2 Σεπ 2011

Προκήρυξη για πρόσληψη στον δημ.παιδικό σταθμό Λιτοχώρου


ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/7/2012

* ΑΦΟΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ή ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ  Ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ Π.Σ.Ε. Τ.Ε.Ι. – ΚΑΤΕΕ.
* ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8/9/2011.

Προκήρυξη για πρόσληψη στον δημοτικό παιδικό σταθμό Λιτοχώρου εξέδωσε και δημοσιοποίησε ο δήμος Δίου-Ολύμπου.
Συγκεκριμένα,
πρόκειται για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του πρώην δημοτικού παιδικού σταθμού Λιτοχώρου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31/7/2012.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Προηγούνται οι δημότες του δήμου Δίου-Ολύμπου του νομού Πιερίας (Α' βαθμός εντοπιότητας), έπονται οι δημότες των υπολοίπων δήμων του νομού Πιερίας (Β' βαθμός εντοπιότητας) και ακολούθως έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της Χώρας (Γ' βαθμός εντοπιότητας).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  Ή ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Όσοι θελήσουν να καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά μέσω επιστολής, πρέπει να στείλουν την επιστολή αυτή στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Νικολάου 15 ΤΚ 60200 Λιτόχωρο.
Η επιστολή πρέπει να απευθύνεται στον δήμο Δίου-Ολύμπου, στο γραφείο προσωπικού (αρ.6), υπόψη κυρίου Ι. Γιώτσα (τηλ. επικοινωνίας:2352 350 113) και κυρίας Ασπασίας Γιαγκούση (τηλ. επικοινωνίας: 235 2350 159).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.