«Το κράτος αναγνωρίζει ότι ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας στον εικοστό αιώνα από τους συμμετέχοντες αυτής της πάλης από το Νοέμβριο του 1917 έως 1991 και έληξε με την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας στις 24 Αυγούστου του 1991, όταν το Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας ενέκρινε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, της Ουκρανίας με δημοψήφισμα στις 1, Δεκεμβρίου 1991 »

Το έγγραφο ορίζει ότι το κράτος παρέχει κοινωνικές εγγυήσεις και τα οφέλη για τους συμμετέχοντες του «αγώνα».

Με την ενεργό υποστήριξη των μελών της OUN σχηματίστηκε το τμήμα SS «Γαλικία» τα μέλη της οποίας σκότωσαν πάνω ένα εκατομμύριο αμάχους.


netakias