκτους».)
- Ο επίσκοπος Γάζης, Πορφύριος, σε εκτέλεση του «ες έδαφος φέρειν» του Αρκαδίου, το 401 μ.Χ. κατάστρεψε όλα τα αγάλματα και τα έργα τέχνης, τις δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες κι ισοπέδωσε όλους τους ελληνικούς ναούς της πόλης (βλ. Η Θαμμένη Ελλάδα). Όπως γράφει ο συναξαριστής του, Μάρκος ο Διάκονος, όταν ο Πορφύριος πυρπόλησε και κατάστρεψε το Μαρνείον (ξακουστό ναό του Δία στη Γάζα), χρησιμοποίησε τα μάρμαρά του γιά την πλακόστρωση ενός δρόμου. Όπως υπερήφανα είπε ο ίδιος: «Για να πατούν όχι μόνον άνθρωποι, αλλά και γυναίκες και γουρούνια και άλλα ζώα»! («Βίος Πορφυρίου».)Ο μισογυνισμός, που καλλιεργούσε η εκκλησιαστική ιεραρχία αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο, που κρατάει ο άγιος της εικόνας από τη μονή Λειμώνος Λέσβου, στο οποίο αναγράφεται, ότι ο άνδρας, άν και προέρχεται από τη γυναίκα, μόλις την πλησιάζει διαλύεται, όπως διαλύεται το αλάτι, όταν πλησιάσει το νερό άν και προέρχεται από αυτό.
Η θέση της γυναίκας στο χριστιανικό Μεσαίωνα

Όπως εξετάσαμε παραπάνω, στην Παλαιά Διαθήκη η γυναίκα θεωρείται κατώτερο ον κι υπαίτια για όλα τα κακά της ανθρωπότητας. Η εβραϊκή αυτή αντίληψη πέρασε και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και σε όλη τη χριστιανική διδασκαλία καλλιεργώντας την αντίληψη, ότι η γυναίκα ήταν υπεύθυνη για όλους τους πειρασμούς, που έστελνε ο Σατανάς και πως η θέση της στην κοινωνία προοριζόταν μόνο για την διαιώνιση του είδους. Όπως στο βυζάντιο έτσι κι επί τουρκοκρατίας η γυναίκα δεν είχε δικαιώματα, παρά μόνον καθήκοντα:- Δεν επιτρεπόταν να βγαίνει από το σπίτι. Άν το σπίτι είχε παράθυρα προς τον δρόμο τα παντζούρια τους ήταν πάντοτε κλειστά.- Οι γυναίκες των λαϊκών τάξεων πήγαιναν στα αμπέλια και στα χωράφια, ο ήλιος όμως δεν τις έβλεπε στο δρόμο γιατί ξημερώματα πήγαιναν για τη δουλειά και νύκτα γύριζαν σπίτι.- Στους ναούς υπήρχε ο γυναικωνίτης κατ΄ αντιγραφή των συναγωγών.- Αν κάποια γυναίκα τολμούσε να ντυθεί, να βαφεί και να κυκλοφορήσει έξω -σε κάποια γιορτή ή πανηγύρι- αντιμετώπιζε την κατακραυγή των τοπικών ιεραρχών και της κοινωνίας.- Στην αυτοκρατορία επικρατούσε η κλειστή (σπιτική) οικονομία, γι΄ αυτό το δημοτικό τραγούδι έλεγε για τη γυναίκα: «Να ξερει ρόκα κι αργαλειό, να ξέρει να υφαίνει, να ξέρει και το κέντημα, να ξέρει να κεντάει».- Επειδή οι γαμπροί ζητούσαν μεγάλη προίκα πολλά πτωχά κορίτσια έμεναν ανύπαντα.- Στις αγροτικές περιοχές της Στερεάς, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας ο ξυλοδαρμός των γυναικών από τους άντρες τους ήταν σύνηθες φαινόμενο, ενώ σε ορισμένες περιοχές έφτασε να θεωρείται και δείγμα αγάπης υπήρχε μάλιστα και η παροιμία: «Δεν μ΄ αγαπά ο άντρας μου γιατί δεν μ΄ εματσούκωσε».

Η ακολουθία του γάμου

Παρ΄ όλα αυτά, χριστιανοί προπαγανδιστές διατείνονται, πως δήθεν ο Χριστιανισμός «δια της ηθικής του διδασκαλίας εξύψωσε τη θέση της γυναίκας και καθιέρωσε την ισότητα των φύλων». Πείτε μου, πότε το έκανε αυτό και σε ποιά περίπτωση, αφού ακόμα και τη στιγμή που παντρεύεται, η Εκκλησία της επιτάσσει να διεξάγει τα συζυγικά της καθήκοντα υπό το καθεστώς του «φόβου» του συζύγου της. Δεν υπάρχει νομίζω κανένας, που να μην γνωρίζει τη φράση: « ...;η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα» («προς Εφεσίους», ε΄ 33). «Φοβήται», όχι εκτιμά ή σέβεται.Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι το μόνο φοβερό που λέγεται κατά τη διάρκεια του ελληνοχριστιανικού γάμου. Το απόσπασμα που ακολουθεί συμπεριλαμβάνεται στην «Ευχή» από την «Ακολουθία του Γάμου», που διαβάζει ο ιερέας στο ανδρόγυνο:« ...;και δός τη παιδίσκη ταύτη (εννοεί τη νύφη) εν πάσιν υποταγήναι (νάτο πάλι το επίμαχο ρήμα) τω ανδρί και τον δούλο σου τούτον είναι εις την κεφαλήν της γυναικός (ένας τρόπος να πει περιφραστικά το ίδιο πράγμα),όπως βιώσωσι κατά το θέλημά σου. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Αβραάμ και την Σάρραν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ισαάκ και την Ρεβέκκαν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιακώβ και πάντας τους πατριάρχας. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωακείμ και την Άνναν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Νώε εν τη κιβωτώ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του κήτους ...;Μνημόνευσον αυτών, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του Ενώχ, του Σήμ, του Ηλία ...;». Αυτή είναι η «ευχή», που παίρνουν οι νεοέλληνες από τον ορθόδοξο παπά. Σε τι διαφέρει από μια ευχή πού δίδεται σε μιά συναγωγή; Ούτε ένα ελληνικό όνομα.
Λίγο πιο κάτω οι «ευχές» συνεχίζονται: «Και συ, Νύμφη, μεγαλύνθητι ως η Σάρρα (που την πούλησε δυό φορές ο σύζυγός της Αβραάμ) και ευφράνθητι ως η Ρεβέκκα (που συνωμότησε εναντίον του συζύγου της ώστε να λάβει την ευχή των πρωτοτοκίων ο αγαπημένος της γιός Ιακώβ) και πληθύνθητι ως η Ραχήλ (που έκλεψε τα είδωλα του πατέρα της) ευφραινομένη τω ιδίω ανδρί (που μοιραζόταν το κρεβάτι του συζύγου της με την ίδια της την αδελφή και μερικές ακόμα δούλες) ...;».Ο διαχωρισμός των δύο φύλων κατά τις ώρες της λατρείας εισήχθη στη λατρεία από τα πρώτα κιόλας χρόνια και επίδραση σ΄ αυτό είχε η ίδια επικράτηση στις ιουδαϊκές συναγωγές (Φίλων, «περί Βίου Θεωρητικού» 3). «Χωριστά οι άνδρες και χωριστά οι γυναίκες» (προφήτης Ζαχαρίας, ιβ΄ 12-13).Οι γυναίκες στο Χριστιανισμό είναι κατώτερες από το νόμο και τη φύση, υποκείμενες σε μια κατάσταση μόνιμης τιμωρίας για το προπατορικό αμάρτημα και ακάθαρτες. Δεν φορούν ιερά άμφια, δεν αγγίζουν ιερά αντικείμενα και δεν λαμβάνουν κοινωνία ενώ αιμορραγούν. Επιπλέον, όπως είδαμε, οφείλουν να καλύπτουν τα κεφάλια τους για να δηλώνουν έτσι, ότι είναι υπόδουλες στους άντρες τους, αλλά και γιατί δεν αποτελούν αυθύπαρκτα όντα. Στη σύγχρονη Ελλάδα δεν επιτράπηκε σε κορίτσι να κολυμβήσει για να πιάσει το σταυρό την ημέρα των Θεοφανίων στο Ναύπλιο, οι γυναίκες δεν μπορούν να περπατήσουν στο Άγιο Όρος κ.ά..


Στη φωτογραφία με τον ιερέα, ο οποίος ερμηνεύει το Ευαγγέλιο σε συγκέντρωση γυναικών εικονίζονται οι ιδανικές χριστιανές. Παρατηρείστε τη χριστιανική ένδυση, τη χριστιανική κόμμωση και το χριστιανικό τους ύφος. (Πηγή: «Ο άγιος παπά-Νικόλας Πλανάς, ο απλοϊκός ποιμήν των απλών προβάτων», εκδόσεις «Αστήρ», Αθήνα).Γιά όλα αυτά βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε την ευθύνη, που φέρουν για την κατάσταση αυτή οι ίδιες οι γυναίκες, οι οποίες από τη φύση τους ρέπουν -περισσότερο από τους άνδρες- προς τη θεοκρατία και τη μεταφυσική, οπότε ανέχονται τέτοια απαξιωτική συμπεριφορά από τη θρησκεία, που οι ίδιες ασπάζονται.
Οι χριστιανοί προπαγανδιστές τα πρώτα χρόνια εξάπλωσης του χριστιανισμού στις γυναίκες απευθύνονταν περισσότερο κι όχι τους άνδρες, καθ΄ ότι τις θεωρούσαν ως τον κύριο κι ευκολότερο στόχο. Όταν έλειπαν τα πρωινά οι άνδρες για δουλειές, πήγαιναν στις γειτονιές και κήρυτταν στις γυναίκες. Αφού η γυναίκα γινόταν χριστιανή, κατόπιν άρχιζε τον κατ΄ οίκον προσηλυτισμό του συζύγου της. Αυτό περιγράφεται σαφώς στα συναξάρια των πρώτων αγίων, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται, ότι πρώτα προσηλυτιζόταν η γυναίκα και μετά ο άνδρας.Σε όλες τις εποχές παρατηρούμε, ότι το θρησκευτικό συναίσθημα αναπτύσσεται σαφώς πίο έντονα στις γυναίκες. Ακόμα και στις ημέρες μας οι γυναίκες είναι αυτές, που πηγαίνουν πιό τακτικά στην εκκλησία, βάζουν εικονοστάσια στα σπίτια, ανάβουν τα καντήλια κ.ά.· σπάνια ο άνδρας ασχολείται με αυτά. Οι γυναίκες είναι αυτές, που πηγαίνουν πιό πολύ στις καφετζούδες, οι γυναίκες ρίχνουν τα χαρτιά, τους ρούνους, ασχολούνται με την αστρολογία κ.τ.λ..


* * *Είναι απαράδεκτο στη σύγχρονη Ελλάδα για τις ίδιες τις γυναίκες πρωτίστως, να ανέχονται τέτοια απαξίωση από τους θεοκράτες. Οι φεμινίστριες συνεχώς διαδηλώνουν για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά ουδέποτε τούς πέρασε από το μυαλό να απαιτήσουν π.χ. να πάνε στο Άγιο Όρος. Κι άν αύριο εκλεγεί μιά γυναίκα πρωθυπουργός ή πρόεδρος της δημοκρατίας στη νεοελλάδα, θα έρθει αντιμέτωπη με την παγκόσμια πρωτοτυπία, να μήν μπορεί να επισκεφθεί ένα μέρος της ελληνικής επικράτειας.Ένας ακόμη τραγέλαφος της Ρωμιοσύνης...

πηγη "http://eleusis.pblogs.gr"

ЕΛΛΑΔΑ...ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ...αλλα που την πουλαμε εμεις οι ιδιοι...ετσι δεν ειναι αρχοντες του τοπου ???


AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: »θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ».

AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!

BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα ‘τραπέζια’ (πάγκους) της αγοράς.

BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.

BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.

BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.

BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.

CARE = από το καρέζω.

COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.

DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα ‘δία’. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.

DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ

DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. « δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι ». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!

DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.

EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.

EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε

EYES = από το φάεα = μάτια.

FATHER = από το πάτερ (πατήρ).

FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.

FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ ( F= δίγαμμα).

GLAMOUR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramou r – glamou r, πήρε την σημερινή έννοια.

HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.

HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό ‘ ς’ προφέρεται ως ‘ρ’. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).

I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.

ILLUSION = από το λίζει = παίζει.

ΙS = από το είς.

KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).

KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με (…είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).

LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης – πατέρας του Οδυσσέα).

LOVE = λατινικό: love από το ‘λάFω’. Το δίγαμμα (F) γίνεται ‘αυ’ και ‘ λάF ω’ σημαίνει »θέλω πολύ».

MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.

MATRIX = από το μήτρα.

MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.

MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.

MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.

ME = από το με.

MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.

MENACE = από το μήνις.

MENTOR = από το μέντωρ.

MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. « Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι ». ( Διοδ.Σικελ.Ε’84,2).

MINOR = λατινικά : minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το… menu!

MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda).

MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.

MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).

MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.

MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!

MOW = από το αμάω = θερίζω.

NIGHT = από το νύχτα.

NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο ( »νέ τρώει, νέ πίνει»), ή (νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.

PAUSE = από το παύση.

RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.

RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.

RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ . ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.

SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό).. H δασεία ( ‘) προφέρεται ως σ = σερπετό.

SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.

SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).

SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.

SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω (σπονδή).

TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό..

TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.

YES = από το γέ = βεβαίως.

WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.
Πηγή:

http://www.slap.gr/monimes-stiles/slappers/i-omiriki-glossa-i-vasi-pollon-synxronon-glosson/

тι ειπε ο Γιωργος?


Η δασκάλα παρουσιάζει στους μαθητές ενός αμερικάνικου σχολείου έναν
καινούριο συμμαθητή τους, τον Ιάπωνα Σακίρο Σουζούκι. Το μάθημα αρχίζει με
ερωτήσεις αμερικανικής ιστορίας......


«Για να δούμε», λέει η δασκάλα, «Ποιος είπε: Δώστε μου ελευθερία ή δώστε μου
θάνατο;» Κανείς δεν σηκώνει το χέρι του εκτός από τον καινούριο.
«Ο Πάτρικ Χένρι,το 1775, στη Φιλαδέλφεια», απαντά.
«Μπράβο, Σουζούκι».

«Και ποιος είπε: Κυβέρνηση του λαού από το λαό και για το λαό;» ξαναρωτά την
τάξη η δασκάλα.
«Ο Αβραάμ Λίνκολν, το 1863, στο Γκέτισμπουργκ», απαντά και πάλι ο Σουζούκι.

Η δασκάλα κοιτάζει αυστηρά την τάξη και λέει:

«Ντροπή! Ο Γιαπωνέζος Σουζούκιξέρει την αμερικανική ιστορία καλύτερα από σας!»

Τη σιωπή στην τάξη σπάει μια ψιλή φωνή από τα πίσω θρανία: «Ρε ,δεν πάτε να
πηδηχτείτε όλοι, μαλάκες Γιαπωνέζοι!»
«Ποιος το είπε αυτό;» φωνάζει η δασκάλα.
Ο Σουζούκι χωρίς να περιμένει λέει: «Ο στρατηγός Μακ Αρθουρ, το 1942, στη
διώρυγα του Παναμά και ο Λι Ιακόκα, το 1982, στη γενική συνέλευση της
Τζένεραλ Μότορς».

Η τάξη σιωπά. «Θέλω να ξεράσω», ακούγεται μια ξεψυχισμένη φωνή.
«Ποιος το είπε αυτό;» ξαναρωτάει αυστηρά η δασκάλα.
Και ο Σουζούκι πετάγεται πάλι: «Ο Τζορτζ Μπους ο πρώτος στον πρωθυπουργό
Τανάκα, το 1991, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο Τόκιο».

Ένας μαθητής σηκώνεται όρθιος και ξεσπάει: «Ρε, δεν μας παίρνεις καμιά
πίπ.»!
Και ο Σουζούκι ψύχραιμα: «Μπιλ Κλίντον στη Μόνικα Λεβίνσκι, το 1997, στο
οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου».

Δυο τρεις μαθητές ουρλιάζουν: «Άι γ…..ου, ρε μαλαλακισμένο Σουζούκι».
Ατάραχος ο Γιαπωνέζος: «Βαλεντίνο Ρόσι, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μοτοσικλέτας,
Ράλι Νότιας Αφρικής, το 2002».


Κόλαση στην τάξη, οι μαθητές πετούν καρέκλες, η δασκάλα έχει λιποθυμήσει και
ξαφνικά μπαίνει ο διευθυντής: «Ε, μα την Παναγία, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο
μπουρδέλο».

Και στο βάθος ακούγεται πάλι δυνατά η φωνή του Σουζούκι:

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου , στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης του!»


phgh @http://boraeinai.blogspot.com@

γιατι κ. Παπανδρεου δεν τολμας να το κανεις? τι σε βαραινει? πως θα με πεισεις? ΠΕΙΣΕ ΜΕ ... αμ δε θα το κανεις..


ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΤΙΘΕΣΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΑΠΟ... ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝ!
ΤΟΛΜΑΣ???? ΟΥΤΕ ΜΕ ΣΦΑΙΡΕΣ!

Εμεις ξερουμε ποιος μας πηδαει?


Ο Μιχάλης στον φίλο του:
- Κώστα, θέλω να μου κάνεις μία χάρη.
- Τι χάρη θέλεις Μιχάλη;
- Να... ξέρεις θέλω να πας στον παπά να εξομολογηθείς.
- Και τι να εξομολογηθώ ρε Μιχάλη;
- Τίποτα ρε βλάκα, απλώς θέλω να τον απασχολήσεις, για να πάω να πηδήξω την γυναίκα του.
- Κάτσε ρε Μιχάλη δεν είναι σωστό αυτό.
- Κωστάκη είμαστε ή δεν είμαστε φίλοι; Εγώ δεν σου έχω αρνηθεί μέχρι τώρα σε τίποτα.
- Αντε να το κάνω, λέει ο Κώστας.
Πραγματικά πηγαίνει στην εκκλησία, βρίσκει τον ιερέα και αρχίζει μία μακροσκελέστατη εξομολόγηση, στην οποία όμως κάποια στιγμή ο ιερέας ανακαλύπτει πως κάτι δεν πάει καλά.
- Τέκνο μου, νομίζω πως παρ" ότι μου έχεις πει τόσα πράγματα, κάτι μου κρύβεις ακόμη και πρέπει να είναι σοβαρό διότι το βλέπω στα μάτια σου.
- Πατέρα, δεν μπορώ να το κρύψω άλλο στην ιερή αυτή στιγμή της εξομολόγησης και πρέπει να σου πω όλη την αλήθεια. Ο πραγματικός λόγος που ήρθα για εξομολόγηση είναι διότι μου το ζήτησε ο φίλος μου αλλά για κακό σκοπό.
- Δηλαδή τέκνο μου;
- Να...μου είπε να σε απασχολήσω έτσι ώστε...να πηδήξει την γυναίκα σου...
- Αμάν! Τέκνο μου είσαι και αμαρτωλός και κόπανος!
- Γιατί πατέρα μου;
- Την δικιά σου γυναίκα πηδάει κορόιδο, εγώ είμαι ιερομόναχος!

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ..ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ?? ΓΙΑΤΙ? ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ..ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?


Οι Βρεταννοί βρισκονται ολο και περισσότερο υπό πίεση: Αδύναμη λίρα, τρομερό χρέος, αβέβαιο μέλλον! Η Βρεταννία είναι η νέα Ελλάδα;
Γεγονός ειναι : Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι σε άσχημη κατάσταση! Και μια διέξοδο από αυτή την αθλιότητα δεν φαινεται στον οριζοντα ...

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Το έλλειμμα υπολογίζεται ότι ειναι το 12,9 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος . Τρομακτικό!
Οι Έλληνες είναι "μόνο" σε ένα μείον του 12,7 τοις εκατό. Το βρετανικό εθνικό χρέος εκτιμάται σε 965 δισεκατομμύρια ευρώ (88,2 τοις εκατό του ΑΕΠ) - Η Ελλάδα βρισκεται με ενα γελοίο ποσον του υψους 300 δισ. ευρώ.Γράφει η: Iris Paleokastritiksipnistere

3.000 κατηγορίες για παιδεραστία εναντίον ιερέων.Το κανουν και οι δικοι μας..ΒΙΑΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ? ΚΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΑΘΕΙΣ?


Περίπου 3.000 κατηγορίες για παιδεραστία εναντίον ιερέων έχει επεξεργαστεί η δικαιοσύνη του Βατικανού από το 2001 έως το 2010 για υποθέσεις (παιδεραστίας) που διεπράχθησαν κατά τα τελευταία 50 χρόνια, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Βατικανού.

«Από το 2001 έως το 2010, υπήρξαν περίπου 3.000 κατηγορίες σε βάρος ιερέων για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τα τελευταία 50 χρόνια», δήλωσε ο μονσινιόρος Τσάρλς Σκικλούνα, εισαγγελέας του δικαστηρίου του Καρδιναλίων για το δόγμα της Πίστης σε συνέντευξή του στο Avvenire, το περιοδικό της ιταλικής Διάσκεψης Επισκόπων.

«Το περίπου 60% των περιπτώσεων, πρόκειται μάλλον για περιπτώσεις «εφηβοφιλίας» (ephebophilie), δηλαδή τη σωματική έλξη για εφήβους του ίδιου φύλου. Το 30% για ετεροφυλοφιλικές σχέσεις και το υπόλοιπο 10% για πραγματική παιδεραστία, δηλαδή μια σεξουαλική έλξη για αγόρια που δεν έχουν φθάσει στην εφηβεία», είπε ο ιεράρχης, κάνοντας την δική του διάκριση στη συνέντευξη αυτή που δόθηκε στη δημοσιότητα από την υπηρεσία Τύπου του Βατικανού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «σε εννέα χρόνια, οι περιπτώσεις των ιερέων που κατηγορήθηκαν για παιδεραστία είναι περίπου 300». «Είναι αλήθεια, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο δεν έχει επεκταθεί όπως κάποιοι θέλουν να πιστέψουμε», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν «400.000 ιερείς των επισκοπών και μοναχοί» σε όλον τον κόσμο.

Στο 10% των καταγγελιών, «στις ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις», οι ένοχοι έχουν υποβαθμιστεί στο επίπεδο του λαϊκού. Σε ένα ίδιο ποσοστό, είναι οι ίδιοι οι ιερείς που ζήτησαν να απαλλαγούν των ιερατικών καθηκόντων τους.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (60%), «κυρίως λόγω της προχωρημένης ηλικίας των κατηγορουμένων, δεν γίνονται δίκες αλλά έχουν ληφθεί πειθαρχικά μέτρα» όπως «η απαγόρευση της τέλεσης λειτουργίας σε δημόσιο χώρο και της εξομολόγησης, ή η υποχρέωση να διάγουν αποτραβηγμένη ζωή με μετάνοια», σημείωσε ο Σκικλούνα.

καλημερααα..Σαββατο πρωι...ενας ωραιος ζεστος ηλιος κανει τη γη να αχνιζει........


καλημερααα..Σαββατο πρωι...ενας ωραιος ζεστος ηλιος κανει τη γη να αχνιζει μετα απο τοσο νερο που ριξε ο θεος ουρανος...τι πιο ωραιο απο να καφεδακι "φατσα καρτα" με το ηλιο..μια εφημεριδα....ωωωωωχχχχ τι τοθελα ..ποια εφημεριδα..τι να διαβασω αλλο...μου χαλασε την διαθεση...ξεχαστηκα..αυτο γινοταν πριν αρκετα χρονια...η τουλαχιστον ετσι νομιζαμε........ Τωρα πια η μαγεια της εφημεριδας ,ειδικα το Σαββατοκυριακο με τον πρωτο καφε και τεσσερα τσιγαρα "που λεει και ο Νικος Παπαζογλου",εχει πια περασει. Σημερα οι εφημεριδες εχουν ματαλλαχθει , οι "δημοσιογραφοι" εχουν κι αυτοι μεταλλαχθει... εχουν γινει πια πραγματικη εξουσια..πιονακια βεβαια ,πολυ καλα αμοιβομενα, των αχορταγων,λαιμαργων αφεντικων τους. Ασε ,μην αναφερουμε τωρα τα "καλα παιδια" της τηλεορασης...Μου θυμιζουν κατι, οχι πολυ παλιες, αμερικανικες ταινιες οπου καποιοι τυποι "ζομπι" προσπαθουσαν με γελοιο τροπο να κυριαρχησουν στον πλανητη ,να τον καταστρεψουν, να επιβαλουν τη νεα ταξη πραγματων. Τις θυμαστε σιγουρα αυτες τις ταινιες..ολοι λιγο-πολυ τις εχετε δει. Πεστε μου την αληθεια, οταν τους βλεπετε στο γυαλι ,αυτους δεν σας θυμιζουν? Γελοια υποκειμενα..μεταλλαγμενα ανθρωποειδη..υποταγμενα πληρως στα αδηφαγα μεταλλαγμενα τομαρια που μας πινουν το αιμα λαιμαργα. Ουτε σταγονα δεν θα μας αφησουν.. ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΑ.... Ας κανουμε αυτη τη ταινια να τελειωσει με "χαπυ εντ"..απο εμας εξαρταται. ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ.... Αν αντιδρασουμε ολοι μαζι...δεν θα χουν μερος να κρυφτουν..... Ειναι τοσο λαιμαργοι ,οι ηλιθιοι, οι κοιλιες τους τοσο αχορταγες, που δεν βλεπουν οτι τους εχουμε παρει χαμπαρι πλεον.. οτι μας οδηγουν σε βαρβατο ξεσηκωμο....................Ξεφυγα παλι...οργιστηκα.... με το ανεφερα τους "δημοσιογραφους"..κι ειχα μια ωραια διαθεση να γραψω κατι ομορφο, αισθανομενος την ζεστασια του απολλωνιου ηλιου...την πεντακαθαρη μυρωδικη αυρα...τον ερχομο της ανοιξης ......την ζωη που ναι δικη μας και δεν την χαριζουμε σε κανεναν παρα μονο στα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ..............................................................Αριστοφανης

το μυαλο στο...κεχρι το χει ο γατος

ο γατος ..τι να κοιταει αραγε......... μα τη "γατουλα" βεβαια...

παρτην Γιωργο... αριστη επιλογη..να ρεφαρουμε με στυλ

Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί .......... Και ποια ήταν η λογική πίσω από τους ελληνικούς αριθμούς?


Οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε (1, 2, 3, 4, κτλ.) Είναι γνωστοί ως " αραβικοί«Αριθμοί για να ξεχωρίζουν από τους"λατινικούς(Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, κτλ). Στην πραγματικότητα οι Άραβες έκαναν γνωστούς αυτούς τους αριθμούς αλλά αρχικά χρησιμοποιήθηκαν από τους Έλληνες για να μετρούν και να κάνουν λογαριασμούς στις εμπορικές τους συναλλαγές.

Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί .......... Και ποια ήταν η λογική πίσω από τους ελληνικούς αριθμούς?


Οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε (1, 2, 3, 4, κτλ.) Είναι γνωστοί ως " αραβικοί«Αριθμοί για να ξεχωρίζουν από τους"λατινικούς(Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, κτλ). Στην πραγματικότητα οι Άραβες έκαναν γνωστούς αυτούς τους αριθμούς αλλά αρχικά χρησιμοποιήθηκαν από τους Έλληνες για να μετρούν και να κάνουν λογαριασμούς στις εμπορικές τους συναλλαγές.

Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί .......... Και ποια ήταν η λογική πίσω από τους ελληνικούς αριθμούς?

--------------------------------------------------------------------------------


Είναι θέμα γωνιών!
Είναι ο αριθμός των γωνιών. Αν κάποιος γράψει το γράμμα (βλέπε παρακάτω) στην παλιά τους μορφή, θα καταλάβει αμέσως γιατί.
1 έχει μία γωνία.
2 έχει δύο γωνίες.
3 έχει τρεις γωνίες.
κτλ. ......

και το9 έχει εννέα γωνίες


--------------------------------------------------------------------------------


Είναι θέμα γωνιών!
Είναι ο αριθμός των γωνιών. Αν κάποιος γράψει το γράμμα (βλέπε παρακάτω) στην παλιά τους μορφή, θα καταλάβει αμέσως γιατί.
1 έχει μία γωνία.
2 έχει δύο γωνίες.
3 έχει τρεις γωνίες.
κτλ. ......

και το9 έχει εννέα γωνίες

βρεεεεεε,,,καλως τις Γερμανιδες

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ Nο2Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΛΥΤΩΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Α.Τ...... ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΧHΜΙΚΑ !!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ........ .........http://patrinaki.blogspot.com

αγαπες......


Αυτός είπε: Θα σε κάνω την πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο.
Αυτή είπε: .......Θα μου λείψεις..!

...2 εκατομμύρια ευρώ για να τα...ξύσουν !


...2 εκατομμύρια ευρώ για να τα...ξύσουν !

Όσοι έχουν περπατήσει εμπρός από την Βουλή θα έχουν παρατηρήσει πόσο επικίνδυνα είναι τα μάρμαρα στο πεζοδρόμιο ειδικά όταν βρέχει.
Αυτό είδαν και στην βουλή και επί ΝΔ αποφασίστηκε χρηματοδότηση ύψους 2 εκκατομυρίων ευρώ (!) για να τα ξύσουν και να τα κάνουν σαγρέ.

Με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία ο νέος πρόεδρος της Βουλής θορυβημένος απο το κόστος έκανε νέα συμφωνία στα 400 χιλιάδες ευρω.

Τελικά τις τελευταίες μέρες υστερα απο απόφαση του υπουργείου οικονομικών στα πλαίσια των οικονομικών αναδιοργανώσεων ,το ποσό που κρίθηκε αναγκαίο για την διεκπαιρέωση των εργασιών είναι μόλις 20 χιλιάδες ευρώ όσο η αξία ενός μηχανήματος ξυσίματος καθώς την εργασία μπορεί να την κάνει η τεχνική υπηρεσία της Βουλής !
Δηλαδή 1 εκατομμυριο 980 χιλιάδες ευρώ εξοικονομηση !

Αυτό είναι ένα δείγμα για το πάρτυ που γίνεται στο δημόσιο...με τα λεφτά όλων μας .

Εσείς άντε τώρα να πληρώσετε το....μάρμαρο...της σπατάλης !
Αναρτήθηκε από humanity

"..ΜΑΛΑΚΑΣ ΓΙΝΕΣΑΙ,ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ.."


-ΑΝΗΣΥΧΩ..,γιατί δεν βλέπω θυμωμένη νεολαία..Και χωρίς θυμωμένη νεολαία,το αυλάκι μένει χωρίς νερό…Μάλλον,δεν υπάρχει αυλάκι.. Ψέμματα!Διακρίνω μία ομάδα νέων παιδιών παραδίπλα,που τσακώνονται για το ποιός έχει την γρηγορότερη σύνδεση..!
Γιατί υπάρχουν μπλοκ και ταμπέλες διαφορετικά ανά χώρο και δεν μαζευόμαστε όλοι μαζί χωρίς σήματα κατατεθέντα ....................................................... τα ψαρεψα απο το " http://skalistiri-humanity.blogspot.com

Το υψηλό κόστος του τουρισμού στη χώρα μας στέλνει πολλούς Ελληνες στην Ευρώπη


«Αγαπώ τη χώρα μου αλλά δυστυχώς τα οικονομικά μου δεν μου επιτρέπουν να κάνω διακοπές στην Ελλάδα. Γι΄ αυτό με την οικογένειά μου επιλέγουμε να κάνουμε διακοπές στο εξωτερικό. Οι τιμέςαλλά και οι υπηρεσίεςδεν συγκρίνονται με αυτές της χώρας μας» αναφέρει η κυρία Λίνα Μουστάκα, δημόσιος υπάλληλος και μητέρα δύο παιδιών. Οπως εξηγεί, τα τελευταία χρόνια με τον σύζυγό της, επίσης δημόσιο υπάλληλο, έχουν διαπιστώσει ότι συμφέρει οικονομικά να οργανώνουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό.

Η πρώτη τους εξόρμηση στο εξωτερικό ήταν στη γειτονική Ιταλία το καλοκαίρι του 2007, όπου διαπίστωσαν ότι τα συνολικά έξοδα τεσσάρων ατόμων για 10 ημέρες διακοπών έφτασαν το 50% των εξόδων που θα έκαναν αν επέλεγαν έναν εγχώριο τουριστικό προορισμό. «Το ταξίδι αυτό μας άνοιξε τα μάτια» αναφέρει ο κ. Γ. Μουστάκας. «Εκείνο το καλοκαίρι οι εταιρείες που έκαναν το δρομολόγιο ΠάτραΜπάρι έκαναν προσφορά ένα οικογενειακό πακέτο τεσσάρων ατόμων και αυτοκίνητο 300 ευρώ με επιστροφή.Αν είχαμε επιλέξει να πάμε στην Κρήτη, τα εισιτήρια θα ήταν το λιγότερο διπλάσια» λέει. Στην Ιταλία έμεναν σε μια μασερία λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κοριλιάνο ντ΄ Οτραντο, ένα από τα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας.

«Μας χρέωναν 60 ευρώ το βράδυ και για τα τέσσερα άτομασε ένα κτίσμα του 17ου αιώνα, με υπέροχους κήπους και πισίνα» αναφέρει η κυρία Μουστάκα και εξηγεί ότι εκείνο που τους έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν το πόσο χαμηλό ήταν το κόστος της ζωής. «Στα σουπερμάρκετ οι τιμές ήταν πολλές φορές το 1/3 από τις ελληνικές. Ο ακριβότερος καφές που ήπιαμε ήταν στο ιστορικό κέντρο του Λέτσε, μία από τις ωραιότερες πόλεις του ιταλικού Νότου,όπου ένας καπουτσίνο κόστιζε 2 ευρώ» λέει και προσθέτει ότι «σε κανένα από τα ρεστοράν που καθήσαμε δεν πληρώσαμε περισσότερα από 10 ευρώ το άτομο».

Η οικογένεια Μουστάκα είναι μία από τις πολλές οικογένειες Ελλήνων που τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό κυρίως επειδή τους συμφέρει οικονομικά. Το απαγορευτικά υψηλό κόστος του ελληνικού τουρισμού και το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα μας καθιστούν απαγορευτικές τις διακοπές στην Ελλάδα, κυρίως για τις οικογένειες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Ταυτόχρονα η εξάπλωση του Διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βρίσκουν φθηνά εισιτήρια και καταλύματα.

Οπως αναφέρει ο κ. Μουστάκας, «το καλοκαίρι του 2008 αποφασίσαμε να επισκεφθούμε την περιοχή του Μέλανος Δρυμού στον γερμανικό Νότο. Επειδή είχαμε οργανώσει το ταξίδι από νωρίς, καταφέραμε να βρούμε αεροπορικά εισιτήρια για το Μόναχο,τα οποία κόστισαν 110 ευρώ με επιστροφή και μάλιστα με τη Lufthansa. Στο αεροδρόμιο του Μονάχου παραλάβαμε το αυτοκίνητο που είχαμε νοικιάσει,μια ΒΜW 316,αντί 45 ευρώ την ημέρα.Μέσω του γραφείου τουρισμού της περιοχής νοικιάσαμε ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο μιας μονοκατοικίας σε ένα μικρό χωριό,το Γκλότερταλ,αντί 50 ευρώ τη βραδιά. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση είναι ότι από την υπηρεσία προώθησης του τουρισμού της περιοχής μας έκαναν δώρο μια κάρτα με την οποία μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δωρεάν όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς.Δεν νομίζω ότι πουθενά στην Ελλάδα θα μας κόστιζαν φθηνότερα» αναφέρει ο κ. Μουστάκας.

Μαζί με την οικογένεια Μουστάκα ταξιδεύει και η τριμελής οικογένεια του κ. Θ. Δημάδη. «Το καλοκαίρι του 2009 ταξιδέψαμε στην Αυστρία και μείναμε στον πρώτο όροφο ενός σαλέσε ένα μικρό παραμυθένιο χωριό,το Βαγκράιν,περίπου 100 χιλιόμετρα έξω από το Σάλτσμπουργκ. Το εισιτήριο Αθήνα- Βιέννη με επιστροφή μάς κόστισε 120 ευρώ το άτομο με τη Sky Εurope.Η διαμονή μας κόστισε 45 ευρώ την ημέρα για τρία άτομα. Οπουδήποτε στην Ελλάδαγια το ίδιο διάστημα που μείναμε στην Αυστρία θα μας είχε κοστίσει το λιγότερο τα διπλάσια χρήματα» αναφέρει.

Αλμυρός ο ελληνικός καφές


Η κυρία Αργυρώ Φίλη, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Η κυρία Αργυρώ Φίλη, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), παραδέχεται ότι στους περισσότερους ελληνικούς προορισμούς τα πράγματα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. «Οποιος ταξιδεύει στην Ευρώπη μπορεί να δει ότι σε πολλές περιοχές υπάρχουν εντελώς διαφορετικές σχέσεις τιμής και παρεχομένων υπηρεσιών. Οι τιμές για καφέ και φαγητό δεν συγκρίνονται με αυτές της Ελλάδας και κινούνται σε πιο λογικά επίπεδα. Μέλη ενός γκρουπ που ταξίδεψαν στην Ισπανία μου μίλησαν για καφέ της τάξεως του 1,4-2 ευρώ καιγια γεύμα με τρία πιάτα κόστους 15 ευρώ το άτομο. Ακόμη κι εμείς ως γραφείο που συνεργαζόμαστε με εστιατόρια σε τουριστικές περιοχές της χώρας μας δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις τιμές» αναφέρει χαρακτηριστικά. Σχετικά με τα πιο φθηνά οργανωμένα πακέτα η κυρία Φίλη αναφέρει ότι, αν κάποιος επιλέξει να ταξιδέψει σε μια χώρα της Ευρώπης εποχή εκτός αιχμής και προγραμματίσει το ταξίδι του από νωρίς, μπορεί πραγματικά να βρει πιο φθηνές προσφορές.
πηγη" Το Βημα"

Συναντήθηκε με τον αστυνομικό που του έριξε τα χημικά ο Μ. Γλέζος


Συνάντηση με τον αστυνομικό των ΜΑΤ που του έριξε τα χημικά, στη διάρκεια της κινητοποίησης της ΓΣΕΕ κατά των μέτρων της κυβέρνησης την προηγούμενη Παρασκευή στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, είχε ο Μανώλης Γλέζος.

Μιλώντας στη ΝΕΤ το πρωί της Παρασκευής, ο Μανώλης Γλέζος δήλωσε ότι δεν τον ενδιέφερε η συγγνώμη του αστυνομικού για την πράξη του. Στόχος της συνάντησης, όπως τόνισε ο κ. Γλέζος ήταν «να κατανοήσει αυτό το νεαρό παιδί το πρόβλημα».

«Ρόλος της αστυνομίας είναι να κυνηγά το έγκλημα και όποιον παραβιάζει το νόμο κι όχι το λαό όταν διεκδικεί τα δίκαιά του» σημείωσε ο κ. Γλέζος και πρόσθεσε: «Ο νεαρός αστυνομικός φαίνεται ότι κατανόησε το πρόβλημα, όχι όμως και η κυβέρνηση, που επανέλαβε την καταστολή στην κινητοποίηση της Πέμπτης

μας καηκαν τα παπαλα για τη βιζα....βρε δε......λεω γω

εμπεδωστε ...δειτε το ολο ξανα...ξανα...

12 Μαρ 2010

ΕΧΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ Σ'ΑΓΑΠΟΥΝ ΝΑ ... .. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ... ..


ΕΧΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ... .... ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ,
ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ .... ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ,
ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ... .. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ,
ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ... ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΤΡΙΓΥΡΩ ΣΟΥ ... .. ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΗ Η ΖΩΗ ΓΙΑ ΕΓΩΙΣΜΟΥΣ,
ΓΙΑ ΓΕΛΙΟ.....ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

το αρχαιον "κωλοδαχτυλον"


H επίκαιρη και πολυσυζητημένη χειρονομία της Αφροδίτης του γερμανικού Focus έχει μακραίωνη ιστορία και περιγραφές της συναντώνται σε αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά κείμενα. Για την ιστορία του "αναιδούς δακτύλου" μαθαίνουμε από το www.lexilogia.gr/forum.Στα λατινικά ο μέσος δάκτυλος (digitus medius) ονομαζόταν και digitus infamis ή digitus impudicus (επονείδιστος ή αναιδής). Στους Βίους των Καισάρων, ο Σουητώνιος γράφει για τον Αύγουστο ότι επιδίωκε την αυστηρή τήρηση των κανόνων και της ευπρέπειας στα διάφορα θεάματα και κάποτε εξόρισε τον αυλικό ηθοποιό Πυλάδη από τη Ρώμη και την Ιταλία ολόκληρη επειδή αντέδρασε στο γιουχάισμα ενός θεατή δείχνοντάς του τον αναιδή μέσο δάκτυλο.

Στις Νεφέλες του Αριστοφάνη έχουμε την εξής στιχομυθία του Σωκράτη με τον Στρεψιάδη (η μετάφραση είναι του Σουρή...):
{Σω.} οὐ τοῦτ' ἐρωτῶ σ', ἀλλ' ὅτι κάλλιστον μέτρον Όμως εγώ σ’ ερώτησα τι μέτρον προτιμάς;ἡγεῖ, πότερον τὸ τρίμετρον ἢ τὸ τετράμετρον; τρίμετρον ή τετράμετρον;{Στ.} ἐγὼ μὲν οὐδὲν πρότερον ἡμιέκτεω. Το πιο καλό για ’μένα είναι των έξη το μισό…{Σω.} οὐδὲν λέγεις, ὤνθρωπε. Λόγια μιλάς χαμένα.
{Στ.} περίδου νυν ἐμοὶ Μαζί μου τώρα, δάσκαλε, συμφώνησε και κρίνε
εἰ μὴ τετράμετρόν ἐστιν ἡμιέκτεων. αυτό των έξη το μισό τετράμετρο πως είναι.
{Σω.} εἰς κόρακας. ὡς ἄγροικος εἶ καὶ δυσμαθής. Πόσον αγροίκος φαίνεσαι και δυσκολομαθής!ταχύ γ' ἂν δύναιο μανθάνειν περὶ ῥυθμῶν. έτσι θα μάθεις τους ρυθμούς; άιντε να μου χαθείς.{Στ.} τί δέ μ' ὠφελήσουσ' οἱ ῥυθμοὶ πρὸς τἄλφιτα; Μα δεν μου λες, για το ψωμί θα μ’ ωφελήσουν οι ρυθμοί;
{Σω.} πρῶτον μὲν εἶναι κομψὸν ἐν συνουσίᾳ, Πρώτον θα φαίνεσαι κομψός κι εντύπωσιν θα κάνηςἐπαΐονθ' ὁποῖός ἐστι τῶν ῥυθμῶν εν μέσω συναναστροφών, και θα καταλαμβάνειςκατ' ἐνόπλιον, χὠποῖος αὖ κατὰ δάκτυλον. από τους τρέχοντας ρυθμούς σαν να ’σαι μουσικός
ποίος ο κατά δάκτυλον, τις ο πολεμικός.
{Στ.} κατὰ δάκτυλον; νὴ τὸν Δί', ἀλλ' οἶδ'. Ποίος ο κατά δάκτυλον; Ναι, μα τον Δία. Ξέρω.{Σω.} εἰπὲ δή. Πες μου.
{Στ.} [τίς ἄλλος ἀντὶ τουτουὶ τοῦ δακτύλου;] Ποιος άλλος απ’ αυτόν τον δάκτυλό μου, γέρο;πρὸ τοῦ μέν, ἔτ' ἐμοῦ παιδὸς ὄντος, οὑτοσί. αλλά σαν ήμουνα παιδί τούτος εδώ που βλέπεις.{Σω.} ἀγρεῖος εἶ καὶ σκαιός. Είσ’ επιπόλαιος πολύ και προς τ’ αχρεία ρέπεις.
πηγη http://lykawn.blogspot.com

γεμισε ο τοπος λυκους...προσεξτε


Αν σας τηλεφωνήσουν στο κινητό σας από κάποιον που θα σας πει ότι είναι τεχνικός εταιρείας, και κάνουν έλεγχο στο τηλέφωνό σας και θα πρέπει να πατήσετε #90 ή 09# ή οποιοδήποτε άλλο αριθμό, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΡΙΘΜΟ. Πρόκειται για κάποια εταιρεία-απάτη που χρησιμοποιεί κάποια συσκευή, η οποία μόλις επιλέξετε τους παραπάνω αιρθμούς, μπορεί να μπει στην κάρτα SIM και να παίρνουν τηλέφωνα με δική σας χρέωση

Μα καλά τρελάθηκες; Τι με χτυπάς? που σαι ακομα...τι τρελα ερχεται.....


Ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα του και ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα του και χωρίς να του πει τίποτα, του αστράφτει μια σφαλιάρα:

ΑΝΤΡΑΣ
Ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα του και ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα του και χωρίς να του πει τίποτα, του αστράφτει μια σφαλιάρα:

ΑΝΤΡΑΣ
Μα καλά τρελάθηκες; Τι με χτυπάς;

ΓΥΝΑΙΚΑ
Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου και γράφει Μαριλού;

ΑΝΤΡΑΣ
Δεν θυμάσαι πριν από 2 βδομάδες που πήγα στον ιππόδρομο; Μαριλού είναι το όνομα του αλόγου που είχα ποντάρει.

ΓΥΝΑΙΚΑ
Πω-πω, με συγχωρείς, ώρες-ώρες και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο ζηλιάρα. Ελπίζω να μην σε πόνεσα πολύ.

Μετά από 3 μέρες το ίδιο σκηνικό. Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνος την εφημερίδα του στην πολυθρόνα και η γυναίκα του ρίχνει μια δυνατή με το τηγάνι στο κεφάλι.

ΑΝΤΡΑΣ
Μα καλά, τι έπαθες πάλι;

ΓΥΝΑΙΚΑ
Τηλεφώνησε το άλογο σου και σε θέλει......


ΓΥΝΑΙΚΑ
Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου και γράφει Μαριλού;

ΑΝΤΡΑΣ
Δεν θυμάσαι πριν από 2 βδομάδες που πήγα στον ιππόδρομο; Μαριλού είναι το όνομα του αλόγου που είχα ποντάρει.

ΓΥΝΑΙΚΑ
Πω-πω, με συγχωρείς, ώρες-ώρες και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο ζηλιάρα. Ελπίζω να μην σε πόνεσα πολύ.

Μετά από 3 μέρες το ίδιο σκηνικό. Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνος την εφημερίδα του στην πολυθρόνα και η γυναίκα του ρίχνει μια δυνατή με το τηγάνι στο κεφάλι.

ΑΝΤΡΑΣ
Μα καλά, τι έπαθες πάλι;

ΓΥΝΑΙΚΑ
Τηλεφώνησε το άλογο σου και σε θέλει......

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ!!! Φερτε πισω τα λεφτα...


Tη θέσπιση ενός νόμου για "αναδρομικό πόθεν έσχες" σε όλους τους εν ενεργεία πολιτικούς, δηλαδή μια έρευνα της οικονομικής τους κατάστασης από τότε που μπήκαν στην πολιτική έως σήμερα, με ταυτόχρονο άνοιγμα, όπου χρειάζεται, τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να φανεί, όπως είπε, "η πορεία του χρήματος", έφερε ως πρόταση ο κ. Α. Βγενόπουλος στην συνέντευξη που παρουσιάστηκε απο το κανάλι τοτ Αλτερ και τον κ. Χατζινικολάου.
Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά: "Όποιος πολιτικός δεν θελήσει να μπει σε αυτήν τη διαδικασία θα μπορεί πολύ απλά να αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή. Αλλά γι' αυτούς που θα μείνουν θα μπορούμε πλέον να είμαστε σίγουροι".
Δηλαδή ο κ. Βγενόπουλος είπε αυτό που διακαώς επιθυμούμε όλοι οοι Έλληνες! Γιατί πέρα από τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε νομίζω πως ένας καθαρός πολιτικός, καθαρός από κάθε άποψη είναι εγγύηση για την σωστή λειτουργία του Κράτους. Καθότι η εντιμότητα και η ακεραιότητα του χαρακτήρα ενός πολιτικού δεν περιορίζεται μονάχα στο οικονομικό θέμα αλλά εμπεριέχει όλες τις εκφράσεις-εκφάνσεις της βίωσής του. πόσο μάλλον όταν αυτές αφορούν έναν ολόκληρο λαό, ένα κράτος!
Πρόσθεσε ακόμη ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να τηρήσει τη δέσμευση του κ. Γ. Παπανδρέου και να απαντήσει στον ελληνικό λαό στο ερώτημα "πού πήγαν τα λεφτά" τα οποία σπαταλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι κατά την άποψή του για τη σημερινή κατάσταση της χώρας φταίνε κατά κύριο λόγο οι πολιτικοί. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι ευθύνες δεν έχουν μόνο οι εκάστοτε κυβερνήσεις ή τα κόμματα εξουσίας αλλά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση αν δεν καταθέτει προτάσεις, αλλά αναλώνεται σε στείρα κριτική.
Και φυσικά τα παραπάνω είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πρόταση περί "Πόθεν έσχες". Αφού το ένα ακολουθεί το άλλο και γανερώνει την αιτία του προβλήματος, αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει κυρίως η χώρα μας.
Ακόμη έκανε λόγο για ενδεχόμενη αποχώρησή μας από την Ευροζώνη χωρίς βεβαίως να αποδέχεται πως αυτή είναι λύση. Όμως όπως πολύ σωστά επεσήμανε που και σε ποιά περίπτωση η Ε.Ε. μας έχει προστατέψει ως κράτος-μέλος της? Τουλάχιστον στα εκκρεμή και σοβαρότατα εθνικά ζητήματα που μας ταλανίζουν δεκαετίες τώρα, ούτε στο ελάχιστο έχουμε δει την υποστήριξη της κοινότητας εκτός ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων κάποιων μικρών εταίρων!!!
Πάντως ήταν πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη και μάλιστα ακούστηκαν πράγματα που πολύ θα θέλαμε και εμείς, οι απλοί πολίτες να τα απευθύναμε στους πολιτικούς μας, κυρίως στους κυβερνώντες μας, να πούμε ένα μπράβο στον Ανδρέα Βγενόπουλο που τόλμησε και τα είπε ασχέτως της επισήμανσης του κ. Χατζινικολάου του "σας κατηγορούν ότι είστε εριστικός..."!!! Δηλαδή όποιος έχει το θάρρος της γνώμης του και μιλά δημόσια για θέματα κατά του πολιτικού κατεστημένου( του νοσηρού κατεστημένου) του ρίχνουμε την ρετσινιά του εριστικού για να μειώσουμε την αξία του λόγου του? Δεν βαριέσαι άστους να λένε τους κυρίους αυτούς! Αυτό που έχει σημασία είναι πως ο Βγενόπουλος τα είπε και τα είπε σωστά. Αυτοί αν έχουν τα κότσια και είναι καθαροί ας αποδεχθούν την πρόταση για "Πόθεν έσχες" και τότε θα δούμε ποιοί θα μείνουν από όλους αυτούς που μας το παίζουν σωτήρες κάθε φορά...
Αναρτήθηκε από kapodistria στις 6:30 μ.μ. 0 σχόλια

ΠΟΙΟΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ? Για να τρωμε εμεις το παραμυθι? ολη η ιστορια γινεται για να παρουν την εκμεταλευση του πλουτου μας τσαμπα..και μεις τα παπαρια τους

ΧΡΕΗ
Οι αμερικανοί χρωστάνε 1,5 τρισεκατομμύρια στους κινέζους και τους ιάπωνες σε κρατικά ομόλογα που σημαίνει πώς αν εκποιηθούν η ΗΠΑ χρεοκοπεί. Αλλά, χρωστάνε ακόμα 300 δις στην Αγγλία 200 δις στα αραβικά εμιράτα και «άκουσον – άκουσον» , 160 δις στην έρημη την Βραζιλία.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ
Η Γαλλία για να αντέξει την κρίση θα δανεισθεί φέτος 450 δις
Η Ιταλία που είναι στο μαύρο της το χάλι, 400 δις
Η Αγγλία η πονηρή 280 δις
Η Ισπανία 240 δις
Το Βέλγιο που δεν τα έχει και τόσο ανάγκη 100 δις
Η Ολλανδία που κουμαντάρει την τροφή του κόσμου 100 δις
Και η Γερμανία που μας «βάζει χέρι»370 δις.

αραγε...καταλαβε τι ειπε για τα νησια μας? για ελληνικο εδαφος?

τα καλυπτουμε τα σκανδαλα σιγα-σιγα?

να ναι μακρυς ο δρομος


Κι αν ακόμα ήμουν σίγουρος πως θα πήγαινα στον Παράδεισο, θα παρακαλούσα το Θεό να με αφήσει να πάω από τον πιο μακρινό δρόμο... Νίκος Καζαντζάκης

η αληθινη ιστορια ενος ατυχηματος

Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κερδοσκόποι, οι μεγαλύτεροι τοκογλύφοι, οι μεγαλύτεροι πιστωτές - γδάρτες του ελληνικού κράτους?


Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κερδοσκόποι, οι μεγαλύτεροι τοκογλύφοι, οι μεγαλύτεροι πιστωτές - γδάρτες του ελληνικού κράτους, τους οποίους ομού μετά του Ομπάμα (!), όπως μας ανακοίνωσε χτες ο κ. Παπανδρέου θα πατάξει όπου Γης;

Ξέρετε σε ποιους «χρωστάει» η Ελλάδα, ποιοι βρίσκονται - στην πρώτη θέση - μεταξύ εκείνων που πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού,ποιοι κατέχουν με τη μορφή κρατικών ομολόγων τεράστιο μέρος του ελληνικού δημόσιου χρέους,ποιοι, τελικά, κραδαίνουν τη θηλιά του δημοσίου χρέους, εξασφαλίζοντας αμύθητα πλούτη από το στραγγαλισμό εκατομμυρίων ανθρώπων του μόχθου;

Πίσω από όλη αυτήν την καταστροφολογία περί «χρεοκοπίας», εκ των βασικών σκηνοθετών της εικόνας «Τιτανικού» με την οποία βομβαρδίζουν τον ελληνικό λαό, επικεφαλής του κοπαδιού με τις ύαινες που τζογάρουν και κερδίζουν αστρονομικά ποσά πάνω στη φτώχεια των Ελλήνων εργαζομένων είναι μια χούφτα Ελλήνων «πατριωτών», τραπεζίτες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, κεφαλαιούχοι, με μια κουβέντα όλο το «ανφάν γκατέ» της εγχώριας ολιγαρχίας του πλούτου!

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους:

Α. Στο τελευταίο ομολογιακό δάνειο ύψους 5 δισ., όπου το επιτόκιο εκτινάχτηκε στο 6,3%, πράγμα που σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός για να το ξεχρεώσει θα πληρώσει τόκους 3,15 δισ. (!), τρίτοι τη τάξει δανειστές μας ήταν οι Γερμανοί που απέσπασαν το 14% του κοινοπρακτικού ομολόγου, δεύτεροι ήταν οι Βρετανοί με 20%, αλλά την πρώτη θέση μεταξύ των δανειστών, σε ποσοστό 23%, την έχουν οι Ελληνες... «επενδυτές»!
Αυτοί είναι οι... «πατριώτες» (!) πλουτοκράτες, που μαζί με Αγγλους, Γάλλους, Γερμανούς και Πορτογάλους της ιδίας συνομοταξίας, έβαλαν το χεράκι τους για να εκτιναχθεί το επιτόκιο στα επίπεδα που εκτινάχθηκε, αυτοί είναι που θα εισπράξουν τη μερίδα του λέοντος από την τοκογλυφία.

Αυτοί είναι που σέρνουν το χορό των «κακών» και «βδελυρών» κερδοσκόπων, που βυσσοδομούν κατά του λαού από την Αθήνα, αλλά ο κ. Παπανδρέου τους «αντιμάχεται» από την Ουάσιγκτον, από τα Παρίσια και από τα Βερολίνα...

Β. Οπως καταγράφονται στα στοιχεία της BIS, της Citigroup, αλλά και στην έκθεση της Goldman Sachs, ανάμεσα σε εκείνους που ελέγχουν και «παίζουν» με το ελληνικό δημόσιο χρέος, στους κατεξοχήν τοκογλύφους, που για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους το ελληνικό κράτος προσφεύγει στις διεθνείς χρηματαγορές, για να δανείζεται με ληστρικά επιτόκια, ώστε να πληρώνει τα χρέη του απέναντί τους,ανήκουν 4 ελληνικές τράπεζες!
Συγκεκριμένα, η «Εθνική», η «Αλφα», η «Πειραιώς» και η «Eurobank», σύμφωνα με τα στοιχεία του 9μηνου του 2009, αφενός, διαθέτουν κρατικά ομόλογα άνω των 36 δισ., τα οποία χρησιμοποιούν ως βάση ασφαλείας και αφετέρου, από κει και πέρα, διαθέτουν περί τα 45 δισ. κρατικά ομόλογα με τα οποία υπό μορφή εγγυήσεων προσφεύγουν στην ΕΚΤ, δανείζονται με επιτόκιο 1% και κατόπιν με τα ίδια αυτά χρήματα δανείζουν το ελληνικό κράτος με εξαπλάσιο» (!) επιτόκιο και τους Ελληνες καταναλωτές με εικοσαπλάσιο!

Με άλλα λόγια, όταν θα ακούτε τον κ. Παπανδρέου να απευθύνεται στο «φιλότιμο» των μισθωτών, όταν θα ακούτε τον κ. Παπακωνσταντίνου να απευθύνεται στον «πατριωτισμό» των Ελλήνων, όταν θα ακούτε τον Πάγκαλο να ζητά να βάλουμε πλάτη «όλοι μαζί» για να διέλθουμε από την κρίση, να θυμάστε:

Εκτός από τους τραπεζίτες της Γαλλίας, που κατέχουν περί τα 75 δισ. του ελληνικού δημόσιου χρέους (εξού και η «αγάπη» του Σαρκοζί), της Ελβετίας που κατέχουν περί τα 64 δισ., της Γερμανίας που κατέχουν 43 δισ. (εξού η «συμπάθεια» της Μέρκελ), των ΗΠΑ που κατέχουν περί τα 13 δισ. (εξού η «φροντίδα» των Ομπάμα - Κλίντον), υπάρχουν και 4 ελληνικές τράπεζες, στο μετοχολόγιο των οποίων δεσπόζουν τα ονόματα επιφανών Ελλήνων πετρελαιάδων, βιομηχάνων, εργολάβων και λοιπών «πατριωτών - νταβατζήδων», που ελέγχουν το 20% - 30% του ελληνικού δημόσιου χρέους, και που για το δικό τους, τελικά, «εξευμενισμό», οι εργαζόμενοι χάνουν τον 14ο, τον 13ο και τον 12ο μισθό τους!

πηγη http://boraeinai.blogspot.com

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ... και πες τε μου οτι θα συνεχισετε να αγοραζετε τα προιοντα τους...

Με ένα νέο σύστημα ψηφοφορίας οι εθνικές μειονότητες της Σερβίας θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 6ης Ιουνίου 2010.


Βελιγράδι. Με ένα νέο σύστημα ψηφοφορίας οι εθνικές μειονότητες της Σερβίας θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 6ης Ιουνίου 2010.

Όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό της Σερβίας, αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων, Σβέτοζαρ Τσιπλίκ, οι αντιπρόσωποι των εθνικών μειονοτήτων θα εκλεγούν με άμεση ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα.

Τα εθνικά συμβούλια των μειονοτήτων αποτελούν μια μορφή αυτοκυβέρνησης της μειοψηφίας και σκοπός τους είναι η προστασία της ταυτότητας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την πληροφόρηση και είναι υπεύθυνα για την εκμάθηση της επίσημης γλώσσας και γραφής.

Στη Σερβία υπάρχουν δεκαέξι μειονότητες που έχουν δικαίωμα εκλογής στα Εθνικά Συμβούλια. Οι εκλογές θα γίνουν άμεσα, με ηλεκτρονική ψηφοφορία από τα εκλεγμένα συμβούλιά τους.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2002, στη Σερβία ζουν περισσότερο από ένα εκατομμύριο πολίτες που έχουν δηλωθεί ως μειονότητα, οι πολίτες αυτοί αντιστοιχούν με το 14 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Συνολικά από τα 904.280 άτομα των αναγνωρισμένων μειονοτικών εθνοτήτων δικαίωμα ψήφου έχουν τα 707.000 άτομα.

ΠΗΓΗ http://echedoros-a.blogspot.com

Καλημερα....ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΘΕΟ


ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΘΕΟ
Βαθιά στις σκοτεινές κοιλάδες πεθαίνουνε οι πεινασμένοι.Αλλά εσύ τους δείχνεις το ψωμί και τους αφήνεις να πεθαίνουν.Εσύ έχεις θρονιαστεί αιώνιος κι αόρατοςκι αστράφτεις ανελέητος πάνω απ’ το αιώνιο Σχέδιό σου.
Άφησες να πεθάνουνε οι νέοι κι οι χαροκόποιμα αυτούς που θέλουν να πεθάνουν, δεν τους άφησες.Πολλοί από κείνους που τώρα έχουνε σαπίσειπιστεύανε σε σένα και πεθάναν γεμάτοι εμπιστοσύνη.
Άφησες τους φτωχούς φτωχοί να μείνουνε χρόνια και χρόνιαγιατί ήτανε οι πόθοι τους πιο όμορφοι απ’ τον Παράδεισό σου.Πεθάνανε, αλίμονο, πριν δουν το φως σουπεθάνανε μακάριοι, όμως - και σαπίσαν παρευθύς.Λένε πολλοί πως δεν υπάρχεις και τόσο το καλύτερο.Μα πώς μπορεί να μην υπάρχει αυτό που μπορεί έτσι να ξεγελά;Αφού τόσοι και τόσοι ζούνε από σένα και δεν μπορούνχωρίς εσένα να πεθάνουνπες μου, τι σημασία έχει τ’ ότι δεν υπάρχεις;
Μπέρτολτ Μπρεχτ
πηγη http://aoratimelani.blogspot.com

γεμισε ο τοπος κροκοδειλους


πηγη "http://sofa-logia-anastasia.blogspot.com

διωξτε το αγχος με...φακες


Σας πνίγουν οι προθεσμίες στη δουλειά και οι οικογενειακές υποχρεώσεις; Μην το ρίξετε γενικά στο φαγητό για να ηρεμήσετε! Προτιμήστε ένα ζεστό πιάτο φακές, που είναι πλούσιες σε χολίνη.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, τα άτομα που σημείωναν τα υψηλότερα επίπεδα του παράγοντα βιταμίνης του συμπλέγματος Β είχαν κατά 33% μικρότερη πιθανότητα να αισθανθούν αγχωμένοι και στρεσαρισμένοι. Σε διαφορετική έρευνα συμπληρώνεται ότι η χολίνη αυξάνει την παραγωγή των χημικών του εγκεφάλου που ελέγχουν τη διάθεση.

Με 425 mg του θρεπτικού αυτού συστατικού την ημέρα, τα οποία μπορείτε να λάβετε επίσης από φασόλια, αβγό, κουνουπίδι και καρύδια, θα γίνετε οι πιο ψύχραιμοι της παρέας.

θελετε να αδυνατισετε με την βοηθεια της μανας γης?


καθε πρωι μιση ωρα πριν φατε πρωινο βραστε ενα ποτηρι νερο με ενα κουταλι μελι και ενα κουταλακι κανελλα...το ιδιο κανετε και το βραδυ μιση ωρα πριν τον υπνο

δεν εχουμε να χασουμε παρα μονο τις αλυσιδες μας....

σας πεφτουν τα μαλλια??? η φυση φροντιζει για ολα


1 κουταλι ζεστο ελαιολαδο 1 κουταλι μελι 1 κουταλι κανελλα....ανακατευουμε και το βαζουμε στο κεφαλι μας 15 λεπτα πριν λουστουμε,, καθε φορα που λουζομαστε...

11 Μαρ 2010

Ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα


Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατύ ποτάμι
μέσα από τα δάχτυλά μου
χωρίς να πιω ούτε μια στάλα.
Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα.
Ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα,
δεν έχω άλλη συντροφιά.
Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια
που ήταν καινούργια το περασμένο καλοκαίρι
και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπώρου.

Γιώργου Σεφέρη, Συλλογή "Μυθιστόρημα"
apo @http://priorknowledgesrecalls.blogspot.com@

μαθε παιδι μου γραμματα...χαλαρααααα

Ζητούμε: μειωση των αμυντικων δαπανων


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 στις 15.00 -Έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ζητούμε:
- μείωση των αμυντικών δαπανών
- αύξηση των δημοσίων δαπανών για υγεία και παιδεία
- απεξάρτηση από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον εισαγώμενο ηλεκτρισμό, επένδυση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ

ενα ταξιμι.......ενα ταξιδι

εφτασαν οι Τουρκοι στον καμπο?


Ήταν δυο χωριάτες στον κάμπο και θέριζαν.Ξαφνικά περνούν από πάνω τους δύο Μιράζ 2000 (αεροπλάνα).Λέει ο ένας:- Το είδες;- Τι ήταν; ρωτά ο άλλος. ..- Μιράζ 2000!- Σιγά μη μοιράζ' και πεντοχίλιαρα, απαντά ο άλλος.

μελαγχολια ....η να σκεφτουμε κατι χειροτερο βλεποντας το ΠΑΜΕ να διαδηλωνει ξεχωρα απο τους υπολοιπους? δειτε το βιντεο..


αντισταση και αγωνας....δεν θα μας χαρισει κανεις ...ουτε δραχμη......"τη θυμαστε?"


Αυτοί που βρίσκονται ψηλά,

Θεωρούνε ταπεινό,

Να μιλάς για το φαΐ.

Ο λόγος;

Έχουνε κι όλας φάει!

Ελληνας μεταναστης...βλεπω το εργο να επαναλαμβανεται

ΝΑΙ ...ταλαιπωρειτε το παιδι...παρακαλωντας να ξεπουλησει τη χωρα μου

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.....

μ αυτα και μ αυτα ..ξεχασαμε το μεγαλο σκανδαλο του γνωστου εμβολιου...ποσα εκ. παραγγειλαν?

τα νέα μέτρα, όχι μόνο δεν θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση , αλλά γεννούν από μόνα τους νέα κρίση


Με το σύνθημα “την κρίση να πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν” αντιδρά στα νέα μέτρα η Ελληνική επικράτεια.

Την ίδια στιγμή στους δρόμους και η κυβέρνηση σε μια περιοδεία στελεχών σε όλους τους νομούς της χώρας για να προλάβουν το κύμα κοινωνικών αντιδράσεων που ξεσηκώνεται σε ολόκληρη την Ελληνική περιφέρεια.

Ελλάδα έχεις Ταλέντο…. (στην απεργία) απαντά η “σοσιαλιστική” κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η οποία άνοιξε τα σοσιαλιστικά αποθεματικά της με δήθεν αντιδράσεις στελεχών στο εσωτερικό της στην προσπάθεια να….


…κρατήσει στοιχεία σοσιαλιστικού προφίλ στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Την αντιλαϊκή πολιτική… ας την πληρώσει ο Γιώργος , (σου λέει το ΠΑΣΟΚ) προβλέποντας την περίπτωση αποτυχίας των νέων μέτρων που αναμένεται να παγώσουν ακόμη περισσότερο την “φρακαρισμένη” Ελληνική αγορά.

Όλα δείχνουν πως ούτε η τηλεοπτική προπαγάνδα και η υποβάθμιση παρουσίασης των κοινωνικών αντιδράσεων μπορεί να σταματήσει το κοινωνικό “τσουνάμι”.

Κατεβάζει ρολά και σήμερα η Ελλάδα !

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η χώρα, καθώς η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Με την νέα κινητοποίηση τα συνδικάτα θέλουν να στείλουν σαφές μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδότες πως οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν
να πληρώσουν την οικονομική κρίση.

Oι κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις ετοιμάζουν και νέες απεργίες κατά της μείωσης των μισθών, ενώ η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ οργανώνει νέα 48ωρη απεργία την ερχόμενη Τρίτη. Η ΑΔΕΔΥ παρατηρεί ότι τη διετία 2009-2010 οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα μειωθούν από 20% έως και 30%, μέσα από το πάγωμα των αυξήσεων, την κατά 12% μείωση των επιδομάτων, την περικοπή κατά 30% στο δώρο του Πάσχα, στο επίδομα αδείας και στο δώρο των Χριστουγέννων, και από το πάγωμα των συντάξεων.

Λόγω της απεργίας αναμένεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες.

● Λεωφορεία (ΕΘΕΛ), τρόλεϊ (ΗΛΠΑΠ), τρένα (ΟΣΕ), Τραμ και Προαστιακός θα ακινητοποιηθούν όλο το 24ωρο.

● Όλες οι πτήσεις όλων των αεροπορικών εταιρειών δεν θα πραγματοποιηθούν ολόκληρο το 24ωρο.

● Στην απεργία μετέχουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο (καθηγητές- δάσκαλοι, εφοριακοί, προσωπικό ασφαλιστικών ταμείων κ.ά.), οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες.

● Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται και οι δημοσιογράφοι.

Συμμετοχή στην σημερινή 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ αποφάσισε η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ, η οποία, επιπλέον, προαναγγέλλει «δυναμικές κινητοποιήσεις και ενέργειες τη Δευτέρα 15 Μαρτίου σε όλη τη χώρα, καθώς και 48ωρη απεργία στις 16 και 17 Μαρτίου». Στις 17 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ για να καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες του κλάδου.

● Οι εργαζόμενοι στους δήμους (ΠΟΕ- ΟΤΑ) αποφάσισαν να παρατείνουν το κλείσιμο των ΧΥΤΑ μέχρι και την Πέμπτη 11 Μαρτίου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων «που αποφάσισε και υλοποιεί η Ομοσπονδία, εκφράζοντας την αντίδραση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα κοινωνικά άδικα μέτρα της κυβέρνησης και τη λεηλασία του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων».

Η Ομοσπονδία καλεί τους υπαλλήλους των ΟΤΑ όλης της χώρας να συμμετάσχουν μαζικά στην 4ωρη στάση εργασίας σήμερα (από τις 11.00 μέχρι το τέλος του ωραρίου) και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010.

● Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι αστυνομικοί. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων αποφάσισε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη ΓΑΔΑ σήμερα στις 18.00.

Την ίδια στιγμή μαραθώνια περιοδεία στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους νομούς της χώρας εξαπολύει η κυβέρνηση προκειμένου να μεταπείσουν τους πολίτες για το τσαλακωμένα σοσιαλιστικό προφίλ του ΠΑΣΟΚ.

Μια επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης για να “ηρεμίσει” το κύμα κοινωνικών αντιδράσεων που ξεσηκώνεται σε ολόκληρη την Ελληνική περιφέρεια.

Όλα πλέον δείχνουν πως τα νέα μέτρα, όχι μόνο δεν θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση , αλλά γεννούν από μόνα τους νέα κρίση

επιμενει ο Τσελεντης για το σεισμο των 6 ριχτερ


Ο Άκης Τσελέντης το είπε πολύ σοβαρά ότι αναμένεται σεισμός στην Λαμία και την ευρύτερη περιοχή σε λιγότερο από δέκα ημέρες. Πιο ξεκάθαρη πρόβλεψη αλλά για προληπτικούς λόγους δεν υπήρξε ποτέ!
Όμως οι σεισμολόγοι πάνε να τον φάνε λες και …


αν δεν γίνει ο σεισμός σημαίνει ότι ο Τσελέντης ακυρώνεται επιστημονικά.
Ξαναλέμε ότι χωρίς πανικό είπε πως μπορεί να γίνει ένας σεισμός 6 ρίχτερ στην κεντρική Ελλάδα σε διάστημα 10 ημερών και να προσέχουμε ιδιαίτερα.
Αν δεν το έκανε και μετά έλεγε ότι το ήξερε θα του την πέφταμε όλοι. Από το να έχουμε νέα …ρικομέξ ας πέσει και έξω στις εκτιμήσεις του. Μια φορά όμως θα μας το πει πάλι και δεν θα τον πιστεύει κανείς. Τότε θα γίνει το κακό.

Η Ελλάδα αποκτά το 22ο πανεπιστήμιό της


Ελλάδα αποκτά το 22ο πανεπιστήμιό της αφού η «ταμπέλα» του πανεπιστημίου τοποθετείται στα τρία τμήματα που ήδη λειτουργούν στο Αγρίνιο. Τα τμήματα αυτά έως και τη φετινή …
ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργούν κάτω από την στέγη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όμως τελικά αποσπώνται και από το 2010-2011 θα αποτελέσουν τον πρώτο πυρήνα τμημάτων του νέου Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, που θα έχει έδρα το Αγρίνιο.Η ανακοίνωση λειτουργίας του νέου αυτόνομου πανεπιστημίου έγινε χθες από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο ταυτόχρονα ανακοίνωσε 14 αλλαγές που αφορούν μετονομοσίες τμημάτων, αλλαγές στα επιστημονικά πεδία, κατάτμηση τμημάτων κ.α., στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Θα ακολουθήσουν άλλες 5 αλλαγές στο μηχανογραφικό της επόμενης περιόδου 2011-2012.

http://epirusgate.blogspot.com/

Γιατί οι πολιτικοί «μας» άρχοντες διστάζουν να μιλήσουν στον Ελληνικό Λαό για το πετρέλαιό ΜΑΣ, αλλά και για τους άλλους ορυκτούς θησαυρούς της χωρας?


Γράφει ο Σωτήρης Ζαφειρακόπουλος
Μεταξύ των (στρατηγικών) ορυκτών που εν αφθονία (!) διαθέτει η χώρα μας ασφαλώς συμπεριλαμβάνεται και το πετρέλαιο. Στο Αιγαίο και όχι μόνον.
Το γιατί δεν το αντλούμε είναι, πραγματικά, μια πολύ… πονεμένη ιστορία που κυρίως αφορά στην «αιδήμονα» σιωπή των πολιτικών «μας» – παλαιών και νέων – επ’ αυτού. Αφορά όλες ανεξαιρέτως τις Κυβερνήσεις της Ελλάδος οι οποίες δεν είχαν το θάρρος να παραδεχθούν την ύπαρξι πλουσιοτάτων κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο (και όχι μόνο) και ότι το παιχνίδι με την Τουρκία παίζεται και γι’ αυτόν τον εθνικό πλούτο μας.
Σημειώνουμε ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ καθόσον επίσης παίζεται και για τα περίφημα κοιτάσματα ΟΣΜΙΟΥ στα Ιμια, θέματος επί του οποίου ο γράφων έχει αναλυτικώς αναφερθεί επανειλημμένως. Από τετραετίας σε πλείστα όσα φύλλα της «Ελεύθερης Ωρας».
Επί του θέματος «πετρέλαιο στο Αιγαίο» τώρα. Ηδη ελέχθη ότι υπάρχει άφθονο. Υπάρχουν εδάφια του αρχαίου ιστορικού Ηροδότου που κάνει λόγο για την «εύφλεκτη πίσσα»! Είναι ακόμη γνωστό ότι οι Γερμανοί, επί Κατοχής, είχαν χαρτογραφήσει όλη την Ελλάδα, αφού άμεσα τούς ενδιέφεραν οι (όποιες) πηγές ενεργείας για την στρατιωτική τους μηχανή. Με την πτώσι του Χίτλερ οι σχετικοί χάρτες και πληροφορίες έφθασαν στα χέρια των Αμερικανών.
Με βάσι τις πληροφορίες και τους χάρτες που άρπαξαν οι Αμερικανοί από τους Γερμανούς – οι οποίοι είχαν διαπιστώσει την ύπαρξι τεραστίων ποσοτήτων «μαύρου χρυσού» στο Αιγαίο – αρχίζει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξάνεται. Τα τελευταία έτη και με την βοήθεια ειδικών δορυφόρων φωτογραφήσεων είναι γεγονός ότι έχουν αποκτήσει επαρκή στοιχεία για την ύπαρξι μεγάλων ποσοτήτων του συγκεκριμένου στρατηγικού ορυκτού στο Ελληνικότατο αυτό Αρχιπέλαγος.
Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Νίκολας Μπέρνς, ενθυμούμαι, είχε (και αυτός) παραδεχθεί δημόσια σε τηλεοπτική του εμφάνισι στο τηλεοπτικό σταθμό «ΜΕΓΚΑ» ότι, όντως, υπάρχει πετρέλαιο στο Αιγαίο και ότι αυτό τούτο το στρατηγικό ορυκτό ΜΑΣ στοιχείο δημιουργεί την ένταση μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας – σιώπησε πάντως για το όσμιο στα Ιμια που και αυτό συνιστά τεράστιο σημείο τριβής στις σχέσεις των δύο χωρών.. Επί του θέματος ΟΣΜΙΟΥ επαναλαμβάνω έχω ξαναγράψει και θα επανέλθω σύντομα δια των στηλών της «ΕΩ».
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα ερευνών των Αμερικανών, που εστηρίχθησαν σε δορυφορικές παρατηρήσεις είναι, πλέον, ΓΕΓΟΝΟΣ αναμφισβήτητο ότι: Τα πλουσιότερα κοιτάσματα πετρελαίου στον Ελληνικό χώρο ευρίσκονται ανατολικώς της νήσου Θάσου, στον Θερμαϊκό Κόλπο, στην περιοχή των Δωδεκανήσων (και συγκεκριμένα στην περιοχή κοντά στα Ιμια), αλλά και στην Φλώρινα. Και στην Ζάκυνθο.
Μια επίσημη δήλωσις του καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παπαστεφάνου αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Από παλιά διέβλεπα ότι όπως και στην υπόθεσι των κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο έτσι και στην υπόθεσι του ουρανίου, ίσως να μην εδόθησαν στην Ελλάδα τα πλήρη αποτελέσματα των γεωπολιτικών ερευνών που έκαναν στην Δράμα οι Αμερικανοί ερευνητές…».
Ενα εύλογο ερώτημα είναι, φυσικά, το γιατί η Ελλάδα να έχει πετρέλαιο (και άλλα σημαντικότατα ορυκτά στοιχεία) σε τέτοιες ποσότητες; Σε τούτο απαντούν οι γεωλόγοι, λέγοντας ότι: Οσον αφορά στο πετρέλαιο είναι γνωστό ολόκληρο, σχεδόν, το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος, ήταν κάποτε μια απέραντη πεδιάδα (Αιγηίς) με πλούσια βλάστησι, η οποία, ακολούθως, κατεποντίσθη για να δημιουργηθεί στην θέσι της το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος. Οι υδρογονάνθρακες των δασών μετεβλήθησαν, βαθμιαίως σε πετρέλαιο. Οσον αφορά στα σπάνια μέταλλα, εξηγείται και αυτό από την στιγμή που, ως γνωστόν: Καθώς η τεκτονική πλάκα της Αφρικής υποχωρεί κάτω από αυτήν της Ευρώπης, δημιουργεί, μεταξύ άλλων, τις κατάλληλες προϋποθέσεις δημιουργίας τέτοιου είδους μεταλλευμάτων.
Καταλήγοντας ερωτούμε. Γιατί οι πολιτικοί «μας» άρχοντες διστάζουν να μιλήσουν στον Ελληνικό Λαό για το πετρέλαιό ΜΑΣ, αλλά και για τους άλλους ορυκτούς θησαυρούς της χώρας μας; Πολύ περισσότερο από την στιγμή που σήμερα η Πατρίδα μας δοκιμάζεται από την πρωτοφανή αυτή οικονομική κρίση και τα εγκλήματά τους στην οικονομία μας. Και αν δεν μίλησαν οι προηγούμενοι, γιατί, ο νυν πρωθυπουργός, ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν προχωρεί στην αξιοποίησι του ορυκτού, εθνικού, πλούτου μας, ώστε να λύσουμε τα ζέοντα, πλέον, οικονομικά μας ώστε να μην πνίγεται ο λαός μας με τα γνωστά επώδυνα, οικονομικά μέτρα;
Από “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ”

πηγηhttp://stinfora.hostei.com