Η κυβέρνηση ανακοίνωσε και επίσημα το καθεστώς καθορισμού των τελών κυκλοφορίας για το 2011 και το 2012 υιοθετώντας το κριτήριο του κυβισμού για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, αλλά και εκείνο των εκπομπών ρύπων για όσα ταξινομηθούν από 1/11/2010.

Τα βασικά στοιχεία-γνωρίσματα του νέου, πιο απλοποιημένου πλέον καθεστώτος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για τη νέα χρονιά, που δόθηκε στη δημοσιότητα υπό τη μορφή εγκυκλίου, είναι τα εξής:
...
1. Κατάργηση του κριτηρίου της παλαιότητας.  Καθιερώνεται ενιαία κλίμακα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα, για όλα τα επιβατικά οχήματα που θα έχουν ταξινομηθεί έως 31/10/2010.
2. Αναλογικότερος τρόπος υπολογισμού με βάση των κυβισμό. Οι κλίμακες διαφοροποιούνται, ενώ την ίδια στιγμή γίνονται και περισσότερες (από 6 σε 11), κάτι που οδηγεί σε μείωση το καταβληθέντος ποσού για 3,2 εκ. ιδιοκτήτες (το 65% του συνόλου). Το ποσό της μείωσης κυμαίνεται ανά περίπτωση από 12 έως και 330 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο 35% των κατόχων η αύξηση είναι από 16 έως 88 ευρώ.
3. Περιβαλλοντικά κριτήρια για τις νέες ταξινομήσεις από 1/11/2010. Γίνεται πλέον άμεση σύνδεση του τελών κυκλοφορίας με τους ρύπους κάθε οχήματος και συγκεκριμένα με τις εκπομπές διοεξειδίου του άνθρακα.
4. Κατάργηση του ειδικού φόρου μεγάλου κυβισμού στα τέλη και ενσωμάτωσή του στα τελευταία.
 
Ας δούμε στη συνέχεια πως διαμορφώνονται τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που θα έχουν ταξινομηθεί μέχρι 31/10/2010, αλλά και για αυτά που θα πωληθούν από 1/11/2010 και εξής.
Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης έως 31/10/2010
Έως 300 κ.εκ. 20 ευρώ
Από 301 έως 785 κ.εκ. 50 ευρώ
Από 786 έως 1.071 κ.εκ. 110 ευρώ
Από 1.072 έως 1.357 κ.εκ. 120 ευρώ
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 220 ευρώ
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 240 ευρώ
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 270 ευρώ
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 600 ευρώ
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 800 ευρώ
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1.000 ευρώ
Από 4.001 κ.εκ. και άνω 1.200 ευρώ
Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης από 1/11/2010. Το ποσό των τελών υπολογίζεται ως το γινόμενο των γρ./χλμ. CO2 του οχήματος επί το εκάστοτε ποσό κάθε κλίμακας.
Από 0 έως 100 γρ.CO2/χλμ. 0 ευρώ
Από 101 έως 120 γρ.CO2/χλμ. 0,8 ευρώ
Από 121 έως 140 γρ.CO2/χλμ. 1 ευρώ
Από 141 έως 160 γρ.CO2/χλμ. 1,5 ευρώ
Από 161 έως 180 γρ.CO2/χλμ. 2 ευρώ
Από 181 έως 200 γρ.CO2/χλμ. 2,25 ευρώ
Από 201 έως 250 γρ.CO2/χλμ. 2,5 ευρώ
Από 251 γρ.CO2./χλμ. και άνω 3 ευρώ

ΤA ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2012
 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΩΣ 31/10/2010
Έως 300 κ.εκ. 22 ευρώ
301-785 κ.εκ. 55 ευρω
786-1071 κ.εκ. 120 ευρώ
1072-1357 κ.εκ. 135 ευρώ
1358-1548 κ.εκ. 240 ευρώ
1549-1738 κ.εκ. 270 ευρώ
1739-1928 κ.εκ. 300 ευρώ
1929-2357 κ.εκ. 660 ευρώ
2358-3000 κ.εκ. 880 ευρώ
3001-4000 κ.εκ. 1.100 ευρώ
4001 κ.εκ. και άνω 1.320 ευρώ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ 1/11/2010
ΤΕΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
0-100 γρ./χλμ. 0 ευρώ
101-120 γρ./χλμ. 0,9 ευρώ
121-140 γρ./χλμ 1,1 ευρώ
141-160 γρ./χλμ. 1,7 ευρώ
161-180 γρ./χλμ. 2,25 ευρώ
181-200 γρ./χλμ. 2.55 ευρώ
201-250 γρ./χλμ. 2,8 ευρώ
Άνω των 250 γρ./χλμ. 3,4 ευρώ

πηγη