# #

2 Νοε 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις...

07.11.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή της μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Παρασκευάς Μακρίδης, Ειδικός Συνεργάτης).

2. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Πλαταμώνα» (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).

3. Υπογραφή τριμερούς σύμβασης με την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου και την εταιρεία Ζεύς ακτινίδια για την καταβολή μισθώματος που αφορά την έκταση των 199,5 στρεμμάτων στην θέση Ξηροκάμπι. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).

4. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Λιτοχώρου στο Ο.Τ. 26. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

5. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2018. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ομβρίων Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

7. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).

8. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή κεντρικών προσαγωγών Ν. Πόρων – Ν. Παντελεήμονα – Σκοτίνας – Παραλιακών Οικισμών και αντλιοστάσιο Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).

9. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. για την «Εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας». (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).

10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη γραφείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. στο δημοτικό κατάστημα Κον/της της Δ.Ε Δίου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

11. Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ. 348, 352, 353, 354, 358, 359, ΚΧ 71 και ΚΧ 72 του σχεδίου πόλης Λιτοχώρου, για τη διάνοιξη κεντρικής συλλεκτήριας οδού. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

12. Λήψη απόφασης σχετικά με θέσπιση ειδικών θέσεων στάθμευσης για το Αστυνομικό Τμήμα στη Λεπτοκαρυά. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).

13. Λήψη απόφασης για την θέσπιση της πρόσθετης στάσης αστικών Λεωφορείων στη Ν. Έφεσο. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

14. Έγκριση εξόδων φιλοξενίας αποστολών του Δήμου Kobanya και έγκριση εξόδων δαπάνης εκδηλώσεων (ήχος και φωτισμός) στα πλαίσια της φιλοξενίας αποστολών του Δήμου Kobanya. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016).. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

17. Τροποποίηση της αριθμ. 90/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2016 και υπολοίπων προηγούμενων κατανομών. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

18. Τροποποίηση της αριθμ. 206/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά αίτημα αλλαγής του Μισθωτή μισθωμένου δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «ΕΡΑΤΩ». (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).

19. Έγκριση απολογισμών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης οικ. Έτους 2016. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).

20. Μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).

21. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

22. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πλαισίου (κατηγοριών δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και τηρούμενης διαδικασίας) περί μείωσης τελών ύδρευσης-αποχέτευσης σε ευπαθείς ομάδες για το οικ. Έτος 2018 και εφεξής

23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών φωτισμού- καθαριότητας για το έτος 2018 και εφεξής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

24. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2018 και εφεξής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

25. Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμών δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος, για το έτος 2018, & εφεξής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

26. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2018. Και εφεξής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.