2 Απρ 2014

Κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές του Λιτοχώρου και της Λεπτοκαρυάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι:

            1. Στην Λαϊκή Αγορά  Λιτοχώρου υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις:

            Α. Για Παραγωγούς (αυγά, όσπρια, φυτά,  οπωρολαχανικά):  10 θέσεις
            Με αριθμούς θέσεων:  14, 19, 35, 79, 80, 81, 83Β΄(Ιαν.-Μάρτιο), 86Β΄(Μάρτιο-Απρίλιο), 87, 104(Μέλι).
            Β. Για Επαγγελματίες (Τρόφιμα): 1 θέση
            Με αριθμό θέσης:   82
            Γ. Για Επαγγελματίες (βιομηχανικών ειδών):  1 θέση
            Με αριθμό θέσης:  78
            2. Στην Λαϊκή Αγορά  Λεπτοκαρυάς υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις:
            Α. Για Παραγωγούς (αυγά, μέλι, όσπρια, οπωρολαχανικά):  11 θέσεις
            Με αριθμούς θέσεων: 9β(Ιούλιο-Φεβρουάριο),9γ-2 μ.( Ιούλιο-Φεβρουάριο), 11 (Νοέμβριο-Απρίλιο), 19 (Νοέμβριο-Ιούνιο), 29Β΄(Νοέμβριο-Απρίλιο), 32Β΄(Οκτώβριο-Απρίλιο), 41, 54, 56, 68Β΄(Ιαν.-Μάϊο), 71Δ΄(Μάρτιο-Απρίλιο).
                     Σύμφωνα με το άρθρο 11 του αριθμ.51/13-03-2006 Π.Δ, όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πιερίας που βρίσκεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας στον 1ο όροφο (τηλ. 2351351132, 2351351130), από 01-04-2014 έως 07-04-2014, αίτηση με  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2.    Ο χρόνος κτήσης της άδειας
3.    Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
4.    Φωτοτυπία της θεωρημένης άδειας
5.    Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας
6.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι αγορές και ο αριθμός των κατεχόμενων θέσεων.
                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                           
                                                                  

                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.