2 Απρ 2016

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ!


Έρχονται ηλεκτρονικά κατασχετήρια από την εφορία, αλλάζουν όλα στους ελέγχους. Στο στόχαστρο μπαίνουν πρώτοι εκείνοι που έχουν χρέη στο Δημόσιο. Έρχονται ηλεκτρονικές κατασχέσεις στις μετοχές, τα ομόλογα, τα ρέπος αλλά και του περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων.
  
Την ίδια ώρα επεκτείνεται το αυτόματο ..σύστημα ελέγχων σε όλες τις τραπεζικές κινήσεις, καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές δανείων κλπ.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, χαρακτηρίζεται από τόσους πολλούς στόχους σε όλα τα επίπεδα καθιστώντας το μάλλον υπερ- φιλόδοξο. Σε ορισμένα μέτωπα βέβαια φαίνεται να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με ρεαλισμό.

Για παράδειγμα στοχεύει στην σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση του e-περιουσιολογίου έως τις 30 Ιουνίου 2017! Ακόμα πιο αργά, στο τέλος του 2017 μεταφέρεται άλλωστε η σχεδιαζόμενη εδώ και μήνες -αν όχι χρόνια με βάση τις προβλέψεις του Μνημονίου- επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέσω της φορολογικής διοίκησης.

Στο μέτωπο των ελέγχων η ΓΓΔΕ προγραμματίζει:

* Διενέργεια 400 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

* Βεβαίωση ποσού 900 εκατ. ευρώ από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

* Εισπραξιμότητα από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. σε ποσοστό 45%.

* Βεβαίωση τουλάχιστον 30 εκ. € από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS.

* Διενέργεια 600 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

* Διενέργεια τουλάχιστον 20 ελέγχων με τη χρήση έμμεσων τεχνικών, από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

* Βεβαίωση ποσού 500 εκ. ευρώ από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

* Εισπραξιμότητα από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σε ποσοστό 22,5%.

* Διενέργεια 3.400 πλήρων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1 δισ. €.

* Διενέργεια 300 πλήρων ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 200 εκ. €.

* Διενέργεια 15.700 μερικών ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1,3 δισ. €.

* Διενέργεια 1.600 μερικών ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκ. €.

* Εισπραξιμότητα από πλήρεις και μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό άνω του 20%.

* Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις Δ.Ο.Υ.

* Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. και εντοπισμός παραβάσεων τουλάχιστον στο 15% αυτών.

* Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

* Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ύψους άνω των 80 εκ. €.

* Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών.

* Διενέργεια 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκ των οποίων 100 έρευνες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α.

* Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 30% των υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

* Προτεραιοποίηση (βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου) εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου Ελεγκτικών Υπηρεσιών και έκδοση σχετικών οδηγιών προς αυτές, προς επίτευξη των στόχων τους, μέχρι 20/5/2016.

* Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί «φρέσκων» υποθέσεων (που αφορούν χρήσεις από το 2011 και μετά), σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και των Δ.Ο.Υ.

http://www.financialbox.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.