# #

15 Σεπ 2011

ΕΙΠΑ - ΞΕΙΠΑ...


ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ: Δελτίο τύπου και ανοικτή επιστολή προς το ΔΣ της ΔΕΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΠΑ - ΞΕΙΠΑ

Σε όλους εκείνους που βιάστηκαν να κατακεραυνώσουν τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για τη θέση της σχετικά με το νέο χαράτσι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, είναι αρκετό να θυμίσουμε τα όσα υποστήριξε μόλις πριν από λίγο καιρό -και μάλλον τα ξέχασε- ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος.
(Συνέντευξη Τύπου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου - Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011)
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

«Σε σχέση με τα ακίνητα, η εκτίμησή μας είναι ότι μετά τη μείωση του ορίου της αντικειμενικής αξίας σε ατομική βάση από τις 400 στις 200 χιλιάδες, για την υπαγωγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας δε χρειάζεται να γίνει άλλη... παρέμβαση και κυρίως δε χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλη ή φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων, πέραν των δημοτικών εν πάση περιπτώσει των συνδεδεμένων απόλυτα με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης, με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι έχουν άλλο σκοπό και γιατί εν πάση περιπτώσει πρέπει να αναζητήσουμε κίνητρα για την οικοδομή και γιατί είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο το ακίνητο.»

Στον ιστοχώρο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ (
www.genop.gr) είναι αναρτημένο και το βίντεο με το συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης του υπουργού Οικονομικών.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Η  λειτουργία, πορεία, εμπορική φήμη, αξιοπιστία και  βιωσιμότητα της ΔΕΗ ΑΕ σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη εμπλοκή της επιχείρησης στην είσπραξη των τελών ακίνητης περιουσίας

Με ιδιαίτερα έντονη ανησυχία παρακολουθούμε την προώθηση από την Κυβέρνηση των μέτρων για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, η οποία έχει προκαλέσει ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις.

Με την ανοικτή επιστολή μας δεν θέλουμε να αναφέρουμε τις απόψεις μας σχετικά με την αξία και τις συνέπειες του συγκεκριμένου μέτρου. Αυτό το έχουμε κάνει.

Χρέος μας είναι – ως κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων της ΔΕΗ – να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για την περαιτέρω ομαλή λειτουργία, την πορεία των εσόδων, την εμπορική φήμη και αξιοπιστία της Εταιρείας κλπ από τη σχεδιαζόμενη εμπλοκή της στην είσπραξη των τελών ακίνητης περιουσίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία προωθείται ο νομικός διαχωρισμός της ΔΕΗ, εντείνεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην αγορά, αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι απλήρωτοι λογαριασμοί κλπ η αγωνία των εργαζομένων της ΔΕΗ εντείνεται από τους πολλαπλούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητά της.

Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ η ΓΕΝΟΠ σας θέτει  ενώπιον των σοβαρών ευθυνών που αναλαμβάνετε σε περίπτωση ανοχής ή σιωπηρής αποδοχής μιας κυβερνητικής επιλογής που βρίσκεται πέρα από κάθε όριο δραστηριοποίησης της ΔΕΗ.

Η είσπραξη φόρων ή τελών για ακίνητη περιουσία με απόδοσή τους στο Δημόσιο αποτελεί δραστηριότητα μη προβλεπόμενη από τους σκοπούς της Εταιρείας, όπως αυτοί σαφώς καθορίζονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η άσκηση πολιτικής φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας Ελλήνων πολιτών αντίκειται τόσο προς τους σκοπούς σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας όσο και ως προς τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές σαφώς περιγράφονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Πραγματικά δεν κατανοούμε:

- Γιατί η ΔΕΗ να υποκαταστήσει τις Εφορίες που διαθέτουν τις υπεύθυνες δηλώσεις για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων Πολιτών;
- Γιατί η ΔΕΗ – μια εισηγμένη και ταυτόχρονα κοινωφελούς χαρακτήρα εταιρεία – να διακινδυνεύει τη βιωσιμότητα και την εμπορική φήμη της, μετατρεπόμενη σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό;
- Γιατί τα στοιχεία για την ακίνητη περιουσία που έχουν παραχωρήσει οι Δήμοι προς τη ΔΕΗ να μην χρησιμοποιηθούν από τις Εφορίες ή όπως θέλει το Κράτος, με πλήρη απεμπλοκή της ΔΕΗ από αυτή την υπόθεση, που βλάπτει άμεσα τα συμφέροντα και – κυρίως – τις σχέσεις της ΔΕΗ με τους Πελάτες της; 

Ακόμη και στην περίπτωση που επιβληθεί με νομοθετική ρύθμιση η είσπραξη φόρων για την ακίνητη περιουσία, με αξιοποίηση των δεδομένων της Εταιρείας και με αποστολή των λογαριασμών προς τους πελάτες, θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στο Καταστατικό της Εταιρείας, η οποία είναι δυνατόν να υπάρξει μόνον εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.          
 
Διαφορετικά, οποιαδήποτε μονομερής εφαρμογή τυχόν απόφασης για αλλαγή των σκοπών της Εταιρείας, με σκοπό την εξυπηρέτηση δημοσιονομικών αναγκών, καθιστά το Διοικητικό Συμβούλιο έκθετο και νομικά υπεύθυνο για κινδύνους που θα προκύψουν σε βάρος της Εταιρείας.

Κύριε Πρόεδρε και Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ απευθύνουμε έκκληση και σας καλούμε

• να προβείτε άμεσα σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για να παρεμποδίσετε τη μετατροπή της Επιχείρησης σε ένα τεράστιο φοροεισπρακτικό μηχανισμό,
• Να θέσετε φραγμούς στην έκθεση της Επιχείρησης σε πολλαπλούς και πολύ μεγάλους κινδύνους, όπως είναι:
• Λειτουργικοί κίνδυνοι, από τη διατάραξη των λειτουργιών της Επιχείρησης με τη μετατροπή της σε ένα γιγαντιαίο φοροεισπρακτικό μηχανισμό,
• Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, από τα υπαρκτά ενδεχόμενα δημιουργίας ενός «αρνητικού κλίματος» για την Επιχείρηση με την άρνηση ή την αδυναμία ενός πολύ μεγάλου αριθμού πελατών να σταματήσουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς ρεύματος,
• Νομικοί κίνδυνοι, από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη πολιτών ή πελατών της Εταιρείας ή μετόχων της, που θα κρίνουν ότι θίγονται από τη μετατροπή της σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό, χρησιμοποίηση στοιχείων από Δήμους διαφορετικών εκείνων που έχουν υποβάλει οι πολίτες στις Εφορίες, κλπ,
• Κίνδυνοι ανταγωνισμού, από τη στροφή μεγάλου αριθμού πελατών της εταιρείας σε άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση των ρυθμών απώλειας μεριδίων αγοράς σε μια περίοδο συρρίκνωσης των εταιρικών κερδών αναπροσαρμογής των τιμολογίων με βάση το πραγματικό κόστος και τις κοινοτικές υποχρεώσεις κλπ.

Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,

σας καλούμε άμεσα να συγκαλέσετε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για όλη αυτή την υπόθεση και να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την ολόπλευρη προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.
Γιατί φοβόμαστε ότι, βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμη οργανωμένη προσπάθεια περαιτέρω απαξίωσης της μεγαλύτερης Επιχείρησης της χώρας μέσω

• της σκόπιμης αντιπαράθεσης με το Κοινωνικό Σύνολο και …
• της μετατροπής της ΔΕΗ σε «εργαλείο» αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής ..
Σε αυτές τις σκοπιμότητες – που στρέφονται σε βάρος των συμφερόντων της ΔΕΗ και των σχέσεών της με εκατομμύρια καταναλωτές – εμείς θα σταθούμε ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Φωτόπουλος                                     Κ. Κατσαρός 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.