23 Απρ 2013

Ανακοίνωση του Δ.Δίου-Ολύμπου σχετικά με αιτήσεις ενδιαφερομένων για δίμηνη πρόσληψηΟ δήμος Δίου-Ολύμπου έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσλάβει προσωπικό με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού εξήντα οκτώ (68) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα: 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
12
Άδεια οδήγησης επαγγελματική Ε΄ κατηγορίας
Δύο (2) μήνες
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί απορριμματοφόρων)
24
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα
Δύο (2) μήνες
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Εξωτερικών χώρων, πάρκα, πλατείες και λοιποί Κ.Χ.)
28
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα
Δύο (2) μήνες
Ηλεκτρολόγοι 
3
  Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και
Συντηρητές Α΄, Γ΄, & ΣΤ Ειδικότητας
1ης, 2ης και 3ης Κατηγορίας

Δύο (2) μήνες
Χειριστής μηχανήματος έργου
(ΦΟΡΤΩΤΗ)
1
 Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Χειριστή Ομάδας Μηχανημάτων Ομάδας Ε΄ και τάξης Γ΄ και τα λοιπά που ορίζονται στο Ν. 2190/1994

Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1.- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.- Φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης Ε΄ Κατηγορίας.
3.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.- Υπεύθυνη δήλωση
5.- Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ (Εφόσον υπάρχει)
6.- Αριθμός ΙΒΑΝ Τράπεζας Πειραιώς
7.- Εκκαθαριστικό Εφορίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου, Αγ. Νικολάου 15 στο Λιτόχωρο, τηλέφωνο: 2352 350 113 και 2352 350 159 και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Δάμπλιας Γεώργιος και Γιαγκούση Ασπασία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 24/4/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.