# #

27 Νοε 2010

Τέλος στο κρυφτούλι.....

Ο πρωθυπουργός πήρε το μήνυμα της τρόικας και αναλαμβάνει δράση

Την εντολή της τρόικας να σταματήσει να κρύβεται πίσω από υπουργούς και πολυ­δαίδαλα πολιτικά σχήματα και να κυβερ­νήσει, επιχειρεί να υλοποιήσει ο Γιώργος Παπαν­δρέου. Οι τροϊκανοί αποχώρησαν αφήνοντας πί­σω τους ένα ασφυκτικό πλαίσιο και μια εντολή να σταματήσουν οι ψευδαισθήσεις ότι μπορού­με με μισόλογα, μισές κουβέντες και μισά απο­τελέσματα να μισουλοποιηθεί το μνημόνιο. Ο πρωθυπουργός μέχρι τώρα επιχείρησε να στα­θεί και με τον αστυφύλαξ (δανειστές) και με τον χωροφύλαξ (πολίτες), αλλά φαίνεται ότι τα όρια χειρισμών έχουν στενέψει.
Γι’ αυτό και ξεκίνησε η εργασιοθεραπεία, μπας και πειστούν οι κουτόφραγκοι ότι...
ξεπερά­στηκαν αρρυθμίες, ασυνεννοησίες και προσωπι­κές πολιτικές στην κυβέρνηση.
Μέχρι να αποφασίσει τη σύσταση της κυβερ­νητικής επιτροπής, που συναντά αντιδράσεις, δι­ατηρεί υποβαθμισμένη την επιτροπή στρατηγι­κού σχεδιασμού υπό τον Γιάννη Ραγκούση, που τελευταία λειτουργεί πια ως προσωπικό συμ­βουλευτικό του όργανο, και προεδρεύει σε συ­σκέψεις.
Αρχή έγινε με την παρουσία της πολιτικής ηγε­σίας του υπουργείου Εργασίας και του υφυπουρ­γού Μιχάλη Τιμοσίδη στη σύσκεψη για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων, όπου αποφασίστηκε το γενικό πλαίσιο.
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι από το υπουργείο Υγείας επελέγη να παρευρεθεί ο αρ­μόδιος υφυπουργός, χωρίς τον υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είναι φανερά εκνευρισμένος με τη Λούκα Κατσέλη και την κριτική που ασκεί για τη στάση του στη σύνταξη του μνημονίου όσον αφορά τις επιχειρησιακές συμβάσεις.
Χτες ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε σύσκεψη με 8 υπουργούς για την ανάπτυξη, ενεργο­ποιώντας επιτέλους την Επιτροπή που ανέθεσε στον αντιπρόεδρο Θόδωρο Πάγκαλο, για να μην πλακώνονται ο Χάρης Παμπούκης με τον Μιχά­λη Χρυσοχοΐδη.
Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι στις συσκέ­ψεις αυτές οι αρμόδιοι υπουργοί εισηγούνται τις πολιτικές τους, γίνονται παρατηρήσεις, αναλύο­νται τα όρια που υπάρχουν ή τα γραφειοκρατικά προβλήματα, γίνεται μια γενική εισήγηση του πρωθυπουργού και στη συνέχεια εξουσιοδο­τούνται οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να κάνουν ανα­κοινώσεις.
Αντίστοιχες συσκέψεις αναμένεται να γίνουν και τις επόμενες μέρες, ενώ πολλή μουρμούρα γίνεται στην κυβέρνηση για τον αργό τρόπο με τον οποίο κινείται η υπό τον αντιπρόεδρο Θ. Πά­γκαλο επιτροπή για την κατάργηση και συγχώ­νευση δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού του εισηγούνται να «μπει μπροστά» σ’ αυτήν τη διαδικασία και να σηματοδοτήσει τη βούλησή  του να προ­χωρήσουν πιο γρήγορα οι διαρθρωτικές αλλαγές και να ξεπεραστούν πιο εύκολα τα γραφειοκρατι­κά και νομικά εμπόδια.
Μεγάλος στόχος του στενού επιτελείου της κυ­βέρνησης είναι να υπάρξουν αποτελέσματα στην αλλαγή κανονισμών λειτουργίας και οργάνωσης των υπουργείων, ώστε στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου ο Γ. Παπανδρέου να ενημερώσει τους εταίρους για ένα σύνολο διαρθρωτικών αλ­λαγών.
Η αλλαγή στους κανονισμούς των υπουργείων θα δείξει και τον συνολικό αριθμό των υπαλλή­λων που θα μεταταχθούν.
Επίσης έχουν αρχίσει στην κυβέρνηση δειλά δειλά και σε ανώτατο (υπουργικό δηλαδή) επίπε­δο οι συζητήσεις για συγχωνεύσεις νοσοκομείων και πανεπιστημίων προκειμένου να ενισχυθούν μονάδες που πραγματικά έχουν προοπτική εξέ­λιξης και να κλείσουν όσες έχουν πέσει σε μαρα­σμό. Κοινή είναι η πεποίθηση στην κυβέρνηση ότι έχουν ιδρυθεί διάφορα ιδρύματα που στο παρελ­θόν μπορεί να λογίζονταν ως επενδυτικές μονά­δες, όπως πανεπιστημιακές σχολές σε μικρές πό­λεις αλλά και νοσοκομεία που οι υποδομές τους καταρρέουν ή έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους.
Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και σοβαρά προβλήματα από τις το­πικές κοινωνίες, αλλά και τους εργαζομένους, εκτιμούν όμως ότι η κρίση δίνει μια ευκαιρία προ­κειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις.
Επισημαίνουν ότι, αν το σχέδιο για ένα μικρό­τερο και πιο ορθολογικό Δημόσιο εξηγηθεί ανα­λυτικά στους πολίτες, οι συγχωνεύσεις θα τύχουν υποστήριξης.
Το  Ποντικι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.