# #

7 Μαρ 2015

Δήμος Δίου-Ολύμπου....Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής με...απευθείας αναθέσεις...ΔΕΙΤΕ


Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.-Βακουφτσή Ειρήνη
2.-Βροχαρίδης Βασίλειος
3.-Γρεβενίτης Ευάγγελος
4.-Μόχλα Ευαγγελία
5.-Μπαμπανίκας Νικόλαος
6.-Σιώκας Θεόδωρος
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 10/​03/​2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:.

1 Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στις Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου και Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-​Ολύμπου (για το χρονικό διάστημα από 01-​7-​2015 έως 30-​6-​2018 » — Ψήφιση πίστωσης.
2 Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή «ΠΥΞΑΡΙ» της Δ.Κ.Καρίτσας» — Ψήφιση πίστωσης.
3 Ψήφιση πιστώσεων πρ/​σμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Δίου-​Ολύμπου. (ενημέρωση κ. Χονδρόπουλος Νίκος).
4 Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου»- Ψήφιση πίστωσης.
5 Απευθείας ανάθεση του έργου: «Υδραυλικές επισκευές — αναβάθμιση περιβάλ-​οντος χώρου & μέτρα ασφάλειας για την Ε.Ε.Λ.»- Ψήφιση πίστωσης (κατεπείγουσα ανάγκη).
6 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστών συχνότητας (Invert­ersστο κεντρικό αντλιοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού) στη θέση «ΖΗΛΙΑΝΑ» της Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου»- Ψήφιση πίστωσης (κατεπείγουσα ανάγκη).
7.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τον Δήμο Δίου-​Ολύμπου» — Ψήφιση πίστωσης. (ενημέρωση κ. Χονδρόπουλος Νίκος).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Δείτε την προθεσμία για τις απευθείας αναθέσεις...με κόκκινο χρωματάκι
ΓΕΛΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ???


Ανακοίνωση
Αρ. Πρωτ. 4608/​05-​03-​2015
Ο Δήμος Δίου — Ολύμττου προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, της εκτέλεσης των προμηθειών — εργασιών με τίτλους :
  1. «Υδραυλικές επισκευές — αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και μέτρα ασφάλειας για την Ε.Ε.Λ.» προϋπολογισμού 73.618,23€ συμπεριλαμβανομέ­νου Φ.Π.Α. 23%.
  2. «Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστών συχνότητας (invert­ersστο κε­ντρικό αντλιοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού στη θέση «Ζηλιάνα» στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» προϋπολογισμού73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
23%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 13:00.
Για περισσότερες πληροφορίες (τεχνικές προδιαγραφές — τεχνική προ­διαγραφή) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2352350145.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ — ΟΛΥΜΠΟΥαπό εδω τα στοιχεία

1 σχόλιο:

  1. Μόνο που αυτό,μόνο για γέλια δεν είναι!Αλλά όταν ψηφίζουμε άτομα που δεν έχουν δουλέψει πουθενά(κι ας λένε ότι είναι δικηγόροι),άτομα που ούτε την ίδια την επιχείρηση τους δεν είναι σε θέση να κουμαντάρουν,άτομα που αναρωτιέμαι αν τέλειωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, τέτοια και χειρότερα θα κάνουνε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.