21 Απρ 2011

Προς εκκλησια....Πάντα ὁ μοναδικὸς σας ἐχθρὸς ἦταν ὁ Ἕλλην!!!Οι σφετεριστες....


Τ μαθαίνει κάποιος ταν χ φίλους νομικούς…
Σ μίαν πολ νδιαφέρουσα συζήτησι μ φίλο νομικ πόψε, μαθα κάτι πο δυνατοσα ρχικς ν πιστεύσω!
μέσος (λογικς) λλην πολίτης (καὶ κάθε Ἕλλην νομικὸς) σχυρίζεται ὅτι δν δέχεται τ θωμανικν δίκαιον, διότι ποτ στὸ παρελθὸν του δν παρεδόθη στὸν ὀθωμανὸ, λλ ττήθη!!!!
Τ θωμανικν δίκαιον μως, θεωρε τι λλην (δι το κπροσώπου του) παρεδόθη.
λοι γνωρίζουμε ὅτι Κωνσταντνος Παλαιολόγος πεσε μαχόμενος κα μαζ μ ατν μέτρητοι πολεμιστς κα πολτες.
πίσης γνωρίζουμε τι Κωνσταντινούπολις πεσε (πισήμως τολάχιστον) διότι νοιξε Κερκόπορτα! Ἐὰν θ πεφτε χι σ κείνην τν χρονικ στιγμ, πάρχουν πολλς στορικς πόψεις πο διίστανται.μως, Κερκόπορτα νοιξε κα πετάχυνε τς διαδικασίες! πλς τς δρομολόγησε!
ρχεται λοιπν σουλτνος κα δωρίζει κτάσεις κα τσιφλίκια στν κκλησία. Μ διάφορες ἐκχωρήσεις καὶ παραχωρήσεις τν σουλτάνων, πέρασαν χιλιδες στρέμματα στν διοκτησία τς κκλησίας!

ρχεται τ λληνικν δημόσιον, αἰῶνες μετ, πο δν ναγνωρίζει τ θωμανικν δίκαιον κα μως ναγνωρίζει τν κκλησιαστικ περιουσία πο πεκτήθη μ σουλτανικς ποφάσεις!!!!!
ρχεται πισήμως λληνικ νομοθεσία κα καταργε τν, κατ τν πίσημο πολιτεία, πιβληθεσα θωμανικ!
(Ἀλλὰ, σὲ ὅσα ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησία…..)
Κα ρχεται θωμανικ νομοθεσία κα σχυρίζεται πς εναι μοναδικς κα δίκαιος κληρονόμος το ωμαϊκο δικαίου κα κατ’ πέκτασιν λες ο ποφάσεις της εναι νόμιμες!!! λλως τε, πιμένει. Δν κατέκτησε!!! Παρέλαβε!!!!
Τ λληνικν νομικν δίκαιον βασίζει τς γενικς του ρχς στ ωμαϊκὸν δίκαιον.
Τ θωμανικν δίκαιο δν ναγνωρίζει τ ωμαϊκ δίκαιον. χει δικος του κανόνες λλ θεωρε αυτν συνέχεια το ωμαϊκο….

Ζαλίστηκα!!!!!!!!!!!
ν λίγοις!
κκλησιαστικ περιουσία φίσταται διότι βασίζεται στ ταπιά! (Συμβόλαια-παραχωρητήρια κ το σουλτάνου!!!!!)
Τ ποα ταπι δν ναγνωρίζει λληνικ δικαιοσύνη παρ μόνον στν κκλησία!!! (πως πίσης κα κανέναν θωμανικ κανόνα νόμο!!)
Χρησικτησίες, διοκτησίες, καταπατήσεις, λα κρίνονται νόμιμα διότι πάρχουν ταπι!!!!
Κι ρωτ:
Γιατ ξακολουθε τραγέλαφος; Γιατ ο δικαστς κα δικαιοσύνη γενικότερα, δν βάζουν δ κα σχεδν 200 χρόνια, τ πράγματα στν θέσι του; νας ντιμος δικαστς δν πάρχει; λοι παρέμειναν πιλεκτικς στ το θωμανικο δικαίου;

Τ δεύτερον κα σοβαρότερον ρώτημα, φορ τ «παραχωρητήριον» κατ τος θωμανος!!! Πάντα ποψιαζόμουν τν περίεργον κα ττοπαθ όλο, τν ποον Σχολάριος κα «στρατς» τν μοναχν του παιξαν. Πάντα σ συζητήσεις μ οκείους θεωροσα τν κκλησία πολύτως πεύθυνη γι πάρα πολλς μεθοδεύσεις πρ, κατ κα μετ λώσεως!!! μως σήμερα χω πόδειξι κύριοι παπδες!!!!
Γιατ ο θωμανο λοιπν σχυρίζονται τν παράδοσι κι χι τν κατάκτησι τς Κωνσταντινουπόλεως; π ποιν παρέλαβαν; Ποις ταν διάδοχος το Παλαιολόγου πέναντι στν σουλτνο; Σχολάριος κι στρατς του; λεεινο κα τρισάθλιοι λοιπν; Κα σ ατ; πλο ποταπο κα λίγιστοι σφετεριστς; ως πότε; Γι πόσο κόμη πιστεύετε πς θ κρατήσ βασιλεία σας; Τ μοναδικ σας πλο, τ συνειδητς φημένο στ σκοτάδι ποίμνιν σας, ξυπν!!! Ξεφεύγει!!! Σς χαιρετ!!! Τ διο τ πλο σας, θ σς φανίσ!!!
Σφετεριστς!!! Ατ εστε!
Πασχίσατε γι πολλοστ φορ μέσα στν στορία ν νακόψετε τν πορεία φυπνίσεως το γένους! χθρς σας δν ταν ΠΟΤΕ θωμανς. ΠΟΤΕ!!! Τν πηρετήσατε κα σς ξυπηρέτησε!
Πάντα μοναδικς σας χθρς ταν λλην!!!
Δν το πιτρέψατε ν νασάν ΠΟΤΕ!!! Πασχίσατε ν τν ξαφανίσετε π προσώπου γς! Κι μως, ν μία μεγάλη ερωνία……. Ο διοι ατο πο φανίσατε, πο διώξατε, πο λιώσατε… ο διοι ατο πιστρέφουν σήμερα κα σς κυρώνουν, σς ξεφλουδίζουν, σς γκρεμίζουν… ποκριτς!!!! Κα σήμερα κλαυθμηρίζετε, ς μαυροφορεμένες χρες…. Γιὰ τὰ περασμένα μεγαλεῖα…
Τελειώσατε πλέον!!! Μαζ μ σα πρεσβεύετε κα σέρνετε πίσω σας!!! Κοντοζυγώνει στιγμ………. Εἶναι πολὺ ἀργὰ πλέον…….

Φιλονόη.
http://filonohpontou.wordpress.com/2011/02/06/3-67/
http://greeksurnames.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.