# #

18 Φεβ 2012

Μας πουλάνε και τα τσεπώνουν. . .thumb
Στο πολυσύνθετο πολιτικό, οι­κονομικό και νομικό σκηνι­κό που διαμορφώνεται για τη χώρα μας με καταλύτη το αγ­γλικό δίκαιο που θα διέπει και τη νέα δανειακή σύμβαση και τα νέα ομόλο­γα που θα εκδώσει το Ελληνικό Δημό­σιο στο πλαίσιο τηςαναδιάρθρωσης του χρέους (PSI Plus ), αλλά και με τη βεβαιότητα ότι τα λεφτά των αποκρα­τικοποιήσεων θα πέσουν στο «ειδικό ταμείο» για την εξυπηρέτηση του χρέ­ους, αρχίζει ο «αγώνας δρόμου» για το μεγάλο ξεπούλημα όσων στοιχείων έχουν απομείνει να συγκροτούν την εθνική περιουσία.
Βεβαίως, σύμφωνα με τα επιχειρή­ματα που επικαλούνται οι δανειστές και η τρόικά τους, για την κατάληξη αυτή δεν φταίνε μόνο οι ίδιοι, αλλά και τα αποτελέσματα του 2011, τα οποία ήταν απογοητευτικά, καθώς η αρχική πρόβλεψη για έσοδα 5 δισ. ευρώ έγι­νε 1,7 δισ., ενώ το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από την επέκταση της άδειας του ΟΠΑΠ και τα φρουτάκια.
Για το 2012 η αρχική πρόβλεψη μι­λούσε για έσοδα 11 δισ. ευρώ, αλλά τώρα περιορίζεται σε 4,7 δισ.
Iδιαίτερα η κυβέρνηση Παπανδρέου κατηγορεί­ται πως έκανε τα πάντα για να δείξει στοιχεία... διακεκριμένης ανικανότη­τας.
 Ό,τι έπρεπε δηλαδή ώστε οι ξένοι τώρα να έρχονται ως... σωτήρες καταρ­γώντας επί της ουσίας τους... Έλληνες μαθητευόμενους μάγους.
Εάν πάρουμε την περίπτωση του ΟΤΕ, για την οποία μιλήσαμε στην προ­ηγούμενη σελίδα, μόνο η «λάθος»... εκτίμηση του τότε αρμόδιου υπουρ­γού Παπακωνσταντίνου για τον χρόνο που έπρεπε να πουλήσει, στοίχισε στο Δημόσιο 350 εκατ. ευρώ.
 Ποιος του τα χώνει γι’ αυτό;
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μπομπ Τράα, ο οποί­ος «έδωσε στεγνά» τον τότε αρμόδιο υπουργό (είναι το ίδιο πρόσωπο που, αν θυμάστε, έλεγε ότι το 2012 η Ελλά­δα θα βγει στις αγορές...) μιλώντας στο τελευταίο συνέδριο τουEconomist.
Εξηγώντας τι πηγαίνει - κατά την εκτίμησή του - άσχημα στην Ελλάδα και πού οφείλονται οι δραματικέςαπο­κλίσεις και τα αλλεπάλληλα πακέτα μέ­τρωνο Τράα είχε επικαλεστεί ευθέως λαθεμένες επιλογές του Παπακωνστα­ντίνου.
Συγκεκριμένα, για το θέμα των απο­κρατικοποιήσεων και ειδικότερα στην περίπτωση του ΟΤΕ, ο Τράα είπε ότι ήρ­θε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2009. Τότε είδε ότι υπήρχε οption πώλησης του 10% του ΟΤΕ, αξίας780 εκατ. ευ­ρώ.
 Είπε, λέει, στον υπουργό... «πούλα το αύριο». Η απάντηση του τότε «τσά­ρου» της Οικονομίας ήταν ότι αργότε­ρα μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη τι­μή.
 Το πόσο πουλήθηκε τελικά αυτό το 10% του ΟΤΕ είναι γνωστό, όπως επί­σης και η διαφορά των 350 εκατ. ευρώ που προέκυψε από τη... μαγική κίνηση του Παπακωνσταντίνου.
Το έτερο παράδειγμα είναι τα μεγά­λα Airbus A340 της πρώην Ολυμπια­κής. Όταν έκλεισε η εταιρεία, τα αερο­σκάφη, που ήταν περιουσία του υπουρ­γείου Οικονομικών (με τον ίδιο αρμόδιο υπουργό δηλαδή), αντί να πουληθούν αμέσως, μπήκαν στη ναφθαλίνη.
 Και αυτό ενώ είναι γνωστό ότι, όταν ένα αε­ροσκάφος ακινητοποιείται, χάνει τη μι­σή του αξία.
Αντί λοιπόν να βρεθεί πελάτης, βρέ­θηκε σύμβουλος αποκρατικοποίη­σης, που ύστερα από μερικούς μήνες τα εκτίμησε σε 180 εκατ. ευρώ.
 Πλην όμως χρειάστηκαν δύο διαγωνισμοί μέ­χρι ο σύμβουλος να καταλήξει σε πελά­τη. Την πρώτη φορά ο πελάτης έδωσε 85 και... εξαφανίστηκε, ενώ τη δεύτερη τα πήρε με 209 εκατ. Περίπου, δηλαδή, όσα κόστισαν ο σύμβουλος και το πάρκινγκ δύο ετών στον αερολιμένα...
Όπως όλοι καταλαβαίνουν, αφού τα έσοδα θα πάνε στο «ειδικό ταμείο» αποπληρωμής του χρέους και αφού οι ξένοι βλέπουν ότι χάνουν οι ίδιοι λε­φτά από το ξεπούλημα, θέλουν από τώρα και στο εξής να τοελέγξουν πλήρως. Ως εκ τούτου αναλαμβάνουν να ρυθμίσουν μόνοι τους, όπως θα δούμε πιο κάτω, τόσο τα έσοδα όσο και τις δι­αδικασίες.
Και άλλη μια σημαντική λεπτομέρεια: Μπορεί οι δανειστές να πείστηκαν τελι­κά ότι δεν μπορούσαν να βγάλουν πια 50 δισ. από το ξεπούλημα και να έριξαν τις προβλέψεις, ο εισπρακτικός στόχος, όμως,παραμένει, έστω και με έμμεσο τρόπο.
Βρήκαμε 19, μένουν 31...
Η πρόβλεψη του 2010 για έσοδα 50 δισ. ευρώ έχει πάει... άκλαυτη εδώ και πολλούς μήνες, μετά τηνκατάρρευση των αποτιμήσεων των εισηγμένων. Γι’ αυτό στο νέο μνημόνιο προβλέπεται πως τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις θα φτάσουν τα 19 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2015.
Δεν τελειώνουμε όμως εδώ. Τα υπό­λοιπα 31 δισ. ευρώ που θα πάνε στην καταβόθρα του χρέους τα ζητούν οπωσδήποτε. Το πώς, παραμένει άγνω­στο, αλλά μελετώνται πάλι τα περιου­σιακά στοιχεία του Δημοσίου, οι ΔΕΚΟ, αλλά και υφιστάμενα ή και μελλοντικά δικαιώματα. Δηλαδή μπαίνει χοντρό χέρι σε κάθε στοιχείο κυριαρχίας – και βέβαια με τη δική μας συναίνεση και υπογραφή...
Μέχρι να γίνει αυτό, προωθείται πρόγραμμα βελτίωσης των αποτιμή­σεων των περιουσιακών στοιχείων που θα πουληθούν, αλλά και των ταμιακών τους ροών, ώστε να έχουν μεγαλύτερη προίκα όταν θα αποκτήσουν τη νέα τους... ιδιοκτησία και διεύθυνση. Έτσι, τα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αυξηθούν κατά τουλάχι­στον 25% έως το 2013, όπως ορίζει το μνημόνιο, ενώ ειδικότερα για την ΤΡΑΙ­ΝΟΣΕ έρχονται και ιδιώτες που θα μι­σθώνουν το τροχαίο υλικό.
Αρωγός στην ίδια προσπάθεια και ο νέος νόμος που καταργεί τη μονιμότη­τα στις ΔΕΚΟ, αλλά και επεκτείνει ανα­δρομικά από τον Νοέμβριο το ενιαίο μισθολόγιο. Επίσης νέα ρυθμιστική και τιμολογιακή πολιτική αναμένεται έως τον Ιούνιο στα «νερά» (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ), ενώ και στη ΔΕΗ θα έχουμε αυξη­μένα τιμολόγια έως τον Ιούλιο.
Στον Ράιχενμπαχ
Με το νέο μνημόνιο η κυβέρνηση δεσμεύεται πως το πρώτο εξάμηνο θα προχωρήσει σε σημαντικές ιδιωτικο­ποιήσεις (το «εδώ και τώρα» που λέγα­με στην αρχή), ώστε να δώσει «θετικό σήμα» στην αγορά.«Μαγαζιά γωνία», όπως η ΔΕΠΑ (μαζί ή ξεχωριστά με τον ΔΕΣΦΑ, που διαχειρίζεται το δίκτυο κορμού στο φυσικό αέριο), τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), ο ΟΠΑΠ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και το κτίριο τουΔιεθνούς Κέ­ντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC), είναι τα πρώτα στη λίστα. Ποιος όμως θα έχει το «γενικό πρόσταγμα»;
Λόγω των... αδυναμιών που εμφανί­στηκαν πέρυσι, ο Γερμανός επικεφα­λής της ομάδας δράσης (Task Force) της Κομισιόν για την Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ έχει πάρει το πάνω χέρι. Ο Γερ­μανός κατηγόρησε το Ταμείο Αποκρατι­κοποιήσεων πως αρχίζει διαγωνισμούς πώλησης ακινήτων ή άλλων στοιχείων του Δημοσίου χωρίς να έχει προετοιμά­σει τους σχετικούς φακέλους. Έτσι οι διαγωνισμοί καταλήγουν άγονοι ή κα­θυστερούν.
Συνεπώς μπορεί οι πιέσεις της Task Force για καλύτερη προετοιμασία των διαγωνισμών να οδηγούν σεκαθυστέ­ρηση την πρόβλεψη για επτά διαγωνι­σμούς μέχρι τέλη Φεβρουαρίου (που τώρα μετατίθεται στατέλη Μαρτίου), η ουσία όμως είναι ότι η ομάδα του Ράιχενμπαχ αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο.
Όχι μόνο για τις πωλήσεις και τους δι­αγωνισμούς, αλλά και για την υλοποίη­ση των ρυθμιστικών (νομικούπεριεχο­μένου) ζητημάτων της αγοράς που θα καταστήσουν ευκολότερη την πώληση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις οργανισμών με ιδιαιτερότητες, όπως οι ΟΔΙΕ (Ιππόδρομος), ΟΠΑΠ και ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ, που, όπως είπαμε, περιλαμβάνονται στην πρώτη γραμμή των στόχων.
Μια ακόμη σημαντική πρόβλεψη του μνημονίου αναφέρει ότι όποιος οργανι­σμός μεταφέρεται στο Ταμείο Ιδιωτικο­ποιήσεων και δεν μπορεί να πωληθεί με την υφιστάμενη μορφή του θα πω­λείται τμηματικά ή θαεκκαθαρίζεται. Ταυτόχρονα καταργείται η περιβόη­τη «τροπολογία του 20%» του Αλογοσκούφη, που προέβλεπε πως για την απόκτηση ποσοστού άνω του 20% σε κρατική εταιρεία (στρατηγικού χαρα­κτήρα) απαιτείται προηγούμενη έγκρι­ση της διυπουργικής επιτροπής απο­κρατικοποιήσεων.
Βήμα – βήμα
Με την ολοκλήρωση του διαδικαστι­κού αυτού, μπορεί να προχωρήσει το σύστημα:
◆ Έως το τέλος Μαρτίου θα υπογρα­φούν (βάσει του μνημονίου) όλες οι συμβάσεις και το πρώτο εξάμηνο θα προκηρυχθούν οι μισοί περίπου δια­γωνισμοί του προγράμματος αποκρατι­κοποιήσεων. ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ, ΟΠΑΠ, ΕΥ-ΔΑΠ και ΕΥΑΘ έχουν προτεραιότητα.
◆ Το Δημόσιο δεσμεύεται ότι θα ολο­κληρώσει τις ιδιωτικοποιήσεις τους μέ­σα στο 2012 και θα εισπράξει τα χρή­ματα πριν κλείσει ο χρόνος (τελευταίο τρίμηνο).
◆ Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους προωθούνται οι συμβάσεις παραχώρη­σης της Εγνατίας Οδού, των λιμανιών και των περιφερειακών αεροδρομίων.
◆ Η κυβέρνηση δεσμεύεται πως έως το τέλος Μαρτίου θα έχει μεταβιβά­σει στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων τις μετοχές όλων των προς πώληση οργα­νισμών. Εξαιρούνται οι ζημιογόνοι ορ­γανισμοί, που χρειάζονται συνεχή κρα­τική «αιμοδοσία», όπως οι ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων και Ελ­ληνικά Αμυντικά Συστήματα.
◆ Μέχρι το τέλος Μαρτίου το Ταμείο θα έχει προσλάβει και τους συμβούλους για την περιουσία προς άμεση ιδιωτικο­ποίηση (7 ΔΕΚΟ, 8 συμβάσεις παραχώ­ρησης και επτά πακέτα ακινήτων).
◆ Μέχρι τον Ιούλιο θα προκηρυχθούν 22 διαγωνισμοί, δηλαδή σχεδόν το μι­σό από το πρόγραμμα ξεπουλήματος.
Λεπτομέρειες με σημασία
Το νέο πρόγραμμα βάζει επίσημο χρονοδιάγραμμα για το Ελληνικό, αν και δεν πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Το αντίθετο μάλιστα. Επισήμως το πρό­γραμμα λέει πως η διαδικασία θα αρχί­σει ουσιαστικά στα τέλη του έτους και πως μέχρι τον Μάρτιο πρέπει να ψηφι­στεί ο νόμος για τις χρήσεις γης (όπου βρίσκεται και το πρόβλημα).
Επίσης αναφέρεται η πώληση του φι­λέτου του Αστέρα Βουλιαγμένης (ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύ­σεις με την Εθνική), ενώ αναμένεται νόμος για τη διευκόλυνση της πώλησης με συντονισμό από την ιδιοκτήτρια τρά­πεζα.
Επίσης προβλέπεται η ένταξη στο Κτηματολόγιο είτε η δημιουργία ειδι­κού Κτηματολογίου για όλα τα προς πώληση ακίνητα της Εταιρείας Ακινή­των Δημοσίου (ΕΤΑΔ), που δημιουργή­θηκε από τη συγχώνευση της ΕΤΑ με την ΚΕΔ. Κοντολογίς, έως το μεσοκαλόκαιρο θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο 3.000 από τα περίπου 72.000 ακίνητα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΔ. Ακολούθως όλα θα πάρουν ρότα για το Ταμείο.
Για τα 34 κτίρια του Δημοσίου, που προορίζονται για πώληση και επαναμίσθωση, η κυβέρνηση προβλέπεται να μεταβιβάσει τους τίτλους καθαρούς στο Ταμείο έως τον Μάιο. Άλλα μεγάλα ακίνητα, όπως η Κασιόπη στην Κέρκυ­ρα, η Αφάντου στη Ρόδο και το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (IBC) πρό­κειται να παραχωρηθούν με πολυετείς συμβάσεις (μέχρι και 100 χρόνια). Τέ­λος, για τον ΟΔΙΕ προωθείται ρύθμιση για τη μεταφορά της σημαντικής ακίνη­της περιουσίας σε άλλη εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.