16 Ιαν 2013

Πως θα γίνει η αξιολόγηση των 180.000 εκπαιδευτικών


Το Υπουργείο Παιδείας  δίνει τις επόμενες μέρες για διαβούλευση το τελικό σχέδιο για την αξιολόγηση περίπου 180.000 δασκάλων και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»  το σχέδιο του Π.Δ.  θα έχει ολοκληρωθεί  έως τις 10 Μαρτίου


Την επόμενη εβδομάδα, θα δοθεί για διαβούλευση σε όλους τους αρμόδιους φορείς και έπειτα από ορισμένες αλλαγές, θα καταρτιστεί το τελικό κείμενο με όλες τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνουν τα κριτήρια αξιολόγησης, των  βιβλίων και των εκπαιδευτικών πρακτικών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας δεν θα μπορούν να προάγονται όσοι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούνται θετικά, ενώ ο κάθε εκπαιδευτικός θα έχει ατομικό  φάκελο αξιολόγησης στον οποίο θα περιγράφονται όλες οι δράσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει [επιμορφωτικά προγράμματα, καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές κ.λπ]
Οι εκπαιδευτικοί οι παίρνουν «καλούς βαθμούς» θα μπορούν να προάγονται και να διεκδικούν θέσεις ευθύνης. Στις περιπτώσεις που το εκπαιδευτικό έργο ενός δασκάλου ή καθηγητή  θα κρίνεται «ελλιπές» προβλέπεται να...
παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα και θα επαναξιολογούνται στον τομέα που υστερούν μετά έναν χρόνο.
Διαπιστωτικό χαρακτήρα θα έχει η αξιολόγηση κατά τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Αξιολόγηση από τον διευθυντή
Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ετησίως ή ανά δύο χρόνια ως προς το υπηρεσιακό τους έργο και από σχολικό σύμβουλο κάθε τέσσερα χρόνια για το παιδαγωγικό/διδακτικό τους έργο.  Σε έμμεση και άμεση θα διακρίνεται η ετήσια αξιολόγηση , όπως αναφέρεται στην πρόταση της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Παιδείας
Ατομικός φάκελος
Όπως αναφέρει το «ΕΘΝΟΣ» κάθε εκπαιδευτικός συνεκτιμά και αξιολογεί τους δείκτες τουε εκπαιδευτικού έργου με βάση τεκμήρια  (ατομικός φάκελος/portofolio) που αφορούν τον ίδιο (συμμετοχή στην οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, σχολική ζωή). Η έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ο ατομικός φάκελος αποτελούν τα βασικά τεκμήρια που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον διευθυντή του σχολείου και τον σχολικό σύμβουλο.
Η έμμεση αξιολόγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του σχολείου βασίζεται στη συνεκτίμηση των τεκμηρίων του σχολείου και στοιχείων από τους ατομικούς φάκελους των εκπαιδευτικών (portofolio). (διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, συμμετοχή σε δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λπ.)
Η άμεση αξιολόγηση που γίνεται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας αφορά την αξιολόγηση των παραμέτρων του διοικητικού – υπηρεσιακού έργου και της επαγγελματικής συνέπειας του εκπαιδευτικού. Η κρίση γίνεται κατ’ έτος ή ανά διετία με ατομική έκθεση στο τέλος του σχολικού έτους. Η ατομική έκθεση αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετακινούνται από μια σχολική μονάδα σε άλλη


ΕΘΝΟΣ 16/1/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.