# #

20 Νοε 2010

Τουρκική προπαγάνδα από την ΝΟΚΙΑ!!! Ετοιμοι για μποϋκοτάζ......


Σας παραθέτω μήνυμα του φίλου μας Ποσειδώνα που περιείχε ανάρτηση του φιλικού ιστολογίου Αντιπαρακμή για ένα θέμα υψίστης εθνικής σημασίας. Η μετάφραση των αγγλικών κειμένων είναι δική μας.

Υιοθετώντας την τουρκική προπαγάνδα (προφανώς τα συμφέροντα της στην Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερα απ’ ότι σε Ελλάδα και Κύπρο) η NOKIA έχει σβήσει την Κύπρο από τους Χάρτες Πλοήγησης που προσφέρει για τα κινητά της τηλέφωνα. Σε παράπονο μάλιστα ελληνοκύπριου για αυτή της την ενέργεια, η NOKIA τον παραπέμπει στην τουρκική διοίκηση (Turkish part authority)!!!

Διαβάστε όλη την αλληλογραφία:

Το αρχικό μήνυμα διαμαρτυρίας:...
From: XXX@cytanet.com.cy, Sent: 09/11/2010 11:20:38 PM
To: store.support@ovi.com [Message: In previous versions of nokia maps, CYPRUS had a complete and detailed map. Now there is nothing. Why? In the box above also there is no CYPRUS....]
[Μήνυμα: Σε προηγουμένες εκδόσεις των χαρτών της Nokia η Κύπρος διέθετε έναν πλήρη και λεπτομερή χάρτη. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί; Στο παραπάνω επίσης δεν υπάρχει καθόλου η Κύπρος....]

Η απάντηση της ΝΟΚΙΑ:
From: store.support@ovi.com Sent: 11/11/2010 10:59 AM

Dear Mr.George,
thank you for contacting us.
We would like to inform you that due to legal authorities from Tyrkey, all data and marks according the mpas, had to be removed. There will be no navigation for Cyprus any more, as far as it concerns Nokia part. Apparently you have to refer to your operator or to a Tyrkish part authority.
If you have any other problems with your phone, please contact us again.
Thank you for contacting Nokia Care Support.
Best regards
Elina
Nokia Care

(Αγαπητέ κ. Γιώργο,
Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις νόμιμες αρχές της Τουρκίας, όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που αφορούν τους χάρτες, έπρεπε να αποσυρθούν. Δεν θα υπάρχει πλέον πλοήγηση για την Κύπρο όσον αφορά την Nokia. Προφανώς θα πρέπει να αναφερθείτε στον διαχειριστή σας ή στις Τουρκικές αρμόδιες αρχές.
Αν έχετε κάποια άλλα προβλήματα με το κινητό σας επικοινωνήστε και πάλι μαζί μας.
Ευχαριστούμε.....)

Οι νέες εύλογες απορίες του Ελληνοκύπριου:
Dear Mrs. Elina
I am sure that everybody in NOKIA knows that REPUBLIC OF CYPRUS is an INDEPENTED NATION from 1960, and a EUROPEAN COMMUNITY MEMBER from 2004. In 1974 Turkey invaded in Cyprus killing a lot of innocent people. Since then occupies a part of our Country. I wonder how NOKIA took the decision that: "There will be no navigation for Cyprus any more, due to legal authorities from Tyrkey" using your own words. Imagine the phrase: "There will be no navigation for Finland any more, due to legal authorities from Norway". It sounds funny , but it isnʼt. Because actually is against every International law. I have already informed our government about this issue, in order to take all the necessary actions.
Best Regards
George Kolonias

(
Αγαπητή κ. Ελίνα
Είμαι βέβαιος ότι όλοι στη NOKIA γνωρίζουν ότι Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ένα ανεξάρτητο κράτος από το 1960, και μέλος της Ευρωπαικής Ενωσης από το 2004.
Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο σκοτώνοντας πολλούς αθώους ανθρώπους. Από τότε έχει υπό κατοχή ένα μέρος της Χώρας μας. Αναρωτιέμαι πώς NOKIA έλαβε την απόφαση ότι: "
Δεν θα υπάρχει πλέον πλοήγηση για την Κύπρο, λόγω των νομιμών τουρκικών αρχών" χρησιμοποιώντας τα δικά σας λόγια. Φανταστείτε τη φράση: «Δεν θα υπάρχει πλοήγηση για τη Φινλανδία πια, λόγω των νομιμών Νορβηγικών αρχών". Ακούγεται αστείο, αλλά δεν είναι. Επειδή είναι πραγματικά ενάντια σε κάθε διεθνές δίκαιο. Έχω ήδη ενημερώσει την κυβέρνησή μας για το θέμα αυτό, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.Με τις καλύτερες ευχές...)

*(Η ΑντιΠαρακμή δημοσιεύει την πιο πάνω αλληλογραφία με τη συναίνεση και τη συγκατάθεση του εμπλεκόμενου Ελληνοκύπριου).

Παράπονα εντοπίσαμε στο διαδίκτυο και από ξένους που προσπάθησαν ανεπιτυχώς να εγκαταστήσουν τον χάρτη της Κύπρου στο Nokia τηλέφωνο τους.

Καλούμε λοιπόν, όλους τους Έλληνες
  • να αποστείλουν email ή fax διαμαρτυρίας στη ΝΟΚΙΑ: store.support@ovi.com. Είναι αδιανόητο να μην εμφανίζονται πλέον οι χάρτες πλοήγησης της Κύπρου και επιπλέον να μας παραπέμπουν στο "Turkish authority".
  • Ενδεικτικά στείλτε το ακόλουθο κείμενο διαμαρτυρίας στο store.support@ovi.com
I would like to complain because in previous versions of nokia maps, CYPRUS had a complete and detailed map but now there is nothing. Why? In the box above also there is no CYPRUS.I am sure that everybody in NOKIA knows that REPUBLIC OF CYPRUS is an INDEPENTED NATION from 1960, and a EUROPEAN COMMUNITY MEMBER from 2004.
In 1974 Turkey invaded in Cyprus killing a lot of innocent people. Since then occupies a part of our Country.
NOKIA's action is against every International law. i inform you that i stop buying NOKIA products till you restore the Cyprus maps. I will also inform our government about this issue, in order to take all the necessary actions.

και το Ονοματεπώνυμο σας (στα Αγγλικά)

Δεν έχει καμία κρατική εξουσία η Τουρκία στους χάρτες της Κύπρου μας. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει το fax και το email της ΝΟΚΙΑ να κατακλυστεί από εκατοντάδες ή και χιλιάδες κείμενα διαμαρτυρίας. Είναι στο χέρι μας να ΜΗΝ επιτρέψουμε έναν ακόμη εθνικό διασυρμό.

Επιπλέον καλούμε επίσης όλους τους Έλληνες (σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό) να σαμποτάρουν την εν λόγω εταιρεία μέχρι να επαναφέρει την Κύπρο στους χάρτες της.

πηγή apneagr
από το Αντιπαρακμή

(ευχαριστώ τον φίλο Ποσειδώνα)

ΣΧΟΛΙΟ
Γι αυτο όσοι ετοιμαζεστε φίλοι μου να αλλάξετε κινητό σκεφτείτε το πριν πάρετε Nokia.....
Δεν τους έχουμε ανάγκη, αυτοί μας έχουν......
Αρκετά μας έχουν περάσει για πρόβατα.....
http://koukfamily.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.