# #

18 Απρ 2016

Δήμος Δίου-Ολύμπου...Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 19.04.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις διανομών Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
2. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία με ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα Δήμου Δίου - Ολύμπου » (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
3. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αγροτικών οδών Δ.Ε. Δίου» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης των πλακιδίων αμιάντου, συντήρησης αποχωρητηρίων, σωμάτων καλοριφέρ και διάφορες άλλες μικροεργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Σκοτίνας (β΄ φάση)» προϋπολογισμού 11.967,12€ (με Φ.Π.Α.) (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
5. Λήψη απόφασης για κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2015. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
6. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Λιτοχώρου στα Ο.Τ. 25 και 25Α. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
7. Λήψη απόφασης σχετικά με ονοματοδοσία δρόμου στην Καρίτσα σε οδό «Κωνσταντίνου Καραμανλή». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση ή μη του ρέματος «Πέλεκα». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Δήμου από ιδίους πόρους. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
10. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 286,96 € στον Κοντοκώστα Ευάγγελο του Αθανασίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
11. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 678,34 € στον Τόκα Αστέριο & Σια Ε.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
12. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 6.070,08 € στην εταιρία Χαραλαμπίδη Χαράλαμπο ΜΕΠΕ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
13. Διαγραφή χρέους λόγω λάθους της υπηρεσίας. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
14. Τροποποίηση της αριθμ. 608α/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Δίου. (Εισήγηση Φόλιος Διονύσιος, Αντιδήμαρχος).
15. Τροποποίηση και εκ νέου κωδικοποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
16. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς και Τ.Κ. Πόρων. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
17. Παραγραφή αξιώσεων-απαιτήσεων από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
18. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
19. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2016. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
20. Λήψη απόφασης για την επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2016. (Εισήγηση Φόλιος Διονύσιος, Αντιδήμαρχος).
21. Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων, Ολυμπία Δαδούλη του Περικλή, κάτοικο Λιτοχώρου και Γεωργίου Γκουντέλια του Χρήστου, κάτοικο Θες/νίκης για υπόθεση απαλλοτρίωσης ΟΣΕ, η οποία τους ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 253/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
22. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2015 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργο κατασκευής περίφραξης στη λαϊκή αγορά των Πόρων. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ίδρυσης τμήματος ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Δίου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
25. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 μηνών. (Εισήγηση Γουλάρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος).
26. Χρηματοδότηση ποσού 30.000,00 € στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).
27. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη «Ανάπτυξη κτηριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης της Π.Κ.Μ.». (Εισήγηση Παρασκευάς Μακρίδης, ειδικός συνεργάτης).
28. Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων, Ολυμπία Δαδούλη του Περικλή, κάτοικο Λιτοχώρου και Γεωργίου Γκουντέλια του Χρήστου, κάτοικο Θες/νίκης για υπόθεση απαλλοτρίωσης ΠΑΘΕ, η οποία τους ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 293/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γαλάνης Αστέριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.