17 Δεκ 2011

Ελληνική Διατροφή: Διαφόρων μορφών συνεταιρισμοί (και όχι μόνο) από ολόκληρη την Ελλάδα προωθούν και προβάλλουν Ελληνικά προϊόντα.
Η δεκαετία του 90 ήταν καθοριστική στην «αλλαγή τοπίου» της ελληνικής αγοράς στον τομέα της χονδρικής / λιανικής πώλησης – σήμερα οι τρείς κορυφαίες θέσεις των αλυσίδων λιανικής καταλαμβάνονται από πολυεθνικές που λειτουργούν στην χώρα μας (βλπ. άρθρο μας Top 10 αλυσίδες λιανικής & χονδρικής για το 2010 – Μέρος Πρώτο: Ποιοι πλήττονται από την οικονομική κρίση και ποιοι ωφελούνται διευρύνοντας τα μερίδια τους στην ελληνική αγορά.)
Τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στην ελληνική αγορά μετά την ραγδαία εξάπλωση των πολυεθνικών εταιριών στην Ελλάδα, υποχρέωσαν τα διάφορα παντοπωλεία αλλά και τα μικρότερα Σούπερ Μάρκετ να αναζητήσουν τρόπους που θα εξασφάλιζαν όχι μόνο την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη τους με ένα αποτελεσματικό τρόπο.
Έτσι, το 1994 πρώτος δημιουργήθηκε ο Ελληνικός ‘Ομιλος Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ) με πέντε αρχικά ιδρυτικά...
μέλη (ΓΑΛΑΞΙΑΣ
AE – Δήμητρα Μάρκετ, ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ, ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ, ΜΠΙΣΚΑΣ και ΣΥΝ/ΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΙΝ.ΚΑ ΧΑΝΙΩΝ – βλπ. σχετικό άρθρο μας κάντοντας κλικ εδώ).
Πέντε χρόνια αργότερα (1999) πενήντα έξη φορείς (μεγάλοι συνεταιρισμοί παντοπωλών, αγροτικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, καθώς και ιδιώτες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες) οι οποίοι λειτουργούσαν συνολικά 897 καταστήματα, αποφάσισαν να συστήσουν μια ανώνυμη εταιρία, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - COOP – ΑΕ, η οποία θα διαπραγματευόταν για λογαριασμό όλων ενιαίες αγορές με στόχο την επίτευξη καλύτερων τιμών αγοράς, θα προωθούσε και θα πρόβαλλε ελληνικά προϊόντα και θα παρείχε στα μέλη της υποστήριξη σε μια σειρά σημαντικών τομέων: Τεχνική υποστήριξη ανακαίνισης καταστημάτων ή δημιουργία νέων, ενιαίες αγορές εξοπλισμού και αναγκαίων εφοδίων των Σούπερ Μάρκετ, παραγωγή και διανομή προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (discount - κοινή για όλα τα μέλη), αναγκαίες εισαγωγές για προϊόντα στα οποία δεν υπάρχει επάρκεια, εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού μελών, συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανοργάνωσης καθώς και παροχή νομικών συμβουλών στα μέλη της.
Ανάμεσα στα (σπουδαιότερα) από τα 56 ιδρυτικά μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ περιλαμβάνονται πολύ σημαντικοί συνεταιρισμοί παντοπωλών από ολόκληρη την Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πελοπόννησο, Καστοριά, Σκιάθο, Κατερίνη), Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Κιλκίς, Δωδεκανήσου, Ροδόπης) καθώς και πολλοί ιδιώτες επιχειρηματίες (Δούκας – Χαλκιδική, Φλέβαρης – Ρόδος κ.π.α).
Το 2010, έντεκα χρόνια μετά την ίδρυση της, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ αριθμούσε 500 μέλη με τον έλεγχο και την λειτουργία 1.235 καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα και συνολικό κύκλο εργασιών (όλων των μελών) 900 περίπου εκατομμυρίων Ευρώ – μια εξαιρετική επίδοση που δικαιώνει τον λόγο για τον οποίο μια στρατιά μικρομεσαίων επιχειρηματιών σπεύδει να ενταχτεί στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ .
Οι αξίες των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ στα μέλη της αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων τεσσάρων ετών που εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - COOP - ΑΕ ΕΜΠ ΒΙΟΜ & ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΕΤ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΑΡ.ΜΑΕ 43552 - ΑΦΜ 99551020)
ΕΤΟΣ
Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Σύνολο υποχρεώσεων
2007
2.345.284
1.284.396
480.807
2.046.383
2008
2.067.766
1.062.297
136.315
1.313.816
2009
2.439.859
1.332.118
340.839
1.972.547
2010
2.784.937
1.048.559
32.250
2.632.341
Πίνακας: Λ. Κουμάκης
Οι επιχειρήσεις που είναι μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αποτελούν τον πυρήνα αυτών που αποκαλούμε «μικρά καταστήματα» τα οποία όμως αναπτύσσονται, έχοντας μετατραπεί σε κανονικά Σούπερ Μάρκετ ή Mini Markets, με ελάχιστες εξαιρέσεις στην περιφέρεια που διατηρούν την παραδοσιακή μορφή του παντοπωλείου. Η κατηγορία των καταστημάτων αυτών συμπεριλαμβάνεται στην παγκόσμια εκστρατεία ενίσχυσης των μικρών καταστημάτων που ξεκίνησε από την Ελλάδα (Βλπ. σχετικό άρθρο μας για την εβδομάδα μικρών καταστημάτων που επαναλαμβάνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα με τίτλο Small Shops Week: Παγκόσμια εβδομάδα μικρών καταστημάτων 21 έως 27 Νοεμβρίου 2011 – μια καθαρά Ελληνική πρωτοβουλία).
Η προώθηση της πολύτιμης ελληνικής διατροφής αποτελεί καταστατικό στόχο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – COOP AE»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (όπως και ο ΕΛΟΜΑΣ) στοχεύει στην ενίσχυση του «κεντρικού» ρόλου που διαδραματίζει με ανάπτυξη στον τομέα διαχείρησης αλυσίδων καταστημάτων και στην καλύτερη εκπλήρωση των καταστατικών στόχων της απέναντι στις εκατοντάδες επιχειρήσεις – μέλη της. Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ είναι ο Λεωνίδας Καρίγανης και τα γραφεία της βρίσκονται στην Βείκου 117-119 στο Γαλάτσι (Τηλέφωνο 210 2139 420 begin_of_the_skype_highlighting 210 2139 420 end_of_the_skype_highlighting, Fax 210 2139 430, e-mail info@elliniki-diatrofi.gr - η ιστοσελίδα της βρίσκεται υπο ανακατασκευή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elliniki-diatrofi.gr.
Λεωνίδας Κουμάκης*
http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/2494.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.