27 Αυγ 2012

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΛΥΜΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου, για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.
                   

  Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Έχοντας υπόψη:2) Τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 3013 / 2002 (ΦΕΚ Α΄ 102.01.05.2002) περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»
3) Το Ν. 3852/10(ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) ΠΕΡΊ “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”
4) Την παράγραφο 1.7 του με Αρ. Πρωτ. 1215 / 22-02-2012 εγγράφου της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα:
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».
5) Το με Αρ. Πρωτ. 1347 / 24-02-2012 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με θέμα «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.»
6) Tην με Αρ.Πρωτ. ΓΓ 67/31-05-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
7) Την με Αρ. Πρωτ. 244 / 12 - 06 -2011 Απόφαση εξουσιοδότησης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης προς τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8) Τα πρακτικά της από 27η Μαρτίου έτους 2012 συνεδρίασης το Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.ΟΠ.Π.) της Π.Ε. Πιερίας, με θέμα τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας , για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, που ενδέχεται να εκδηλωθούν στο Νομό Πιερίας, και τη σχετική Εισήγηση του Υποστράτηγου κ. Ζάχου Δημήτριου, Διοικητή της
Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας «για την για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς περιοχές” σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους
9) Το με Αρ. Πρωτ. 5496/18 - 08 - 2012 έγγραφο του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
10) Το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε χθες Κυριακή (26 -08-2011) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για σήμερα Δευτέρα ( 27 - 08 - 2012) η περιοχή του Νομού μας κατατάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4
11) Το από 26-08-2012(ώρα 4:17 μμ) σχετικό e- mail από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με συνημμένο το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που για σήμερα Δευτέρα (27- 08-2012) η περιοχή του Νομού μας κατατάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 , από άποψη επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς,.
12) Τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και την ανάγκη επιβολής του παραπάνω προληπτικού μέτρου.

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων, από σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ (27-08-12 ) έως ΤΡΙΤΗ (28-08-12 ), και καθ’όλο το εικοσιτετράωρο , σε όλους τους δευτερεύοντες κλάδους του δασικού και επαρχιακού οδικού δικτύου , της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, εκτός των ασφαλτοστρωμένων οδικών αξόνων που κυκλοφορούν
για τα καταφύγια που θα ελέγχονται.
Της απαγόρευσης εξαιρούνται και μόνο κατά τις ώρες από 06.00΄π.μ. έως 21.00΄μ.μ. τα μηχανήματα, οχήματα έκτακτης ανάγκης, οχήματα και προσωπικό των Υπηρεσιών και των Δήμων, όταν εκτελούν εργασία, καθώς και εκείνα που εξυπηρετούν τις δασικές εργασίες και την κτηνοτροφία της περιοχής

Β. Απαγορεύουμε τη διαμονή (ελεύθερη κατασκήνωση στην ύπαιθρο) σε όλη την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, όπως και την κυκλοφορία πεζών στα μονοπάτια, από ώρα 21.00΄μμ ως 06.00΄π.μ. της επομένης.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπουμε καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο τη διαμονή, στους χώρους των μαντριών, των κτηνοτρόφων που έχουν δικαίωμα άσκησης βόσκησης στα δάση της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, καθώς και των συνεργείων που εκτελούν δασικά έργα στην περιοχή των αντίστοιχων εργοταξίων.

· Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας και τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης,
· Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου να εξακολουθήσει τον έλεγχο όσων εισέρχονται στην περιοχή Ολύμπου,
· Οι Δήμοι, να θέσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό σε μέγιστη ετοιμότητα και να οργανώσουν στατικά σημεία ελέγχου των εισερχομένων στις ευαίσθητες περιοχές τους.
· Ομοίως και οι εμπλεκόμενες, σε δασικές πυρκαγιές, Εθελοντικές ομάδες.

· Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας να θέσει όλα τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό σε μέγιστη ετοιμότητα.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 458 Π.Κ., εάν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.