# #

24 Αυγ 2012

Εσείς δεν τα γνωρίζατε κ. Δήμαρχε?


Εύγε! Δήμαρχε Χαλκιδόνας κ. Δαϊκούδη
Η εταιρία TOSOH Hellas  Α.Β.Ε. προσπάθησε στις αρχές του έτους 2012 να θάψει τα βιομηχανικά απόβλητά της στην περιοχή “Πρόχωμα” του Δήμου Αγ. Αθανασίου με τη μέθοδο της υγειονομικής διάθεσης σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια όπου μάλιστα είχαν πραγματοποιηθεί παράνομες δανειοληψίες.
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας κ. Π. Δαϊκούδης και το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν επιτρέψουν την ταφή των βιομηχανικών αποβλήτων στο Δήμο τους, θεώρησαν σκόπιμο να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικών και γι αυτό το λόγο απευθύνθηκαν στα δύο μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και ζήτησαν την άποψη ειδικών επιστημόνων.
Άραγε, γιατί δεν έπραξαν το ίδιο η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Μαυρίδου Σοφία και ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου κ. Παπαθανασίου Γεώργιος;

Παραθέτουμε αποσπάσματα των Τεχνικών Υπομνημάτων των δύο ΑΕΙ της χώρας. Τα συμπεράσματα δικά σας!
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέτασε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διάθεση του παραγόμενου παραπροϊόντος (στερεού αποβλήτου) από την παραγωγική διαδικασία της εταιρείας TOSOH ΕΛΛΑΣ ABE σε αγροτεμάχια στη περιοχή Πρόχωμα του Δήμου Χαλκηδόνας, και χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
Η τεκμηρίωση του χαρακτηρισμού του στερεού αποβλήτου ως μη επικίνδυνο είναι ελλιπέστατη, ασαφής και αβάσιμη.
Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση του Εργαστηρίου εδώ .
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβαλλόντος, τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε τεχνικό υπόμνημά του, σχετικά με το ίδιο θέμα, αναφέρει τα παρακάτω:
Παράγραφος 1.2.2 Κατάταξη Έργου
Κρίνεται λανθασμένη η θεώρηση της ΜΠΕ ότι «το έργο αφορά την εφαρμογή περιβαλλοντικού όρου της λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας TOSOH Hellas  Α.Β.Ε., ο οποίος αναφέρεται στη δυνατότητα αξιοποίησης του παραπροϊόντος για την αποκατάσταση παλαιών δανειοθαλόμων και όχι στη δημιουργία ΧΥΤΑ».
Ουσιαστικά πρόκειται για έργο δημιουργίας ιδιωτικού ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ από τη βιομηχανική μονάδα TOSOH HellasΑ. Β. Ε, για τη διάθεση σταθεροποιημένου αποβλήτου της παραγωγικής της διαδικασίας σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια (υπό αγορά), όπου έχουν πραγματοποιηθεί παράνομες δανειοληψίες στην περιοχή του Δ.Δ. Γέφυρας του Δήμου Αγίου Αθανασίου.
Παράγραφος 1.5  Μελετητική Ομάδα
Από την ομάδα μελέτης απουσιάζει γεωτεχνικός μηχανικός με συνέπεια η προσέγγιση του αντικείμενου να είναι εκτός οποιασδήποτε επιστημονικής βάσης και πρακτικά ανέφικτη σε κατασκευαστικό επίπεδο.
Είναι πρακτικά αδύνατο με βάση την εμπειρία μας να βρεθεί υλικό στεγανωτικής αργιλικής στρώσης έστω και στην προϋπολογιζόμενη ποσότητα, που θα ικανοποιεί αυστηρά τις προδιαγραφές της παραγράφου 4.3.2.1 της ΜΠΕ.
Παράγραφος 2.1  Κατάταξη ΕΚΑ
Σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/2003) : «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» και την περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της βιομηχανικής μονάδας ο σωστός κωδικός ΕΚΑ του συγκεκριμένου αποβλήτου είναι 06 03 15* μεταλλικά οξείδια, που περιέχουν βαρέα μέταλλα και εμπλουτισμό μαγγανίου 13,47%.
Συνολικά στην υποβληθείσα ΜΠΕ δεν παρουσιάζονται σαφή και επαρκή στοιχεία χημικών αναλύσεων για το χαρακτηρισμό του σταθεροποιημένου αποβλήτου ώστε να προσδιορίζονται οι χαμηλές συγκεντρώσεις του σε βαρέα μέταλλα με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται με τον κωδικό ΕΚΑ 06 0316 αντί του 06 03 15. Προτείνεται συντηρητικά η διαχείριση και η υγειονομική ταφή του συγκεκριμένου αποβλήτου να σχεδιασθεί και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.
Παράγραφος 2.1 Χημική σύσταση αποβλήτου
Όπως αναφέραμε στην υποβληθείσα δεν παρουσιάζονται σαφή και επαρκή στοιχεία χημικών αναλύσεων για το χαρακτηρισμό συγκεκριμένου αποβλήτου.
Παράγραφος 4.2   Έργα μόνωσης πυθμένα
Στην περίπτωση του τεχνητού γεωφραγμού, τύπου Geosynthetic Clay Liner (Na-μπεντονίτης υφασμένος σε γεωύφασμα), δεν καθορίζεται η αντοχή του υλικού στη χημική προσβολή του από τα στραγγίσματα του αποβλήτου.
Παράγραφος 5.2  Φάση λειτουργίας
Στην παράγραφο αυτή των εκτιμώμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν υπάρχει καμία αναφορά και αξιολόγηση ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου για τα εδάφη της περιοχής του έργου. Η εκτίμηση της ΜΠΕ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη αιολική διασπορά του λεπτόκοκκου κλάσματος του αποβλήτου απουσιάζει.
Όπως, έχουμε ήδη αναφερθεί, η λειτουργία του έργου στην επιλεγμένη θέση θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη ρύπανση των εδαφών της ευρύτερης περιοχής λόγω της αερομεταφερόμενης διασποράς του (ξηρού) αποβλήτου στα πλαίσια των  χωματουργικών εργασιών απόθεσης με δημιουργία εδαφογεωχημικών ανωμαλιών προς τους γειτονικούς οικισμούς.
Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.