Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο του ιουδαιοχριστιανισμού που χρεώνετε με τα μεγαλύτερα εγκλήματά στην παγκόσμια ιστορία!!!Η εκκλησία ακόμα δεν έχει καταδικάσει την φρικτή αυτή πράξη!!

Σε μια στιγμή ο εισαγγελέας Κωστόπουλος διακόπτει μάρτυρα κατηγορίας για να δώσει διέξοδο στην αγανάκτησή του.
  • Η Κερατέα είναι αίσχος δια την Ελλάδα, λέγει ο εισαγγελέας. Σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής μου. Σκεφτείτε ότι εκεί μέσα πέθαναν 150 φυματικά κορίτσια!
Ο μάρτυρας Σεραφείμ Σίλβεστρος κατάθεσε...