Ως τώρα ξέραμε ότι οι υπουργοί εκπροσωπούν (υποτίθεται, τουλάχιστον) το σύνολο του ελληνικού λαού και τα συμφέροντα της κοινωνίας στο σύνολό της. 
Η δήλωση του κ. Υπουργού, ωστόσο, είναι πολλαπλά ενδιαφέρουσα, γιατί ο “ιδιωτικός τομέας” δεν είναι κάτι ενιαίο, ένα ομογενοποιημένο σύνολο. Για την ακρίβεια περιλαμβάνει όλα τα αντικρουόμενα συμφέροντα που μπορεί να φανταστεί κανείς. 
Μένει να αποσαφηνιστεί ποια από αυτά τα συμφέροντα ικανοποιούνται από την πολιτική που υλοποιείται – και ποια κομμάτια του “ιδιωτικού τομέα” τα τρώει η μαρμάγκα. Καταρχήν στο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας.