# #

10 Ιαν 2023

Δημοπρασία πεπαλαιωμένου εξοπλισμού της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. προκηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/ 1981) για την εκποίηση εξοπλισμού της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 17 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της εταιρείας στο Βιο .Πα. Λιτόχωρου και ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή καταστεί άγονος ο διαγωνισμός , τότε αυτή θα επαναληφθεί την 24/01/2023, ημέρα Τρίτη, την ιδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α., Νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. και συνεταιρισμοί φυσικών η νομικών προσώπων.

Υποχρεωτική είναι η ...

κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας (η γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) ποσού ισου με το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την 30/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο εκποιούμενος εξοπλισμός είναι τμήματα ενός συγκροτήματος παραγωγής τσιμέντου (Σιλό, ταινίες, μίξερ, κοχλίες ηλεκτρικός πίνακας με αυτοματισμούς) ένας φορτωτής Hanomag, μια μπετονιέρα και μία σιδερένια δεξαμενή).Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αυτών ανέρχεται σε 21.200 ευρώ πλέον των αναλογούντων φόρων.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε στο τηλέφωνο 2352061412, στον υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Καρλέτσα. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΑΕ www.deado.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.