# #

12 Ιουλ 2012

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ...Βαρύ τό φορτίο τής κληρονομιάς
Τό νά αυτοτιτλοφορείσαι "Ελλην" καί τό νά έχης συνείδηση τί αυτή η έννοια σημαίνει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. 

"Έλλην" δέν είναι νά έχης ταυτότητα καί υπηκοότητα αυτού τού Κράτους πού θέλει, χωρίς νά τ' αξίζη, νά λέγεται "Ελλάς". 

"Ελλην" σημαίνει Φώς καί Πνεύμα. 
Σημαίνει Άνθρωπος καί Εξανθρωπιστής. 
Σημαίνει Αρετή καί Κάλος κι Ανδρεία. 
Σημαίνει... Ελευθερία καί Δίκαιον καί σεβασμό Ετεροδόξων. 

"Έλλην" σημαίνει Αρμονία καί Ήθος καί Έρως γιά τήν Φύση καί τόν Κόσμο. Βαρύ τό φορτίο τής κληρονομιάς ενός τέτοιου ονόματος καί λίγοι έχουν τό δικαίωμα νά τό φέρουν....

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

2 σχόλια:

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.