14 Σεπ 2012

Τα ονόματα των Αθανάτων του Ολύμπου έχουν συμβολικές σημασίες. Κάθε ονομασία των Θεών και μία Μυστηριακή έννοια...


Ο  Όλυμπος = το ιερό όρος της Ελλάδας και του Αρχαίου Κόσμου.  

Ετυμ: Όλυμπος = Ολόλαμπος, κατοικία των Θεών. Ουράνιος χώρος ή θόλος αξεπέραστης ομορφιάς. Τον Όλυμπο ονομάζουν ακόμη Αιγλήεντα ( = φωτεινός, λαμπερός), Πολυδειρά ( = πολυχάρανδρο ), Αιπύδα ( τραχύ, απότομο, ψιλό ) , Γέρο - Όλυμπο ( = Ιερό Όλυμπο ). 

Οι Θεοί του Ολύμπου ήσαν σύμβολα και όχι είδωλα. Οι πρώτοι Θεοί, δημιουργήθηκαν από την εξέταση του αχανούς σύμπαντος. 

Η αναζήτηση της κοσμογονίας, στηρίχθηκε σε δύο βασικές και απόλυτα λογικές σκέψεις: 

α) Ο υλικός κόσμος: Γη, Ουρανός, Σύμπαν, δεν μπορεί να προυπήρχε. Η δημιουργία του δεν έγινε από το μηδέν, ούτε χωρίς γεννήτορα. 

β) Ο γεννήτορας της Ζωής και του Σύμπαντος: Πρέπει να είναι Ών, με ανώτερη και ανεξάντλητη μυστηριακή δύναμη, που επέβαλε παγκόσμια αρμονία και κυβερνά με Σοφία. 

Και κατέληξαν: Το Ανώτερο Όν είναι το Πυρ - Φως =  Ήλιος που ονόμασαν Θεό - Φαέθωνα και με τα άλλα στοιχεία της φύσης, αέρα - νερό - χώμα συνθέτουν όλες τις υλικές και πνευματικές υπάρξεις. 

Ας δούμε τώρα την συμβολική σημασία των Θεών... 

Δίας - Ζευς =  = δύναμις, αρμονία ( αρχική αιτία των πραγμάτων ). 

Ποσειδών = ισορροπία των υγρών στοιχείων, για να υπάρχει ζωή. 

Απόλλων =  θερμότητα για την επιβίωση του ανθρώπου και της φύσης. ( Ήλιος, Φως , Θεός του Φωτός ).΄

Ηφαιστος = τέχνη, διαμόρφωση και εξευγενισμός των στοιχείων του κόσμου. Άρης = ανδρική και πατριαρχική κηδεμονία.( θεός του πολέμου). 

Έρμής = γνώση και σοφία για να ολοκληρωθεί ο νους του ανθρώπου. Αγγελιοφόρος των πνευματικών θεικών βουλών, αλλά και της διακίνησης του εμπορικού πλούτου και θεός του εμπορίου. 

Ήρα =  υποσυνείδηση , σύζυγος του Δία για να διατηρείται η αρμονία και η πληρότητα. Θεά των γυναικών και της οικογένειας. 

Δήμητρα = θεά της γεωργίας, η μεγαλύτερη μητέρα που αγκαλιάζει το παιδί της και δεν μπορεί να το αποχωριστεί.

Εστία = θεά της οικίας, της ζεστασιάς του σπιτιού, η ζεστή φλόγα που ολόγυρά της συγκεντρώνεται η οικογένεια. 

Αθηνά = υπερσυνείδηση , θεά της γνώσης και της σοφίας. Αλεξίκακη, ειρηνική, ηθικότατη, παρθένα. 

Άρτεμις =  θεά της αξιοπρέπειας. Προστάτης των ζώων απο τις επιβουλές των μνησίκακων ανθρώπων, αλλά και του κυνηγιού. 

Αφροδίτη =  θεά της γονιμότητας και της ομορφιάς. Ενώνει αρμονικά το θηλυκό με το αρσενικό και διαιωνίζει το είδος του. 

Οι Θεοί των Ελλήνων είναι εγκόσμιοι και όχι << εξωγήινοι >>, είναι δυνατοί, χαμογελαστοί, ωραίοι και προπαντός << άνθρωποι >>. Η ταυτόχρονη και απανταχού παρουσία του θείου είναι βαθειά ριζωμένη στην ψυχή του Έλληνα που βλέπει την ουσία του παντού, χωρίς ωστόσο να το φοβείτε. Οι θεοί είναι γεννήτορές του και φίλοι του, είναι οι ελπίδες και τα ιδανικά του προς τα οποία τείνει να εξομοιωθεί. Δεν είναι άναρχοι  και άμετροι, αλλά υπόκεινται στον Νόμο, του οποίου τα μέτρα κατά τον Ηράκλειτο << κανείς δεν μπορεί να υπερβεί >>. 


2 σχόλια:

 1. Ποίοι είμεθα;

  http://ermionh.blogspot.gr/2011/09/blog-post_3955.html

  είμεθα, πιστοί τής Ελληνικής Θρησκείας του Δωδεκαθέου...

  τής πατρογονικής θρησκείας τών Ελλήνων καί μεταδίδομε είς όλους τό χαρμόσυνον άγγελμα ότι ή θρησκεία μας δέν είναι μόνον ή λαμπρότερα θρησκεία όλων τών εποχών ή οποία έχει ως καρπόν τόν Κλασσικόν Πολιτισμόν, άλλ' είναι προσέτι, ή μεταφυσική αλήθεια τού Σύμπαντος καί τού Κόσμου. Είναι ή πνευματική οδός ή άγουσα είς τήν αίώνιον ξωήν όσους πιστεύουν καί συνάπτονται προς τους Θεούς μας καί τους αποδίδουν θείαν λατρείαν ώς «ομοούσιους καί συγγενείς προς τά άλλα όντα καί ώσπερ εκείνα αενάως εξελισσόμενους καί ώς άποτελούντας Ατομικότητας, αθανάτου φύσεως καί τελείας ψυχικής συγκροτήσεως, καί Προσωπικότητας διαθέτουσας Ανωτάτης τάξεως Συνείδησιν καί μεγίστης δυνάμεως Διάνοιαν».
  Ή Εταιρεία μας έχει τήν τιμήν, άλλα καί τήν εύθύνην, νά φέρη καί νά διδάσκη τήν Ίεράν Παράδοσιν τής θρησκείας μας ή οποία διετηρήθη ζώσα έως τής σήμερον, δηλαδή αποτελούμε τους πιστούς ζώσης θρησκείας καί φορείς αδιάκοπου Ιεράς Παραδόσεως καί ουχί αναβίωσιν ή άνακαίνισιν μιας θρησκείας έκλειψάσης. Καί ύπ' αυτήν τήν έ'ννοιαν καλούμε όλους τους Έλληνες νά γνωρίσουν καί νά διδαχθούν τήν πατρογονική μας θρησκεία ή οποία είναι ή πηγή αίωνίου αληθείας καί αθανάτου ζωής.
  Έκ τών ανωτέρω, οίκοθεν νοείται ότι άγωνιζόμεθα, ώς θρησκεύοντες πολίται, νά ύπάρχη ή θρησκείας μας, πού είναι συγχρόνως ή θρησκεία τής Ελληνικής ιστορίας, τού Ελληνικού Πολιτισμού καί τής Κλασσικής Εποχής τής Ανθρωπότητας, εντός τού εννόμου πλαισίου τής Πολιτείας καί ν' απολαμβάνει τών αυτών δικαιωμάτων και προνομίων πού αναγνωρίζονται και δια τάς άλλας θρησκείας.
  Ό άγων μας αυτός δεν πρόκειται να σταματήση προτοϋ ή θρησκεία μας αποκτήσει δ,τι δικαιούται. Το έπαναλαμβάνομε: δεν έπι-διώκομε θέσιν «επικρατούσης θρησκείας», θέσις μας έϊναι ή έγκαθίδρυσις τού «λαϊκού κράτους»• απαιτούμε δμως ϊσην μεταχείρισι με τάς άλλας θρησκείας. Πρά.γματι, ώς πρακτικόν στόχον των αγώνων μας δια θρησκευτική ισότητα έχομε την έξίσωσιν τής θρησκείας μας προς τδν Μωαμεθανισμόν. Προσέτι, βεβαίως, απαιτούμε την άναγνώρισιν της προσφοράς τής θρησκείας μας προς το Έλληνικόν "Εθνος, όπως, διά παράδειγμα, το σύνταγμα τής Περσίας αποδίδει τιμήν εις τήν Πυρολατρίαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΦΙΛΕ ΠΙΣΤΕΥΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ,ΑΛΛΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΛΟΓΙΑ ΟΥΣΙΑ ΜΗΔΕΝ.ΜΠΗΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΪΤ ,ΟΠΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΓΑ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΙΔΑ.ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΕΧΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΛΕΦΤΟΥΔΑΚΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΣΚΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ.ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΕΣ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΑ,ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ.VESINIOS

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.