# #

2 Μαρ 2013

ΤΗΘΥΣ.....Οικοτουριστικό Πάρκο στην Πιερία

...Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

το ΤΗΘΥΣ, μέσω ενημερωτικών email, σας γνωστοποιεί τις δραστηριότητες που αναπτύσσει.

Ερευνητική δραστηριότητα - Μεταπτυχιακές διατριβές από φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.

  • Είναι  πλέον ευρέως αποδεκτό ότι για την αειφορική διαχείριση των οικοσυστημάτων απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ορθή κατανόηση των διαδικασιών που επιτελούνται σ' αυτά.
  • Το Πάρκο ΤΗΘΥΣ, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης του υγροτόπου των Ν. Πόρων, υλοποιεί Πρόγραμμα Παρακολούθησης του Οικοσυστήματος και συμπληρωματικά συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς για εξειδικευμένες έρευνες και εργασίες που συμβάλουν στην καλύτερη κατανόησή του.
  • Η γνώση που αποκτάται από τη συγκεκριμένη διαδικασία μεταφέρεται, μέσω των προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, στους επισκέπτες του ΤΗΘΥΣ.
Στις 23 Ιανουαρίου 2013 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των μεταπτυχιακών διατριβών του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., που υλοποιήθηκαν στον υγρότοπο του Πάρκου ΤΗΘΥΣ, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βιολογίας κ. Θ. Αμπατζόπουλο.

Κατά τη διάρκεια του 2012 πραγματοποιήθηκαν στο ΤΗΘΥΣ, σε συνεργασία με τους επιστήμονές του, δύο μεταπτυχιακές διατριβές των Βιολόγων Ηλιάνας Νικολοπούλου και Σοφίας Παρασκευοπούλου, οι οποίες ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.
 

Τα θέματα μελέτης των μεταπτυχιακών διατριβών ήταν:1) Η ταυτοποίηση και καλλιέργεια γαρίδων στο υδάτινο τμήμα του ΤΗΘΥΣ, όπου μελετήθηκε η βιολογία των καρκινοειδών.

2) Η μελέτη της βενθικής μακροπανίδας του υδάτινου τμήματος του ΤΗΘΥΣ, όπου καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι πληθυσμοί των αμφιπόδων.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω εργασιών θα ανακοινωθούν και στις εργασίες του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων (Οκτώβριος 2013).

Σκοπός της έρευνας

Ο υγρότοπος των Ν. Πόρων αποτελούσε στο παρελθόν ένα πλούσιο παραγωγικό οικοσύστημα από το οποίο τρέφονταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της νότιας Πιερίας και της Θεσσαλίας. 

Η εγκατάληψή του και η έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού και διαχείρισης από τη δεκαετία του 90' και έπειτα, συσσώρευσαν μια σειρά από προβλήματα, τα οποία οδήγησαν στη δραματική μείωση της παραγωγικότητάς του.

Στο σχεδιασμό της Δ/νσης του ΤΗΘΥΣ, μεταξύ άλλων, είναι και η αποκατάσταση και η ανάκαμψη της παραγωγικότητάς του, μέσω της οποίας θα διαβιούν ξανά στον υγρότοπο οργανισμοί υψηλής θρεπτικής αξίας, όπως γαρίδες, γλώσσες, τσιπούρες και άλλα είδη. Η μελέτη των εν λόγω οργανισμών, καθώς και η διερεύνηση μεθόδων για τη βελτίωση της φυσικής τους τροφής, αποτελούν μέρος του διαχειριστικού σχεδίου που ήδη εφαρμόζει το ΤΗΘΥΣ.

Τα αποτελέσματα των διατριβών αποδεικνύουν ότι τα διαχειριστικά σχέδια, που ήδη εφαρμόζονται, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σύντομα με την ολοκλήρωση των έργων, ο υγρότοπος του ΤΗΘΥΣ θα αποτελεί ξανά ένα πλούσιο παραγωγικό οικοσύστημα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέχετε πάντα στην ιστοσελίδα μας

http://www.tethys.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.