# #

24 Δεκ 2022

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Τα θέματα

 


Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 28.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».


Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

15η αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για ονομασία οδού στην επέκταση της Λεπτοκαρυάς
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

Σύναψη σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού με πιστωτικό ίδρυμα με σκοπό τη χορήγηση εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΔΕΑΔΟ
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη αιτήματος άρσης επιβληθείσας κατάσχεσης
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

Λήψη απόφασης για μετονομασία ή μη οδού στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 149/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προς συμμόρφωση με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 255890/8-12-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Κατάργηση θέσης υφιστάμενου περιπτέρου στον Άγιο Σπυρίδωνα και καθορισμός νέας θέσης και μετατόπισής του σε αυτήν
Εισήγηση: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, Δ΄ κατανομή έτους 2022
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σοφία Ζουρζούρα

Ορισμός μελών επιτροπής εκμίσθωσης-εκποίησης ακινήτων και εκτίμησης ακινήτων για το 2023
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2023
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Φόλιος

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου 2022-12-22
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.