Προς κολοσσαεις (γ.5) :Νεκρώσατε λοιπόν τα τα μέλη σας, που επιθυμούν τας γήινας απολαύσεις και ηδονές!!Αν δεν εννοήσατε για ποια μέλη μιλάει ο Παύλος  έρχεται ο Ματθαίος να μας το εξηγήσει καλύτερα!! (ΙΘ.12) Και είναι  ευνούχοι ,οι όποιοι ευνούχισαν τον εαυτό τους δια την βασιλεία των ουρανών!!!!  Ευνουχισθείτε λοιπόν αγαπητοί μου χριστιανοί στο δρόμο που χάραξε ο Παύλος!!Έτσι θα κληρονομήσετε  θέση στο Παράδεισο !!Το πρόβλημα είναι το ποιος θα μείνει στη γη??Είσαι καλός χριστιανός τότε κόψε το πέος σου!!

 

http://apollonios.pblogs.gr/