5 Δεκ 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»!!!!!!!!!!!!!!!!1

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 08.12.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

1. 
Διόρθωση της αριθμ 5/2016 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Ο. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 

2. 
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Ο. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 

3. 
15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 

4. 
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Πλαταμώνα» (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

5. 
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

6. 
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή κεντρικών προσαγωγών Ν. Πόρων – Ν. Παντελεήμονα – Σκοτίνας – Παραλιακών Οικισμών και αντλιοστάσιο Πλαταμώνα».(Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

7. 
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

8. 
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου από θεομηνία της 15ηςέως 17ης Νοεμβρίου 2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος). 

9. 
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου από θεομηνία της 15ηςέως 17ης Νοεμβρίου 2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος). 

10. 
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από θεομηνία της 15ης έως 17ηςΝοεμβρίου 2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος). 

11. 
Ορισμός μελών επιτροπής εκμίσθωσης – εκποίησης ακινήτων για το έτος 2018. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 

12. 
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 

13. 
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο ξενοδοχείο «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ιδιοκτησίας της Α.Ε. «ΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή στην Παραλία Παντελεήμονα.. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).

14. 
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 286,15 € στην Καραμαχαίρα Φιλομένη του Δημητρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν λόγω διορθωτικής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 

15. 
Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικών ενταλμάτων και παραστατικών. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 

16. 
Έγκριση εξόδων φιλοξενίας αποστολών του Δήμου Kobanya και έγκριση εξόδων δαπάνης εκδηλώσεων (ήχος και φωτισμός) στα πλαίσια της φιλοξενίας αποστολών του Δήμου Kobanya. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

17. 
Τροποποίηση της αριθμ. 285/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης οδού Κ. Καραμανλή στην Δ.Κ. Πλαταμώνα» στην Πιερική Αναπτυξιακή. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).

18. 
Λήψη απόφασης για παράταση εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες ανάπτυξης κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης παλαιού σχολείου Πλαταμώνα του Δημου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).

19. 
Έγκριση σχεδίου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2018. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).

20. 
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

21. 
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Λιτοχώρου.(Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος). 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.