26 Μαρ 2011

Κονταροχτυπιούνται κυβέρνηση - νούμεραthumb


Μπερδεύεται όλο και περισ­σότερο το τοπίο γύρω από  την οικονομία, καθώς βα­θαίνει το χάσμα μεταξύ των πολιτι­κών δηλώσεων της κυβέρνησης και των στοιχείων που ανακοινώνει.
Τελευταίο παράδειγμα οι προχθε­σινές τοποθετήσεις του υπουργού Οικονομικών, που παραδέχθηκε ότι έρχονται νέα μέτρα, ώστε να κλεί­σουν οι τρύπες του 2010, έρχονται άλλα μέτρα για να κλείσουν οι ήδη υπάρχουσες του 2011 και άλλα τα οποία είναι δεσμευμένη να λάβει φέτος η κυβέρνηση βάσει του προ­ϋπολογισμού.
Έως και την προηγούμενη εβδο­μάδα ο ίδιος ο Γ. Παπακωνσταντίνου απέκλειε κατηγορηματικά τη λήψη νέων μέτρων. Πριν από μερικές μέρες το οικονομικό επιτελείο άρχισε να δι­αρρέει ότι θα υπάρξουν μέτρα μεν, αλλά μόνο από περικοπές δαπανών. Για να φθάσουμε στην Τρίτη, όταν ο υπουργός δήλωσε ότι τα μέτρα θα πε­ριλαμβάνουν και νέους φόρους!

Το αλαλούμ δεν σταματάει εδώ, καθώς...
ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου έσπευσε να δηλώσει, στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΥΠΟΙΟ, ότι η ελ­ληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, ενώ λίγα λεπτά αργότε­ρα δήλωσε ότι η ανάκαμψη θα πάρει χρόνια. Αυτό την ώρα που η ύφεση εξακολουθεί να κινείται πάνω από το 6%, με την επίσημη πρόβλεψη να πα­ραμένει για επιστροφή στην ανάπτυ­ξη από τον... Σεπτέμβριο.
Μαύρη τρύπα
Επίσης, τη στιγμή που ο υπουργός Οικονομικών βρισκόταν στο βήμα του συνεδρίου και εξέπεμπε μηνύ­ματα αισιοδοξίας, το ΥΠΟΙΟ έστελνε γραπτώς τα αποτελέσματα της εκτέ­λεσης του προϋπολογισμού, που έδειχναν ότι η μαύρη τρύπα του προ­ϋπολογισμού ξεπερνάει τα 1,15 δισ. ευρώ μόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους!
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η υστέρηση των εσόδων έφθασε τα 860 εκατ. ευρώ και η υπέρβαση των δαπανών τα 284 εκατ. ευρώ. Όλα αυ­τά μέσα σε μόλις δύο μήνες και βε­βαίως θα πρέπει να καλυφθούν με επιπρόσθετα μέτρα. Στη μαύρη τρύπα του 2011 δεν συνυπολογίζεται αυτή του 2010, η οποία ανέρχεται προς το παρόν σε 2 δισ. ευρώ και επίσης πρέ­πει να καλυφθεί με νέα μέτρα.
Διαρκείς έλεγχοι
Οι δηλώσεις του Γ. Παπακωνσταντίνου έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών πρακτορείων ταυ­τοχρόνως με τη δημοσιοποίηση της μαύρης τρύπας του προϋπολογισμού. Και μετά διερωτώμαστε γιατί μας «μαυρίζουν» οι αγορές...
Υπάρχει όμως και συνέχεια, καθώς την ίδια μέρα έγινε γνωστό ότι ο υφυ­πουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς ενημέρωσε τους προϊστάμε­νους των εφοριών ότι, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, το πρώτο δεκαήμε­ρο του Μαρτίου τα έσοδα παρουσιά­ζουν περαιτέρω πτώση 10%-15%!

Στις Βρυξέλλες επικρατεί έντο­νη ανησυχία για τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της Ελλάδας, που πλέον θεωρείται συστημικός, όπως ανέφε­ρε χαρακτηριστικά στο «Π» Ευρωπαί­ος αξιωματούχος.
«Λόγω της αστάθειας στο οικονο­μικό κλίμα από εξωτερικούς παρά­γοντες, οποιοδήποτε πρόβλημα στο εσωτερικό της ευρωζώνης μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την περιφέ­ρεια» δήλωσε ο αξιωματούχος.
Γι’ αυτό αποφασίστηκε να επανέλ­θουν οι ενδιάμεσοι έλεγχοι από την τρόικα. Οι Βρυξέλλες έστειλαν ανα­λυτική επιστολή τόσο στο οικονομικό επιτελείο όσο και στον ίδιο τον πρω­θυπουργό για τους κινδύνους που δημιουργούν η «έλλειψη σωστής λει­τουργίας του κρατικού μηχανισμού και η ανεπαρκής εφαρμογή των μέ­τρων» και ενημέρωσαν ότι κλιμάκια της τρόικας θα βρίσκονται από τον Απρίλιο σχεδόν μόνιμα επί ελληνικού εδάφους.
Και ενώ στην πράξη υπάρχει σα­φής αναποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρί­σης, σε επικοινωνιακό επίπεδο οι ενδοκυβερνητικές μαχαιριές δίνουν και παίρνουν. Ο Γ. Παπακωνσταντίνου, που θεωρεί τον εαυτό του αναβαθμι­σμένο μετά την τελευταία Σύνοδο Κο­ρυφής, μετά την επιστροφή του εξα­πέλυσε «αντεπίθεση» στο alter ego του Γιάννη Ραγκούση με διάφορες διαρροές.
Εδώ Λουκάς, εκεί Λουκάς...
Η απάντηση ήρθε διά στόματος του προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Βασίλη Ράπανου, που απο­κάλεσε το φορολογικό νομοσχέδιο (το οποίο έχει ήδη υποστεί 11 αναθε­ωρήσεις!!!) αναποτελεσματικό.
Οι ευθείες βολές κατά της πολι­τικής Παπακωνσταντίνου προκάλε­σαν απορίες σε όσους γνωρίζουν τον χαμηλών τόνων Β. Ράπανο, που έχει στηρίξει στο παρελθόν τον υπουργό Οικονομικών ουκ ολίγες φορές. Μετά διαπίστωσαν ότι στην πρώτη γραμμή των επισήμων της παρουσίασης του βιβλίου του Ράπανου, όπου έγινε η δήλωση, καθόταν ο... Ραγκούσης. Και ο νοών νοείτω.
Επίσης, τις τελευταίες ώρες και η Λούκα Κατσέλη άρχισε πάλι να ανεβάζει τους τόνους γύρω από την πο­λιτική των αποκρατικοποιήσεων. Κάτι μας λέει πως, σε περίπτωση που στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. προκύψουν εμπόδια στις επιδιώξεις του οικονο­μικού επιτελείου, οι τόνοι θα ανέ­βουν κι άλλο.
Και ενώ οι υπουργοί ερίζουν για τη νέα καρέκλα τους σε περίπτω­ση ανασχηματισμού, ο πρωθυπουρ­γός ενδέχεται να τους την κάνει γυ­ριστή. Όπως μαθαίνει το «Π», εκτός από τη θεσμική συνάντηση που είχε ο Παπανδρέου με τον Λουκά Παπαδήμο την περασμένη εβδομάδα, είχε και μία κατ’ ιδίαν. Ο πρώην αντιπρόε­δρος της ΕΚΤ, ο οποίος έχει αποχωρή­σει επί της ουσίας από τον ρόλο του συμβούλου του πρωθυπουργού τους τελευταίους δύο μήνες, δέχεται νέες – και πιο έντονες – πιέσεις να αναλά­βει συντονιστικό ρόλο των οικονομι­κών υπουργείων ως υπουργός Εθνι­κής Οικονομίας.
Η νέα θέση ενδέχεται να δημι­ουργηθεί, ώστε ο Παπαδήμος να αναλάβει ρόλο εκπροσώπησης της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά συμβού­λια και στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Πρόκειται για ρόλο τον οποίο φαίνεται ότι θέλει διακαώς ο Γ. Παπακωνσταντίνου, όπως διαρρέ­ουν οι συνεργάτες του. Διότι η θέ­ση αυτή δεν θα έχει να κάνει με την εφαρμογή του προϋπολογισμού, που είναι κάτι σαν... ηλεκτρική κα­ρέκλα πλέον.
Το νταραβέρι με την Ε.Ε., όμως, που περνάει – από πλευράς αξιοπι­στίας – μέσα από το ύψος των σπρεντ των ελληνικών ομολόγων, μάλλον δεν ευνοεί τον Γ. Παπακωνσταντίνου, κα­θώς τα σπρεντ παραμένουν πεισματι­κά πάνω από τις 900 μονάδες βάσης. Παρά τα... πανηγύρια για την επιμή­κυνση και το χαμηλότερο επιτόκιο. Και αυτό διότι οι πάντες γνωρίζουν ότι το ελληνικό χρέος κινείται πλέον ανεξέλεγκτα και ότι, ακόμη κι αν οι αποκρατικοποιήσεις εφαρμοστούν πλήρως, μικρή τρύπα θα κλείσει – κι αυτή προσωρινά.

απο το Ποντικι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.