# #

10 Φεβ 2011

Πού συμφέρει η αναγνώριση πλασματικών χρονων???
Από 8.000 έως 11.000 ευρώ η εξαγορά τεσσάρων χρόνων για φέτος. Aυξάνονται κάθε χρόνο τα έτη ώστε να φτάσουν το 2014 τα δώδεκα για τους δημόσιους υπαλλήλους

Από 8.000 έως 11.000 ευρώ θα στοιχίσει φέτος στους ασφαλισμένους η εξαγορά τεσσάρων πλασματικών ετών για ταχύτερη «έξοδο» στη σύνταξη. Τα χρήματα που θα κληθεί να καταβάλει ο κάθε ασφαλισμένος διαφοροποιούνται ανάλογα με το πόσα και ποια πλασματικά έτη θα επιλέξει να εξαγοράσει, ενώ υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις που η αναγνώριση γίνεται δωρεάν.

Πού συμφέρει η αναγνώριση πλασματικών
Με βάση τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο αναγνωρίζονται:
  • Τέσσερα πλασματικά έτη φέτος
  • Πέντε πλασματικά έτη το 2012
  • Εξι πλασματικά έτη το 2013 και
  • Επτά πλασματικά έτη από το 2014
Ειδικά για τον στενό δημόσιο τομέα ...εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει πως μπορούν επιπλέον να αναγνωριστούν άλλα πέντε έτη για τα παιδιά. Δηλαδή το 2014 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να αναγνωρίσουν έως δώδεκα πλασματικά έτη.
Σήμερα το «Εθνος - Συντάξεις» καταγράφει αναλυτικά τα πλασματικά έτη που μπορούν να εξαγοραστούν και δημοσιεύει αναλυτικά παραδείγματα για το κόστος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους ασφαλισμένους, προκειμένου να εξαγοράσουν τα πλασματικά έτη που είναι πιο φτηνά (καθώς υπάρχουν διαφορές στον τρόπο υπολογισμού).
Οπως σημειώνει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που ειδικεύεται σε ασφαλιστικά θέματα: «συμφέρει η αναγνώριση πλασματικών ετών, που εξαγοράζονται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (όπως είναι ο χρόνος σπουδών). Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει 165 ευρώ για κάθε μήνα που εξαγοράζει. Αντιθέτως ακριβότερα στοιχίζει η εξαγορά του στρατού αλλά και ο χρόνος προεγγραφής των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ (καθώς αναγνωρίζεται με βάση την κατηγορία που είναι σήμερα ασφαλισμένοι)».
Συγκεκριμένα με τις νέες ρυθμίσεις, αναγνωρίζεται με εξαγορά:
-Ο χρόνος σπουδών, σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται. Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αφορά:
-Σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και
-Σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας.
Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο της αποφοίτησης. Η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.
  • Ο χρόνος ανατροφής παιδιών. Αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.
  • Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας. Αναγνωρίζεται με την καταβολή ποσού, που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει ο ασφαλισμένος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης.
  • Ο χρόνος ανεργίας. Για τον χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. Ωστόσο, για οποιοδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας ή κενό ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα, ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει. Η εισφορά αυτή είναι ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Ο χρόνος μαθητείας μέχρι ένα έτος. Η εισφορά που καταβάλλεται για την εξαγορά είναι ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης.
  • O χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ. Παρέχεται το δικαίωμα στους ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν κάνει έναρξη επαγγέλματος και δεν είχαν εγγραφεί στα μητρώα του Οργανισμού να αναγνωρίσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι 5 έτη. Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο ελεύθερος επαγγελματίας αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές κατηγορίες για τις οποίες ασφαλίζεται κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Ο χρόνος απεργίας. Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο αιτών αντιστοιχεί στην εισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα (που ασφαλιζόταν κατά την πραγματοποίηση της απεργίας) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΕΘΝΟΣ, 10/2/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.