# #

5 Ιουλ 2012

Απάντηση του Δήμου σε δημοσιεύματα ...Καλό θα ήταν όμως και μια συνέντευξη τύπου για το πάρα πολύ σοβαρό θέμα...


Μη επικίνδυνο το υλικό για το λατομείο Λιτοχώρου, απέδειξε η χημική ανάλυση.

* ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.


* ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Όπως είναι γνωστό, εδώ και έναν περίπου μήνα, κάποιοι όχι μόνο κάνουν λόγο για εναπόθεση δήθεν μολυσμένου υλικού στο λατομείο Λιτοχώρου αλλά και προβαίνουν σε δημοσιεύσεις.
Η δημοτική αρχή Δίου-Ολύμπου θέλει να πιστεύει ότι κάποιοι εκ των πολιτών, προφανώς λόγω άγνοιας, εκφράζουν ανησυχίες επί του θέματος. Κάποιοι άλλοι όμως, με εντελώς ανεύθυνο και κακόβουλο τρόπο κινδυνολογούν και προκαλούν αδικαιολόγητο θόρυβο και μάλιστα συνεχίζουν να θορυβούν ακόμη και μετά τη συνεδρίαση της δημοτικής επιχείρησης ανάπτυξης Δίου-Ολύμπου (ΔΕΑΔΟ) καθώς και μετά την ενημέρωση που έγινε, τη συζήτηση που ακολούθησε και την απόφαση που ελήφθη στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου όπου εκφράσθηκε η σύμφωνη γνώμη του Δήμου.
Για τους λόγους αυτούς, ο δήμος οφείλει να απαντήσει πλέον και γραπτώς στις αυθαίρετες, ανυπόστατες και, ορισμένες φορές, συκοφαντικές κατηγορίες που παρουσιάζονται στον τοπικό τύπο αλλά και σε ιστοσελίδες, blogs και ηλεκτρονικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Επίσης, ο Δ.Δίου-Ολύμπου έχει ήδη προβεί στις πρώτες του νομικές ενέργειες εναντίον εκείνων που συκοφαντούν, επιφυλάσσεται δε...
και στη συνέχεια να προβεί και σε άλλες ενέργειες νομικού χαρακτήρα προκειμένου να προστατευθεί το κύρος τής δημοτικής αρχής αλλά κυρίως να προστατευθεί η τοπική κοινωνία από τη συνεχιζόμενη διασπορά ψευδών ειδήσεων και να σταματήσει η δυσφήμιση της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά δίνεται μια απάντηση στη «συντονιστική επιτροπή ενεργών πολιτών και φορέων σχετικά με την απόθεση βιομηχανικών αποβλήτων», επιτροπή που προχώρησε σε δημοσίευμα στον τοπικό τύπο. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί ότι η εν λόγω «συντονιστική επιτροπή» (τουλάχιστον κάποιοι εκ των μελών της) φαίνεται να ανήκουν περισσότερο στην κατηγορία των ανησυχούντων πολιτών λόγω μη βαθύτερης γνώσης τού θέματος, παρά στην κατηγορία εκείνων που εκ συστήματος διασπείρουν ψεύδη και συκοφαντίες. Αυτό όμως μένει να αποδειχθεί και στη συνέχεια.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
1. Καταρχήν, η εν λόγω «συντονιστική επιτροπή» με κείμενο που δημοσιεύει στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο, αποδίδει στον κ. Παπαθανασίου την ιδιότητα του δημάρχου …Λιτοχώρου! Αυτό και μόνο δείχνει μάλλον ότι οι αποτελούντες την επιτροπή δεν φαίνεται να είναι κάτοικοι της περιοχής.
Άλλωστε, σε όλους τούς δημότες είναι γνωστό ότι ο δήμος Λιτοχώρου καταργήθηκε στις 31/12/2010 και δεν υφίσταται πλέον ενώ από την 1/1/2011, δηλαδή μετά από τις συνενώσεις των τριών πρώην δήμων Δίου, Λιτοχώρου και Αν.Ολύμπου, ιδρύθηκε και λειτουργεί ο δήμος Δίου-Ολύμπου. Επομένως, σήμερα ο κ. Παπαθανασίου είναι δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ενώ δήμαρχος Λιτοχώρου διετέλεσε την περίοδο από το 1990 έως το 2006 (16 χρόνια).
2. Στο δημοσίευμα της «συντονιστικής επιτροπής» γίνεται λόγος περί απαγόρευσης σε φορείς και πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Αυτό ωστόσο δεν είναι αληθές για δύο λόγους:
α) Στις 13/3/2012 η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε σχετική ανακοίνωση στην ημερήσια εφημερίδα Ν. Πιερίας «Πολιτεία», που αναφέρονταν στο θέμα αυτό, προς ενημέρωση φορέων και όλων των ενδιαφερομένων πολιτών, για έκφραση τυχόν αντιρρήσεων.
β) Στις 28/6/2012, ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου, πριν από την έναρξη του Δ.Σ., ένα μέλος τής προαναφερθείσας συντονιστικής επιτροπής πολιτών κατέθεσε σε όλους τούς δημοτικούς συμβούλους ένα κείμενο που προφανώς απηχεί τις απόψεις τής επιτροπής και που αναφέρονταν στο θέμα για το οποίο έγινε συζήτηση στο Δ.Σ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τηρήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (δεν προβλέπεται παρέμβαση πολιτών) ενώ, όπως είναι προφανές, το κείμενο της «συντονιστικής επιτροπής» το είχαν υπόψη τους όλα τα μέλη τού Δ.Σ. προτού ψηφίσουν.
3. Ως προς «την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων αποβλήτων για την υγεία των πολιτών αλλά και των επισκεπτών τού Λιτοχώρου», όπως αναφέρεται στο κείμενο της συντονιστικής επιτροπής, θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές εμπλεκομένων φορέων έχουν εγκρίνει το υλικό αυτό ως κατάλληλο για να εναποτεθεί στο λατομείο Λιτοχώρου, δεδομένου ότι πρόκειται για εδαφοβελτιωτικό υλικό επίχωσης που προκύπτει ως παραπροϊόν, είναι δε στερεό αδρανές υλικό και έχει τη μορφή τού χώματος.
4. Το υλικό αυτό, επίσης, έχει ελεγχθεί με πρωτοβουλία της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. Συγκεκριμένα, έχουν σταλθεί δείγματα σε εξειδικευμένο επιστημονικό εργαστήριο των Αθηνών, εκεί έχουν αναλυθεί και έχει αποδειχθεί η μη επικινδυνότητα του υλικού σύμφωνα με διδάκτορα γεωλόγο τού Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του υλικού ήταν τέτοια που, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ΔΕΝ καθιστούν επικίνδυνο το υλικό.
Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η «μη επικινδυνότητα» του χώματος (του υλικού) πιστοποιείται όχι μόνο από ελληνικά αλλά και από ευρωπαϊκά εργαστήρια, οι δε αρμόδιες υπηρεσίες το κατατάσσουν στην αντίστοιχη κατηγορία (μη επικίνδυνο).
5. Αυτό το παραπροϊόν θεωρείται κατάλληλο για αποκατάσταση λατομείων, γι αυτό, όπως γνωστοποιήθηκε στη ΔΕΑΔΟ-Α.Ε., η εταιρία TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E. έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με τη σχολή δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να δεσμευτεί χώρος 67 στρεμμάτων (σε διάφορους χώρους, όχι όμως του λατομείου Λιτοχώρου ή της Πιερίας, αλλά αλλού εκτός νομού) για την ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων δασοπονίας με τη χρήση τού χώματος της εν λόγω εταιρίας!
Επιπλέον, η εταιρία TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E. γνωστοποίησε στη ΔΕΑΔΟ-Α.Ε.  ότι είναι στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει, επωνύμως και ενυπογράφως, να προτείνει να ληφθούν, με τις δέουσες διαδικασίες, δείγματα του υλικού και να σταλούν προς ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο.
ΤΟ Δ.Σ. ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Τέλος, η δημοτική αρχή δηλώνει ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί ότι κάποιοι πολίτες, που δεν ζουν στην περιοχή, είναι πιο ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικά θέματα και σε ζητήματα υγείας από τη διοίκηση του δήμου και από εκείνους που ζουν σ’ αυτόν τον τόπο.
Το Δ.Σ. Δίου-Ολύμπου ήταν ο τελευταίος φορέας που ενέκρινε την τροποποίηση έγκρισης της απόφασης δεδομένου ότι ανέμενε τις  θετικές γνωμοδοτήσεις όλων των άλλων αρμοδίων εμπλεκόμενων φορέων, υπηρεσιών και επιτροπών. Επομένως, εδώ γεννάται και ένα εύλογο ερώτημα: Ποια άραγε είναι η σκοπιμότητα κάποιων που επιτίθενται μόνο εναντίον της δημοτικής αρχής τού Δίου-Ολύμπου, όταν έχει προηγηθεί η θετική γνώμη και όλων των άλλων αρμόδιων φορέων;
Πρόκειται για θετικές γνωμοδοτήσεις – αποφάσεις φορέων, υπηρεσιών και επιτροπών, όπως του τμήματος περιβάλλοντος και υδροοικονομίας, της διεύθυνσης υδάτων, της διεύθυνσης ανάπτυξης, της διεύθυνσης τεχνικών έργων κ.α. Επίσης, ομόφωνη ήταν και απόφαση της περιφερειακής επιτροπής ανάπτυξης της αιρετής περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που γνωμοδότησε και αυτή θετικά με 26 θετικές ψήφους και με 1 αποχή.
Μήπως τελικά κάποιους τόσο πολύ τους ενόχλησε η πανηγυρική αθώωση του Γιώργου Παπαθανασίου που βλέπουν πλέον εφιάλτες; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.