# #

15 Ιαν 2016

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας γίνεται ο 27ος δήμος της Β. Ελλάδας που με απόφασή του δημοτικού συμβουλίου λέει Όχι στον χρυσό.


Ενσωματωμένη εικόνα 1
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, Νεας Προποντίδας µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010,
αποφασίζει οµόφωνα:

Εγκρίνει την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσµατος:

«Εµείς, οι ∆ήµαρχοι των ∆ήµων της Μακεδονίας και της Θράκης,
µε αφορµή την συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2015, στο Άγκιστρο του ∆ήµου Σιντικής, µε θέµα των ανοιχτές µεταλλευτικές εξορύξεις χρυσού-χαλκού, που απασχολεί τις κοινωνίες µας εδώ και αρκετά χρόνια,
Λαµβάνοντας υπ’ όψη:
• Τις απόψεις της Επιστηµονικής Κοινότητας για το θέµα, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσµια.
• Την παγκόσµια εµπειρία από τις περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί τέτοιου είδους δραστηριότητες.
• Την παγκόσµια εµπειρία από τα πολλά και µεγάλα ατυχήµατα που συχνά
συµβαίνουν ακόµα και στις πιο προηγµένες τεχνολογικά και περιβαλλοντικά
χώρες.
• Τις αποικιοκρατικού τύπου πρακτικές των εξορυκτικών-µεταλλευτικών εταιρειών,
να αποµυζούν τον πλούτο και να δηµιουργούν εντάσεις και να διχάζουν τις
κοινωνίες όπου εγκαθίστανται.
• Τις διακηρυγµένες προθέσεις τους για εξάπλωση σε όλο τον Βορειοελλαδικό
χώρο και την µετατροπή του σε ένα απέραντο µεταλλευτικό πεδίο.
• ∆ηλώνουµε την κατηγορηµατική µας αντίθεση στην παρουσία τέτοιων
µεταλλευτικών δραστηριοτήτων στους ∆ήµους µας, καθώς δηµιουργούν
περιβαλλοντική, οικονοµική, κοινωνική, πολιτική υποβάθµιση και καταστροφή.
Ζητούµε από την Πολιτεία να νοµοθετήσει άµεσα ώστε:
• Ο ρόλος των ∆ήµων και των τοπικών κοινωνιών να είναι αποφασιστικός και όχι
γνωµοδοτικός, στον τρόπο ανάπτυξης των περιοχών τους, πράγµα που πρέπει να
διασφαλιστεί, από την αλλαγή του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου.
• Να καταρτιστεί νέος Μεταλλευτικός Κώδικας, όπως αρµόζει σε ένα Ευρωπαϊκό
κράτος, που θα προστατεύει το περιβάλλον, τους πολίτες και το ∆ηµόσιο
συµφέρον.
• Να µην υπερισχύει η µεταλλευτική εκµετάλλευση των άλλων οικονοµικών
δραστηριοτήτων σε σχέδια όπως Ρυθµιστικά, Χωροταξικά, ΓΠΣ και ειδικά όταν
αυτές εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη.
• Να υπάρξουν ουσιαστικοί µηχανισµοί ελέγχου των εξορυκτικών δραστηριοτήτων
και άµεση επέµβαση της πολιτείας για την προστασία της κοινωνίας όπου αυτή
χρειάζεται. (Πορίσµατα επιθεωρητών περιβάλλοντος για τα µεταλλεία της
Χαλκιδικής)».
Η Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.