30 Ιουλ 2011

Ποιοτητα...εκπαιδευση...σχολεια....Ωραιες λεξεις...Καταστροφικο εργο !!!


Στο υπουργικό το σχέδιο νόμου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 

εξωτερικό

Το σχέδιο νόμου για την ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό παρουσίασε σήμερα προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο, η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Φ. Γεννηματά. Το ζητούμενο της κυβέρνησης είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών όσον αφορά στα σχολεία στο εξωτερικό με την οργάνωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης και εποπτείας, καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών και η σύνδεσή τους με τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών όπου λειτουργούν.
Σύμφωνα με την Φ. Γεννηματά, με το σχέδιο νόμου για την ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό, επιχειρείται η άμεση σύνδεση των δαπανών με την ποιότητα σπουδών.
Πιο συγκεκριμένα:
- Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενισχύει στοχευμένα με πόρους, εκπαιδευτικούς και επιχορηγήσεις μόνο μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (εκπαιδευτικές μονάδες/σχολεία), κάθε βαθμίδας, που είναι ενταγμένες σε εκπαιδευτικά συστήματα είτε της Ελλάδας είτε των χωρών υποδοχής ή επιχορηγούνται από αυτά.

 Στο πλαίσιο αυτό τα σχολεία με φορείς τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, δηλαδή σχολεία, που ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και λειτουργούν στο εξωτερικό κλείνουν σταδιακά σταματώντας να δέχονται μαθητές για πρώτη...
εγγραφή σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα από το σχολικό έτος 2012-2013. Στο προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο, ενθαρρύνεται η δυνατότητα τα σχολεία αυτά να αναβαθμιστούν  προκειμένου να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, ενώ ορισμένα σχολεία μπορούν να εξαιρεθούν, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.
- Θεσπίζονται τα Κέντρα - «Λόγος», που αποτελούν μια ξεχωριστής βαρύτητας πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, βάσει της οποίας αναγνωρίζονται και  τίθενται   υπό την αιγίδα του μορφές και φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ακόμη και μη ενταγμένοι σε εκπαιδευτικό σύστημα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα και εξαιρετικά χαρακτηριστικά ποιοτικού έργου.
- Το Υπουργείο Παιδείας δημιουργεί Βάση Δεδομένων προκειμένου για πρώτη φορά να απογράφει,  να παρακολουθεί και να ελέγχει λεπτομερώς όλα τα δεδομένα που αφορούν τα Μέσα Ενίσχυσης, που διατίθενται για την  ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, δηλαδή πόρους, αποσπώμενους εκπαιδευτικούς, επιχορηγήσεις και κάθε είδους δαπάνες.
- Τα θέματα υποστήριξης φορέων, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την έρευνα για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  ρυθμίζονται σε αυτοτελές και  διακεκριμένο Μέρος του Νόμου. Ορίζεται με σαφήνεια το πεδίο παροχής επιχορηγήσεων καθώς και προσωπικού στις εκπαιδευτικές μονάδες και μνημονεύονται ρητά και ειδικά  αυτές που εκπαιδεύουν εξειδικευμένους επιστήμονες για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
- Ορίζονται σαφείς αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, μειώνεται ο αριθμός τους καθώς μειώνεται και  εξειδικεύεται το αντικείμενο ενασχόλησής τους, και πρωτίστως ορίζεται αντικειμενική ετήσια διαδικασία αξιολόγησής τους με συγκεκριμένα κριτήρια και αντικειμενικά, αξιόπιστα και αμερόληπτα όργανα, που τη διενεργούν. Επίσης, καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους χωρίς εξαιρέσεις και επιτρέπεται η παράτασή της μόνο για μια φορά κατόπιν αξιολόγησης και χωρίς δυνατότητα  ανανέωσης.
- Ορίζεται αντικειμενική ετήσια διαδικασία και όργανα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, ενώ σε αυτήν λαμβάνεται υπόψη και η άποψη των φορέων των εκπαιδευτικών μονάδων και του συλλόγου γονέων.
- Θεσμοθετείται η εξ’ αποστάσεως ψηφιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν αναλάβουν καθήκοντα σε εκπαιδευτικές μονάδες και η υποχρεωτική ενδοσχολική επιμόρφωση, η οποία αποτελεί και κριτήριο για την αξιολόγηση των συντονιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.