# #

4 Ιουλ 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Κονταριώτισσας στις 05.07.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
 
 
 

1.
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
2.   
Προσωρινή αποδοχή των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
3.   
Παράταση ή μη της μίσθωσης του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Π. στην Τ.Κ. Δίου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
4.   
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5.   
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη διανομή 1968-1970 Δ.Ε. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
6.   
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αγροτικών οδών Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
7.   
Λήψη απόφασης περί παράτασης της σύμβασης «Φύλαξη ακτών (ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
8.   
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9.   
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
10.   
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 65,92 € στον Τσιανάκα Αθανάσιο του Δημητρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
11.   
6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12.   
Λήψη απόφασης για την ονομασία οδών Δ.Κ. Πλαταμώνα. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
13.   
Έγκριση ή μη της αριθμ. 1/2016 απόφασης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 με θέμα «Ονομασία οδών οικισμού ΠΑΙΔΕΙΑ στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
14.   
Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στον κ. Λιβέρη Κώτσια του Αχιλλέα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
15.   
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (Αμπελώνας) στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
16.   
Τροποποίηση της αριθμ. 90/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά την κατανομή ΣΑΤΑ 2015. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
17.   
Επικαιροποίηση των αριθμ. 180/2003 και 230/2006 Α.Δ.Σ. του πρώην Δήμου Δίου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
18.   
7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.