# #

13 Μαΐ 2014

Τα πρώτα 90.000 θύματα του νέου συστήματος

43









4 παγίδες για μαθητές και εκπαιδευτικούς κρύβει ο εξεταστικός μαραθώνιος του Νέου Λυκείου για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που οδηγεί στη μετατροπή της δευτεροβάθμιας -και επισήμως πλέον- σε φροντιστηριακού τύπου στάδιο προετοιμασίας

Οι μαθητές που δεν κουβαλάνε από το σπίτι τους οικονομικές και μορφωτικές αποσκευές θα εξοστρακίζονται και από το Γενικό και από το Τεχνολογικό Λύκειο κατευθείαν στην κατάρτιση, στα «παραμάγαζα» που ιδρύουν οι..
επιχειρηματίες της γνώσης

Του Χρήστου Κάτσικα

Οπως είναι γνωστό, οι περίπου 90.000 μαθητές που παρακολουθούν φέτος την Α΄ τάξη των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είναι αυτοί που θα εγκαινιάσουν το 2016 το νέο σύστημα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Είναι αυτοί που σε λίγες μέρες θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις, στις οποίες το 50% των θεμάτων θα προέρχεται από τη λεγόμενη Τράπεζα Θεμάτων και το άλλο 50% θα είναι θέματα που θα βάλουν οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα. Το ίδιο θα γίνει και στις επόμενες τάξεις του Λυκείου (Β΄ και Γ΄ τάξη το 2014-2015 και το 2015-2016).

Οσοι από τους μαθητές «επιβιώσουν σχολικά» και πάρουν το απολυτήριό τους, το 2016 μπορούν -αν θέλουν- να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα, τα οποία θα αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει, διεκδικώντας μια θέση στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Ειδικότερα, για το νέο Γενικό Λύκειο, όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

■ Στην Α΄ Λυκείου θα διδάσκονται τα μαθήματα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (9 ώρες), Μαθηματικά (5 ώρες), Φυσικές Επιστήμες (6 ώρες), Πολιτική Παιδεία (3 ώρες) και (από 2 ώρες) Θρησκευτικά, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή και Ερευνητική Εργασία. Οι μαθητές επίσης θα έχουν ένα δίωρο μάθημα επιλογής (μεταξύ των Εφαρμογών στην Πληροφορική, Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και του μαθήματος Εκφραση-Πολιτισμός/ Ευρωπαϊκός Πολιτισμός).

■ Στη Β΄ Λυκείου 30 ώρες θα δίνονται στο κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για όλους τους μαθητές. Οι υπόλοιπες 5 θα δίνονται στα μαθήματα προσανατολισμού: Αρχαία και Λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, Μαθηματικά και Φυσική για τις θετικές επιστήμες.

■ Στη Γ΄ Λυκείου από τις συνολικά 35 ώρες, 12 θα δίνονται στο κοινό πρόγραμμα μαθημάτων. Οι υπόλοιπες θα μοιράζονται ανάλογα με τον προσανατολισμό κάθε μαθητή, καθώς θα υπάρχουν τρεις θεματικοί κύκλοι: Ανθρωπιστικών Σπουδών (με Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά), Θετικών Σπουδών (με Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία) και Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών (με Μαθηματικά, Οικονομία, Ιστορία και ένα εκ των Αρχών Φυσικών Επιστημών και Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πολιτείας).

Μονόδρομος

Η φυσιογνωμία, η κατεύθυνση και το αναλυτικό πρόγραμμα του νέου Λυκείου το κάνουν να μοιάζει με απομίμηση φροντιστηρίου, καθώς το «πατρόν» του νέου του ρόλου είναι σχεδιασμένο στα μέτρα του «ανταγωνιστή» του. Στο νέο Λύκειο είναι ορατός ο κίνδυνος το «πνεύμα του φροντιστηρίου» να μη δημιουργήσει απλά τις δικές του αποικίες στον σχολικό χώρο, αλλά να επικρατήσει ολοκληρωτικά, να επιβάλει τη λογική του στις διαδικασίες της σχολικής τάξης.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όσους μαθητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Λύκειο να πάρουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ωστόσο η διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του νέου Λυκείου έχει σχεδιαστεί μόνο για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για όσους θέλουν μόνο να αποφοιτήσουν από το Λύκειο, καθώς για παράδειγμα η Γ΄ Λυκείου είναι -τυπικά και ουσιαστικά- τάξη προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι από τις 35 ώρες διδασκαλίας, οι 20 ώρες αφιερώνονται σε μαθήματα κατεύθυνσης!

Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε και κάτι άλλο που φαίνεται παράδοξο: Η επί τoις εκατό συμμετοχή του κέρδους/απώλειας από τις επιδόσεις των υποψηφίων στις τρεις τάξεις του νέου Λυκείου είναι πάρα πολύ μικρή για την πρόσβαση στα ΑΕΙ. Αρα, οι πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου έχουν άλλο στόχο: την έξωση, μέσω της αποθάρρυνσης ή της απόρριψης, του πιο αδύνατου τμήματος του μαθητικού πληθυσμού.

Βαθμός προαγωγής-απόλυσης

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης εξάγεται ως εξής: Το σχολικό έτος στο Λύκειο χωρίζεται σε δύο τετράμηνα. Σε κάθε τετράμηνο οι μαθητές βαθμολογούνται. Για παράδειγμα, στο πρώτο τετράμηνο ένας μαθητής έχει 14 στην Ιστορία. Στο 2ο τετράμηνο βελτιώνει την επίδοσή του και έχει 16. Η προφορική του βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των 2 τετραμήνων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο μαθητής έχει 14+16 = 30/ 2 = 15 μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας. Αν ο μαθητής γράψει στις εξετάσεις 13, τότε ο τελικός βαθμός στο μάθημα της Ιστορίας για την Α’ τάξη θα είναι 14.

Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (ΒΠΑ). Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α′ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο Μ.Ο. των γενικών βαθμών προαγωγής των Α′ και Β′ τάξεων Εσπερινού Λυκείου, της Β′ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ′ τάξης Εσπερινού Λυκείου, ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται, ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α’ Λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β’ με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ’ τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο διά δύο αποτελεί τον ΒΠΑ Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

■ Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικές εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται, αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.

■ Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

Δούρρειος Ιππος

Το πιο «δηλητηριώδες» τμήμα του νέου Λυκείου αναμένεται να αναδειχθεί η Τράπεζα Θεμάτων που προβάλλει με φωτοστέφανο αθωότητας στις διακηρύξεις του υπουργείου Παιδείας. Με την «καινοτομία» αυτή το υπουργείο στοχεύει να πετύχει με ένα σμπάρο… τέσσερα τρυγόνια:

■ Πρώτον, να κανοναρχήσει και να ελέγξει τη διδακτική πράξη, αναγκάζοντας τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο ενός ατσαλάκωτου ομοιομορφισμού, να προσαρμόσουν το μάθημά τους στις «τανάλιες» της εξεταστέας ύλης και στον «τύπο» των ερωτήσεων της Τράπεζας Θεμάτων, εκτρέποντας το εκπαιδευτικό έργο σε τεχνικές απομνημόνευσης πληροφοριών.

«Καλό» Λύκειο θα αναγορεύεται αυτό που μιμείται το φροντιστήριο. Αυτό δηλαδή που καλουπώνει και παραδίδει αποσπασματικές γνώσεις χρήσιμες για τις εξετάσεις.

■ Δεύτερον, να βάλει την εκπαιδευτική διαδικασία στα εκπαιδευτικά φέρετρα της αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης, μετατρέποντας τα σχολεία σε «νησί των νεκρών», και να διευκολύνει την κατηγοριοποίησή τους με αγοραία κριτήρια.

■ Τρίτον, να αποθαρρύνει -με την αύξηση των απορρίψεων- εκείνους τους μαθητές που δεν κουβαλάνε από το σπίτι τους οικονομικές και μορφωτικές αποσκευές, με στόχο να τους εξοστρακίσει και από το Γενικό και από το Τεχνολογικό Λύκειο κατευθείαν στην κατάρτιση, στα «παραμάγαζα» που ιδρύουν οι επιχειρηματίες της γνώσης.

■ Τέταρτον, με την Τράπεζα Θεμάτων το υπουργείο Παιδείας θα επιχειρήσει σταδιακά να αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες με βάση τις επιδόσεις των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.