23 Ιουλ 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ:...Tακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, της 24.07.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1.
10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2018.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
2.
11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2018.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3.
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών – έργων – εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
4.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016).    (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
5.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Δίου – Ολύμπου & Δήμου Κατερίνης». (Εισήγηση  Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
6.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατεπείγον εργασίες αποκατάστασης δημοτικής οδού Π. Παντελεήμονα – Καλιπεύκης από την θεομηνία της 15ης – 17ηςΝοεμβρίου 2017».  (Εισήγηση  Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
7.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου από την θεομηνία της 15ης – 17ης Νοεμβρίου 2017».  (Εισήγηση  Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
8.
Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Επείγουσα εργασία αποκατάστασης λειτουργίας αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης».  (Εισήγηση  Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
9.
Λήψη απόφασης για 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
10.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κρασπέδωση – πεζοδρόμηση οδού προς Αρχαιολογικό Χώρο Δίου (Αγιονέρι)». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                     
11.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης κεντρικών προσαγωγών λυμάτων Δ.Ε. Δίου με Ε.Ε.Λ. Κατερίνης». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                     
12.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίων Ν. Εφέσου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
13.
Επιχορήγηση του “Πολιτιστικού Ομίλου Λιτοχώρου”. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
14.
Επιχορήγηση της αστικής Μ.Κ.Ε. “Olympus Marathon”. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
15.
Έγκριση η μη των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 14.000 τ.μ. με αριθμ. τεμαχίου 214 στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ» Δ.Κ. Καρίτσας της Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου για πολυετή καλλιέργεια. (Εισήγηση  Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).           
16.
Έγκριση η μη των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 16.000 τ.μ. με αριθμ. τεμαχίου 423 στη θέση «ΜΠΑΡΑ» Δ.Κ. Καρίτσας της Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου για πολυετή καλλιέργεια. (Εισήγηση  Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
17.
Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
18.
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 15,93  € στον Όμιλο Εταιρειών Ο.Τ.Ε.  ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
19.
Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στο Δικηγόρο Ελευθεριάδη Αθανάσιο του Θεοχάρη, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
20.
Έγκριση εξόδων φιλοξενίας αποστολής του Δήμου Kobanya και διάθεση πίστωσης.  (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
21.
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 90,70  € στον Παπαστάμου Αθανάσιο του Χρήστου  ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
22.
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 306,85  € στον Αναγνωστόπουλο Χρήστο   ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
23.
Τροποποίηση της αριθμ. 165/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την κατανομή ΣΑΤΑ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
24.
Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος μετά από αίτηση του Αστερίου Γιώτσα. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
25.
Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος μετά από αίτηση του Δεληγιαννίδη Χαράλαμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
26.
Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού 120,00 € από οφειλή  Κ.Ο.Κ. του Τσολάκη Ευαγγέλου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
27.
Αποδοχή ποσού 33.696,00 € για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
                            
                                   
                                               
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.