# #

17 Δεκ 2013

5 προγράμματα για επενδύσεις στην ύπαιθρο

Πέντε χρηματοδοτικά προγράμματα ανοίγουν τον δρόμο σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα που θέλουν να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα στην ύπαιθρο. Φέρνουν επιδοτήσεις έως 50%, ενώ καλύπτουν ακόμη και τις λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή τα έξοδα για ενοίκια και λογαριασμούς ΔΕΚΟ, των επιχειρήσεων που θα ανοίξουν νέοι και νέες.

Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» παρουσιάζουν έναν οδηγό για τα πέντε προγράμματα που πριμοδοτούν νέους και γυναίκες για νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα, το ύψος των ενισχύσεων και τις δαπάνες που μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.
Πρόκειται για τα εξής:

 • Τον νέο επενδυτικό νόμο που αφορά σε επενδυτικές προτάσεις που σχετίζονται με την καλλιέργεια, παραγωγή, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την εκτροφή και μεταποίηση προϊόντων που προέρχονται από την εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων.

 • Το μέτρο για τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ που αναμένεται να προκηρυχθεί αμέσως.

 • Την ειδική προκήρυξη για τα σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων που αφορά σε επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.

 • Το πρόγραμμα ενίσχυσης έως 20.000 ευρώ σε 6.000 νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να παραμείνουν αγρότες για 10 χρόνια.

 • Τα προγράμματα Leader που απευθύνονται σε νέους και νέες και προκηρύσσονται από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες ανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

  Η Ελλάδα αποτελεί μια αγροτική και σε μεγάλο βαθμό ορεινή χώρα.
  Τα νέα προγράμματα φέρνουν επιδοτήσεις έως 50%, ενώ καλύπτουν ακόμη και τις λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή τα έξοδα για ενοίκια και λογαριασμούς ΔΕΚΟ, των επιχειρήσεων που θα ανοίξουν νέοι και νέες
  Ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να απορροφά ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας.
  Στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται, οι ασχολούμενοι με τον αγροτικό τομέα έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά «προκλήσεων», σχετικές με την παραγωγική διαδικασία. Η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα απαιτεί από τον παραγωγό να είναι σε θέση να υιοθετήσει σύγχρονες γνώσεις και καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία. Ο νέος επιχειρηματίας του κλάδου που θα αποφασίσει να ασχοληθεί με την πρωτογενή παραγωγή θα πρέπει να γνωρίζει ότι σταδιακά προκηρύσσεται ένας ικανοποιητικός αριθμός προγραμμάτων, μέσω των οποίων μπορεί να ενισχυθεί.
  Ο νέος επενδυτικός νόμος 4146/13, το ανανεωμένο νέο μέτρο 123α του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αναμένεται η προκήρυξή του μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά και το πρόγραμμα για νέους και νέες που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και τα προγράμματα Leader που προκηρύσσονται σταδιακά σε διαφορετικές ημερομηνίες από διαφορετικές αναπτυξιακές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, το καθένα βέβαια με τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις.
  ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΨΟΥΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
  1 Μπόνους για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
  Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η νέα προκήρυξη ύψους 100 εκατ. ευρώ στο μέτρο 123Α του προγράμματος για τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Πρόκειται για την τρίτη προκήρυξη του συγκεκριμένου μέτρου λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δράσης.
  Η ΚΥΑ αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αβγών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
  Η 3η πρόσκληση του μέτρου 123Α, ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέρχεται περίπου στα 100.000.000 ευρώ και δικαιούχοι είναι νέοι, νέες που μπορούν να συστήσουν μια επιχείρηση ή να έχουν αντίστοιχα μια επιχείρηση, αρκεί το μέγεθος αυτής να ανήκει στις λεγόμενες μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις. Το max του προϋπολογισμού ορίζεται στα 10.000.000 ευρώ, με το ελάχιστο να ορίζεται με την τελική προκήρυξη της πρόσκλησης τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά την ίδια συμμετοχή θεσπίζεται μια σειρά διευκολύνσεων με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων.
  2 Γενναίες επιδοτήσεις από τον επενδυτικό νόμο
  Ο νέος επενδυτικός νόμος αφορά επενδυτικές προτάσεις που σχετίζονται με την καλλιέργεια, παραγωγή, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την εκτροφή και μεταποίηση προϊόντων που προέρχονται από την εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
  Επίσης υπάγονται γεωργικές επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας, για παραγωγή κηπευτικών, μανιταριών, ανθοκομικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού και κάθε άλλου προϊόντος δενδροκηπευτικής.
  Στον κτηνοτροφικό τομέα επιχορηγούνται επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις σταβλισμένου ή ημισταβλισμένου τύπου καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων που αφορούν:
  Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής, γαλακτοπαραγωγής με ορισμένες προϋποθέσεις, αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, χοιροτροφικές μονάδες χοιρομητέρων, πτηνοτροφικές μονάδες, κονικλοτροφικές μονάδες, μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, σηροτροφικές μονάδες, μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών και τέλος μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών.
  Ολες οι κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.
  Βασικό είναι το γεγονός ότι απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο νέο ή νέα γυναίκα ελάχιστο ποσοστό κάλυψης ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 25% επί του προϋπολογισμού.
  Οι δαπάνες
  Ενισχύονται οι εξής δαπάνες:
  • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού.
  • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων.
  • Η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
  • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης.
  • Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
  • Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. .
  • Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων.
  • Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
  • Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.
  3 Ωθηση από τα προγράμματα Leader
  Σημαντική είναι η βοήθεια που παρέχεται σε νέους και νέες επιχειρηματίες από τα προγράμματα Leader, που προκηρύσσονται από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
  Βασικοί στόχοι των τοπικών προγραμμάτων της κάθε Ο.Τ.Δ. είναι οι εξής:
  • Η διατήρηση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα της περιοχής.
  • Βελτίωση ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.
  • Ενεργοποίηση ενδογενούς δυναμικού μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
  • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
  • Ενθάρρυνση της πολυδραστηριότητας και της διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
  Ολοι οι στόχοι διατρέχονται από τη λογική της προσπάθειας για ενίσχυση της απασχόλησης, στήριξη της επιχειρηματικότητας, δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών.
  Πρόκειται για προγράμματα μέγιστου ύψους επένδυσης τα 300.000 ευρώ για επενδύσεις στη μεταποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και 600.000 ευρώ όταν αφορά την υποβολή μελέτης αγροτουριστικής μονάδας.
  Το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει και το 60% σε κάποιες περιπτώσεις, με δυνατότητα προκαταβολής της επιχορήγησης ίση με το 50% της επιχορήγησης. Διενεργούνται συνήθως δύο έλεγχοι σε διάστημα υλοποίησης, το οποίο διαφέρει ανά κατηγορία επένδυσης και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 18 μηνών. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  • Κατασκευή και βελτίωση ακινήτων.
  • Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού ως τμήματος της επένδυσης.
  • Αγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για την υλοποίηση της επένδυσης.
  • Αμοιβές συμβούλων.
  • Αγορά software και hardware.
  • Δαπάνες πιστοποιητικών ποιότητας.
  4 Ενισχύσεις έως 50% σε νέους αγρότες
  Προ των πυλών βρίσκονται δύο προγράμματα που θα δίνουν μπόνους σε νέους και νέες που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται και ειδική προκήρυξη για τα σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων.
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.
  Στα επενδυτικά σχέδια της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχεται ενίσχυση κατά τα πρώτα πέντε, μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του 1.000.000€ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (leasing).
  Σε κάθε άλλη περίπτωση παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ συνολικά.
  Το κατ' έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.
  Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφορούν:
  • Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς.
  • Δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και δαπάνες χρησιμοποίησης τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση.
  • Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων).
  • Δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής (leasing).
  • Δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι' αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
  Το ύψος της επιχορήγησης θα προσεγγίζει και θα ξεπερνά σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές και το 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
  Οι επιλέξιμες δαπάνες θα ποικίλλουν και θα καλύπτουν κατά πάσα πιθανότητα όλο το φάσμα μιας ολοκληρωμένης επένδυσης ξεκινώντας από τις κτιριακές δαπάνες και τον μηχανολογικό εξοπλισμό έως και την πιστοποίηση των συγκεκριμένων φορέων με τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.
  5 ΠΡΙΜ ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 6.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
  Ενισχύσεις έως 20.000 ευρώ σε 6.000 νέους προβλέπει το πρόγραμμα ενίσχυσης για νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Προϋπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να παραμείνουν αγρότες για 10 χρόνια. Πριμ έως 20.000 ευρώ για 6.000 νέους έως 40 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα σε όλη την Ελλάδα φέρνει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης που αναμένεται να τρέξει εντός του Δεκεμβρίου. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ.
  Υστερα από πιέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, άναψε τελικά η Κομισιόν το «πράσινο φως» για να «τρέξει» το πρόγραμμα «ανάσα» για 6.000 νέους αγρότες, το λεγόμενο πριμ πρώτης εγκατάστασης στην ύπαιθρο, το οποίο περιλαμβάνει κλιμακωτή ενίσχυση για τους δικαιούχους, που κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 20.000, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.
  Το νέο πρόγραμμα αφορά όσους είναι στην ύπαιθρο ή θέλουν να γυρίσουν στην ύπαιθρο και μπορούν να ξεκινήσουν την εκμετάλλευσή τους.
  Θα πάρουν ένα μπόνους που θα φτάσει για όσους είναι στις ορεινές περιοχές έως 20.000 ευρώ, στις νησιωτικές περιοχές έως 17.500 και όσοι είναι στον κάμπο μέχρι 15.000 ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να παραμείνουν αγρότες για 10 χρόνια.
  Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής της έδρας της αγροτικής εκμετάλλευσης, στα ακόλουθα ποσά:
  • Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ.
  • Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ.
  • Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.

  Πηγή: www.etnos.gr

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.