13 Νοε 2016

Δήμος Δίου-Ολύμπου...Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

15.11.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 μ.μ  1.
Τροποποίηση – επαναδιατύπωση τεχνικού προγράμματος Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2017. (Εισήγηση Βασιλούδας Βασίλειος, Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας).
2.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Λιτοχώρου» (Εισήγηση Βασιλούδας Βασίλειος, Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας).                                
3.
Λήψη απόφασης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Λεπτοκαρυάς στο Ο.Τ. Γ148 & Γ139. (Εισήγηση Βασιλούδας Βασίλειος, Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας).                            
4.
Παραλαβή της μελέτης  με τίτλο ...
«Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και οριοθέτησης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Δίου».  (Εισήγηση Βασιλούδας Βασίλειος, Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας).                                                     
5.
Παραλαβή της μελέτης  με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και οριοθέτησης αγροτικών δρόμων της διανομής και εγκεκριμένων κοινόχρηστων κοινωφελών χώρων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δ.Δ. Ολύμπου».  (Εισήγηση Βασιλούδας Βασίλειος, Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας).                                                     
6.
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος πεζόδρομου σε εκτέλεση της με αριθμ. 36/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στα Ο.Τ. 81 και Ο.Τ. 83 του οικισμού Δίου.(Εισήγηση Βασιλούδας Βασίλειος, Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας).                              
7.
Έγκριση 2ου Α.Π. Ε του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» της Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Βασιλούδας Βασίλειος, Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας).                                                      
8.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων ισόγειας υπεραγοράς. (Εισήγηση Βασιλούδας Βασίλειος, Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας)
9.
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δίου – Ολύμπου και του Φο.Δ.Σ.Α, Κεντρικής Μακεδονίας για την διαχείριση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
10.
Έγκριση τουριστικού προγράμματος Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2017 και υποβολή στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
11.
Λήψη απόφασης για τροποποίηση – επαναδιατύπωση της αρίθμ. 229/2012 ΑΔΣ με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας χώρου εκκένωσης λυμάτων (ΜΕΛ) του Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).                                                    
12.
Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών αποχέτευσης στη Δ.Ε. Δίου για το έτος 2017 και εφεξής. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).                                                                                                             
13.
Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                      
14. 
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).                                                                                                             
15.
Τροποποίηση της αριθμ. 207/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του για το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πιερίας. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
16.
Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή μη της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου Πλαταμώνα (Κ. Καραμανλή)» στην Πιερική Αναπτυξιακή. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).                                                                                                             
17.
18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
18.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
19.
Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
20
Ανάκληση της αριθμ. 98/2016 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Διαγραφή χρέους λόγω λάθους της υπηρεσίας». (Μετά από αίτημα 11 Δημοτικών Συμβούλων).
                                                                       

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γαλάνης Αστέριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.