Ενεργειακό πρόγραμμα "ΗΛΙΟΣ"
Άλλο ένα εν δυνάμει σκάνδαλο της διαπλοκής βενιζελοσαμαρά.
Την τελευταία δεκαετία στη Γερμανία αναπτύχθηκαν πολλά εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών πρώτης γενιάς. 
Με την πάροδο του χρόνου τα εργοστάσια αυτά άρχισαν να κλείνουν μεταφέροντας τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη της πρώην κομμουνιστικής ευρώπης και της νοτιοανατολικής ασίας. 
Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι έμεινα στις αποθήκες των Γερμανικών  επιχειρήσεων απούλητα τεράστια αποθέματα...

Αυτά λοιπόν τα αποθέματα θέλουν να μας τα πουλήσουν οι γερμανοί δίδοντάς μας δάνειο!!!

Που βρίσκεται όμως το πονηρό σημείο...