6 Μαρ 2019

Δήμος Δίου-Ολύμπου....Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου..Τα Θέματα


«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Αποτέλεσμα εικόνας για δήμος διου ολυμπου

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 06.03.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1.
Υποβολή αιτήματος περί έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
2.
Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
3.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4.
Έγκριση μελέτης με τίτλο «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Ορφέως στην περιοχή Τοπόλιανη Λιτοχώρου». (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).
5.
Αλλαγή οφειλέτη για εισφορά σε χρήμα λόγω μεταβίβασης ιδιοκτησίας. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
6.
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ή μη του νέου οικοπέδου το οποίο αποδιδόταν από την 1/2002 πράξη εφαρμογής για την μερική αποκατάσταση της ολικά ρυμοτομούμενης αρχικής ιδιοκτησίας με κ.κ. στο Ο.Τ. 117 (ιδιοκτησίας Αστέριος Μουσδράκας του Ευαγγέλου – Ευαγγελίας. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
7.
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 11 με αρ. 4β στη Δ.Κ. Πλαταμώνα. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
8.
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
9.
4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
10.
Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής από τέλη άρδευσης έτους 2016 του Μπούσια Κων/νου. (Εισήγηση Φόλιος Διονύσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
11.
Αποδοχή του αριθμ. 1/2019 πρακτικό της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος).
12.
Έγκριση κανονισμού διαχείρισης περιοχής Λάκκου στην Δ/Κ Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).
13.
Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της Ομάδας Εθελοντισμού και Πολιτισμού της Δ.Ε. Λιτοχώρου για ρύθμιση της κυκλοφορίας επί της οδού Αγίου Νικολάου και της κεντρικής πλατείας, μέσα στο Λιτόχωρο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αποκριάτικες εορταστικές εκδηλώσεις. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).
14.
Εξειδίκευση πίστωσης εν όψει εκδηλώσεων της Επανάστασης της 25ης Μαρτίου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
15.
Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
16.
Σύμβαση προγραμματικής σύμβασης με την Πιερική Αναπτυξιακή για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
17.
Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.