# #

1 Ιουν 2012

ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ! ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΜΑΣ , ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΑ ΤΡΩΜΕ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ!«Το τέλος μιας πολιτικής εξουσίας, μιας κομματικής ηγεσίας, επέρχεται νομοτελειακά όταν αυτή δεν μπορεί να συλλάβει τις ιστορικές, κοινωνικές διεργασίες που συντελούνται»
18 προτάσεις για ανάπτυξη και έξοδο από την κρίση ο Κομανέτσης, οργανωμένη αναθεώρηση του μνημονίου με 6 σημεία ο Βουβουζέλος!!!

Τα βρήκαν εντέλει  τα λεφτά οι μνημονικοί απατεώνες και παίζουν το τελευταίο τους χαρτί, μπούρδες του στυλ «λεφτά υπάρχουν» και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα... κι άμα μας κάτσει έκατσε... 

Τα μνημονιακά συμφέροντα δεν περίμεναν το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου. 

Πίστευαν ότι οι ηλίθιοι Έλληνες θα έπεφταν ξανά στην παγίδα. «Αυτοδυναμία» ο ένας, «πρώτο κόμμα» ο άλλος και «συγκυβέρνηση  και οι δυο συνωμότες μαζί»... Έλα, όμως, που ήρθε ο Ελληνικός λαός και τους χάλασε τη μανέστρα!

Σαν πληγωμένα θηρία και βλέποντας το οριστικό τέλος τους να πλησιάζει δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν  όλα τα βρόμικα μέσα προκειμένου να επιβιώσουν. 

Η τρομοκράτηση των πολιτών, ο εκφοβισμός, τα ακραία διλήμματα -ευρώ ή δραχμή... Και τώρα  τα θα και υποσχέσεις... Η τελευταία τους ελπίδα!

Τάζουν οι Μαυρογιαλούροι κι όποιος τους πιστέψει τους πίστεψε... Χαμένο, ούτως ή άλλως, το έχουν  το παιχνίδι. Η «αυτοδυναμία» έκανε φτερά και το «πρώτο κόμμα» ακόμα το ψάχνουμε...


Πριν όμως απολαύσετε το Μαυρογιαλούρειο μενού τωνυποσχέσεων δείτε τη λίστα με τις «μνημονιακές δράσεις» πουέχουν υπογράψει οι κ.κΣαμαράς και Βενιζέλος και που πρέπεινα πάρει σάρκα και οστά μέσα στο μήνα Ιούνιοδηλαδή αμέσωςμετά από τις εκλογές!

*Η Κυβέρνηση θα νομοθετήσει μείωση 12% κατά μέσο όρο στα "ειδικά μισθολόγια" του δημοσίου τομέα, η οποία θα εφαρμοσθεί από την 1η Ιουλίου 2012.

*Περαιτέρω εξορθολογισμός των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων.

*Εκκίνηση κάποιων πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων ορόσημο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, όπως είναι η ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, ΧΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και IBC.

*Πρώτη φάση δημοσίευσης της πλήρους απογραφής των κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Προετοιμάζεται ειδικός νόμος για την αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού.

*Η Κυβέρνηση θεσπίζει φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων.

*Η Κυβέρνηση αναθεωρεί τις αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας.

*Διενεργούνται έλεγχοι υπηρεσιακής απόδοσης και αντικαθιστώνται οι διευθυντές που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης.

*Η κυβέρνηση αντικαθιστά στις εφορίες τις πληρωμές τοις μετρητοίς και με επιταγές με τραπεζικά εμβάσματα. Ξεκινά η δημοσίευση στο διαδίκτυο βασικών δεικτών απόδοσης για τις εφορίες.

*Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων καταργείται εξ ολοκλήρου.

*Δημοσιεύεται σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δημοσίους οργανισμούς μέχρι τον Ιούνιο του 2012.

*Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων.

*Η Κυβέρνηση υποβάλλει έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευθούν σε ομάδες οι περιφερειακοί αερολιμένες, διασφαλίζοντας ότι θα καταστούν οικονομικά βιώσιμοι, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

*Η ελληνική ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων θεσπίζει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕ στις ελληνικές σιδηροδρομικές υποδομές.

*Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

*Η Κυβέρνηση επιδιώκει την υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας "Ήλιος".

*Η Κυβέρνηση δεσμεύει κονδύλια για: (α) την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000 - 2006 (β) την ολοκλήρωση της εφαρμογής και του κλεισίματος των έργων του ταμείου συνοχής 2000- 2006 (γ) την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συνεισφοράς.

*Η Κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και υποβάλει εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της.

*Μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012.

*Έως τα τέλη Ιουνίου μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τα ελλείμματα στα ταμεία εφάπαξ.

*Προετοιμασία τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και εκείνων σε κίνδυνο να μετατραπούν, με τη συνδρομή διεθνών εμπειρογνωμόνων και της ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.

*Υπουργείο Υγείας και ΦΚΑ υλοποιούν ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της συνταγογραφικής δραστηριότητας. Εάν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο.


ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ...

Κάτι παραπάνω από γενναιόδωρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς στη σημερινή ομιλία του στο ΕΒΕΑ όπου κι ανέλυσε τις οικονομικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αν και δεν μας αποκάλυψε που θα βρει τα χρήματα για να τα υλοποιήσει όλα, πρότεινε τη λήψη των εξής μέτρων:

1) Αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων στα επίπεδα που ήταν το 2009.

2) Επέκταση του επιδόματος ανεργίας κατά ένα χρόνο ακόμα, στα δύο χρόνια.

3) Έκτακτο επίδομα ανεργίας και για μη μισθωτούς.

4) Να ρυθμιστούν οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις των επομένων μηνών.

5) Να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα.

6) Μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση των εσόδων, σταδιακή άνοδος του αφορολόγητου ορίου από τις 5.000 σήμερα στις 8.000. 

7) Αντικατάσταση του χαρατσιού από νέο διευρυμένο ΕΤΑΚ, υποφερτό για όλους.

8) Σταδιακή μείωση τ
ων φορολογικών συντελεστών.
 
9) Η περικοπή 11,7 δισεκατομμυρίων δημοσίων δαπανών για 2012-13 να επεκταθεί για δύο ακόμα χρόνια, ώς το 2016 τουλάχιστον. 

10) Το πλεονάζον προσωπικό από οργανισμούς του δημοσίου να μην απολύεται, αλλά να μπαίνει σε ειδικό καθεστώς για τρία χρόνια τουλάχιστον. 

11) Μέτρα για τους δανειολήπτες. 

12) Αναστολή των συνεπειών εγγραφής στον Τειρεσία για όσους γράφτηκαν την τελευταία διετία.

13) Εξασφάλιση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

14) Εφαρμογή του αναγκαίου και δίκαιου συμψηφισμού οφειλών από και προς το Δημόσιο, που θα απελευθερώσει και ρευστότητα για την αγορά. 

15) Άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποδέσμευση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

16) Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και πέρα από τις προβλέψεις της δανειακής σύμβασης.

17) Αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη με ανακοπή της λαθρομετανάστευσης.

18) Επίσπευση της ανακήρυξης της ΑΟΖ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.