19 Δεκ 2017

Δήμος Δίου-Ολύμπου: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Πρόσκληση σε δημοτικό συμβούλιο εξέδωσε ο Δήμος Δίου - Ολύμπου προς τα μέλη του Δ.Σ. για αύριο Τρίτη (19/12/2017) και ώρα 16:00 μ.μ. Συγκεκριμένα όλη η πρόσκληση:

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 19.12.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1.Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγουσες  εργασίες αποκατάστασης  δημοτικής οδού Π. Παντελεήμονα – Καλιπεύκης  από θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
2.Έγκριση της μελέτης «Κατασκευή Πολιτιστικού Θεματικού Πάρκου στο Δ.Δ. Νέας Εφέσου» και υποβολή πρότασης στο πλάισιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
3.Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» Άξονας προτεραιότητας ΑΞ05 «Πρόώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
4.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5.Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος).
6.Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου.  (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
7.Επιστροφή ποσού 243,66 € στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
8.Έγκριση για την καταβολή δεδουλευμένων μισθωμάτων του ΚΕΠ Δίου (Κωδικός ΚΕΠ – 739Π) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 12-07-2017. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9.Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
10.Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
11.16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.