23 Αυγ 2016

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΦΩΣ....Ακου Κυριάκο...Γράφει η Θεοδωροβία Πλακά,πρώην ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας... διαβαστε εδω το πιστοποιητικο της νεας δημοκρατιας....


Το άρθρο αυτό δεν είναι απολογητικό,γιατί δεν είμαι κατηγορούμενη,αλλά ως είθιστε οι καταγγέλοντες απολογούνται μόνον στην Ελλάδα...εγγραφη προαπολογια διαβαστε εδω...ΠΡΟΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ* * * * * * * * * * * *Η κάτωθι υπογράφουσα το παρόν υπόμνημα Θεοδωροβία Πλακά του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ψαρών, αρ. 8, λαβούσα γνώση της εκδοθείσης από το παρόν Πειθαρχικό Συμβούλιο από 09.05.2016 (Αρ. Πρωτ. 109) κλήσεως μου σε έγγραφο απολογία για τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθμ. Ε.Π. 859/06.06.2014 παραπεμπτήριο έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού πειθαρχικά αδικήματα που μου αποδίδονται, τα οποία ρητώς και κατηγορηματικώς αποκρούω ως παντάπασι ψευδή και συκοφαντικά, νόμω και ουσία αβάσιμα, επάγομαι τα κάτωθι:Η παρούσα υπόθεση αποτελεί συνέχεια των πειθαρχικών διώξεων σε βάρος μου, για το ψευδώς αποδιδόμενο σε μένα πειθαρχικό αδίκημα της αδικαιολογήτου απουσίας μου καθώς και της δήθεν αρνήσεώς μου να εξεταστώ ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής προς διακρίβωση των λόγων υγείας που θα δικαιολογούν την απουσία μου από τα καθήκοντά μου. Αποτελεί δε συνέχεια της πειθαρχικής διώξεως που εκκινηθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Π. 798/25.02.2014, η οποία αφορούσε και πάλι δήθεν αδικαιολόγητες απουσίες μου κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2013.Για τις παρούσες ψευδείς κατηγορίες, καθώς και για όσες προηγήθηκαν, έχουν ήδη κατατεθεί εκ μέρους μου πλήθος τεκμηρίων που αποδεικνύουν πώς ουδέποτε υπέπεσα στα εν λόγω ή άλλα αδικήματα και πώς οι κατηγορίες αυτές αποτελούν πρόσχημα για την επαγγελματική, ηθική, οικονομική και κοινωνική, αν όχι και φυσική (όπως έχω ήδη απειληθεί) εξόντωσή μου. Έχει ήδη καταστεί σαφές ότι όπως και το σχετικό παραπεμπτήριο έγγραφο συνομολογεί, ουδέποτε τοποθετήθηκα νομοτύπως σε υπηρεσία του Υπουργείου από την αρμοδία προϊσταμένη, ακόμη και αν θεωρηθεί ως αληθές ότι η εν λόγω προϊσταμένη αρκέστηκε προφορικώς να με τοποθετήσει στην Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, μέχρι την πραγματική και νομικά έγκυρη τοποθετησή μου διά των επισήμων νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς τοιαύτη «προφορική» εντολή ουδεμία έννομη συνέπεια μπορεί να έχει, στερουμένη προδήλως νομίμου τύπου, και αποσκοπούσα προδφανώς στη διατήρησή μου σε μετέωρη κατάσταση προκειμένου να είναι ευχερής η απαγγελία σε βάρος μου κατηγοριών, ακόμη και αν πράγματι συμμορφωνόμουν με τις υποτιθέμενες προφορικές εντολές, που ωστόσο έρχονταν σε αντίθεση με την επίσημη τοποθέτησή μου.Είναι ήδη σαφές ότι στα πλαίσια αυτής της παγίδευσης παραπέμφθηκα να εξεταστώ ενώπιον κατά τόπον αναρμοδίων οργάνων, τα οποία μάλιστα, γιαλόγους που εισέτι δεν διευκρινίζονται, ουδέποτε τήρησαν τους κανόνες του επαγγέλματός τους και τη στοιχειώδη ιατρική δεοντολογία, αποφασίζοντας αυθαιρέτως και κατά το δοκούν να χαρακτηρίσουν ως αδικαιολόγητες τις απουσίες μου χωρίς πραγματική ιατρική εξέταση, απουσίες μάλιστα χρονολογούμενες προ 11 ετών (!!) και, ουδόλως αμφιβάλλω, αν τους δινόταν η δυνατότητα, θα μου καταλόγιζαν αδικαιολόγητες απουσίες ακόμη και κατά την Εθνεγερσία του 1821.Είναι ήδη σαφές ότι εκτός των προηγουμένων, η απουσία μου οφείλεται στον τρόμο, την ταραχή, και τα συνεπακόλουθα αυτών νοσήματα που μου προκάλεσαν ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος μου στον χώρο εργασίας μου, ήτοι σε πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος μου, σε απειλή κατά της ίδιας της ζωής μου, σε εξύβριση καθώς και έτερα ποινικά αδικήματα. Κοινή αιτία της διαπράξεως των εν λόγω αδικημάτων από στελέχη και προϊσταμένους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ήταν καταγγελίες που διατύπωσα ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ανεξαρτήτων αρχών, και Μέσων Ενημέρωσης, αλλά και αυτής της ίδιας της ιεραρχίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για πλήθος κακουργηματικών πράξεων τις οποίες διέπραξαν δυστυχώς όχι ευάριθμοι υπάλληλοι και υψηλά ιστάμενα στελέχη και πολιτικά πρόσωπα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, λεληλατώντας το δημόσιο ταμείο με λεία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι εν λόγω καταγγελίες ήδη ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, ένω σειρά πορισμάτων από ανεξάρτητες αρχές έχουν επιβεβαιώσει την αλήθεια των καταγγελιών μου.Κάθε σώφρων άνθρωπος συνάγει το συμπέρασμα ότι οι εν λόγω κατηγορίες απορρέουν από τους ίδιους ανθρώπους που συντόμως θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, και ότι οι δήθεν αδικαιολόγητες απουσίες μου αφορούν στα υπαρκτά και σοβαρότατα προβλήματα υγείας που οι ίδιοι μου προκάλεσαν, εξαναγκάζοντας με να ζω υπό το διαρκές κράτους του φόβου και του τρόμου για την ζωή μου αλλά και την ζωή του υιού μου, καθώς και για την επαγγελματική μου εξόντωση, αλλά και σε ευχερώς αποδεικνυομένους λόγους ασφαλείας. Οιαδήποτε αντικειμενική, επιστημονικώς δεοντολογική και απροκατάληπτη ιατρική εξέταση θα επιβεβαίωνε τον ισχυρισμό μου, ενώ και οι λόγοι ασφαλείας αποδεικνύονται από την 24ωρη φυλαξή μου από την Ελληνική Αστυνομία.Το γεγονός δε ότι οι απουσίες αυτές δεν οφείλονταν παρά μόνο σε λόγους ασφαλείας και υγείας αποδεικνύει , πέραν των όσων στοιχειων έχω ήδη προσκομίσει και έχουν προκλητικώς αγνοηθεί (μεταξύ άλλων και η 24ωρη φύλαξη μου από την Ελληνική Αστυνομία), η υποδειγματική μου θητεία καθ’ όλα τα χρόνια υπηρεσίας μου, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τις άριστες αξιολογήσεις των προϊσταμένων μου στον υπηρεσιακό φάκελο. Πάντοτε υπηρέτησα ευδοκίμως και με υψηλό αίσθημα δικαίου και πάντοτε τηρούσα το ωράριο και το σύνολο των κανονισμών, παρά το γεγονός ότι σε διευθυντικά στελέχη της ΓΓΑ (όπως η κα Μαρία Χρυσοστομίδου και ο κος Μαλάτος) επικρατεί η άποψη ότι εθιμικώ δικαίω δεν χρειάζεται να γίνεται από τους ίδιους χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας, άποψη που δεν δίστασαν να υποστηρίξουν και ενώπιον δικαστηρίου.Είναι πρόδηλο ότι εφόσον τα πειθαρχικά όργανα του Υπουργείου είχαν δείξει τον ίδιο ζήλο που επέδειξαν στις πειθαρχικές μου διώξεις, τα σοβαρότατα ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ που διαπράχθηκαν από στελέχη της ΓΓΑ σε βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού, δεν θα απολογούμην ως θύμα των εγκληματικών κυκλωμάτων για κατηγορίες που αποτελούν μεθόδευση των ιδίων των θυτών αλλά θα είχε ήδη αποδοθεί δικαιοσύνη και ωφέλεια για το δημόσιο συμφέρον μέσω της επιστροφής των ήδη καταλογισθέντων ποσών. Δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ ρητορικώς, πόσες και ποιές από τις πειθαρχικές διαδικασίες για τους καταλογισμούς ποσών για προσχηματικές οργανωτικές επιτροπές, για τη μηδέποτε διεξαχθείσα αλλά ζημιώσασα κατά 14 εκ. Ευρώ το ελληνικό κράτους FIFPro, για τις υποθέσεις πλαστών πτυχίων και για όσα τερατώδη εγκλήματα έχω ήδη καταγγείλει έχουν προχωρήσει οι πειθαρχικές διαδικασίες, έχουν καταλογιστεί ποινές και έχουν αναζητηθεί και τα ποσά της ζημίας. Μεταξύ αυτών εξάλλου συγκαταλέγετεται εκκρεμούσα και η υπόθεση των 22 οικονομικών υπολόγων για τις οργανωτικές επιτροπές της ΓΓΑ, πειθαρχική υπόθεση που παρακολουθείται από τον Επιθεωρητή Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης (και στον οποίο αρνήθηκαν να παράσχουν τα έγγραφα που ζητήθηκαν), χωρίς φυσικά να έχει δοθεί ουδεμία συνέχεια. Υποθέτω, ίδια απάντηση θα λάβω και στο ερώτημα τι απέγινε η από 20/8/2014 ένσταση που κατέθεσα κατά της υπ'αριθμόν πρωτ. 4/18-06-2014 αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δυστυχώς, τα πειθαρχικά όργανα είναι υπερμέτρως απασχολημένα με τη σύνταξη κατακλυσμού παραπεμπτηρίων εγγράφων σε βάρος μου για αδικαιολόγητες απουσίες του σωτηρίου έτους 2005 και δεν ευκαιρούν για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών.Αντί επομένως πλήρους και αναλυτικής απαντήσεως εγγράφου απολογίας μου, την οποία ούτως ή άλλως αδυνατώ να προσκομίσω λόγω της προκηρυχθείσης αποχής των δικηγόρων μέχρι τουλάχιστον τις 06.06.2016 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία τηρεί ο συνήγορος μου Αλέξανδρος Ντάσκας (ΑΜ ΔΣΑ 34701) και λόγω της οποίας το συμβούλιό σας οφείλει να τάξει νέα προθεσμία μετά την λήξη της εν λόγω αποχής για την προσκόμισή της, σας καλώ να κινήσετε τις αναγκαίες πειθαρχικές διαδικασίες για την τιμωρία των υπευθύνων για τα κακουργήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού αλλά και σε βάρος μου. Σας δηλώ δε ότι προτίθεμαι να προσφύγω ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης με πλήρη επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου κατά όλων όσοι ποδοπάτησαν προκλητικά κάθε έννοια δικαίου υποβάλλοντας με σε ατελεύτητο απηνή διωγμό, ενώ οι ίδιοι είτε διασπάθισαν δημόσιο χρήμα είτε ενήργησαν προς συγκάλυψη και προστασία των πρώτων, «συνευδοκώντας τη αναιρέσει μου».Αθήνα 27.05.2016Θεοδωροβία Πλακά
Αποτελώ πρωτοφανή περίπτωση εκδικητικής υπηρεσιακής ρεβανσιστικής δίωξης, γιατί κατήγγειλα με στοιχεία και αποδείξεις την μπόχα και την  δυσοσμία της Γ.Γ.Αθλητισμού,στην οποία ήμουν υπάλληλος επί σειρά ετών.

Το άρθρο αυτό λοιπόν είναι ενημερωτικό, γιατί η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει, με την ελπίδα ότι θα λάβεις γνώση ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη για να πράξεις ό,τι σου αναλογεί ,εφ' όσον η σκευωρία και η πλεκτάνη εις βάρος μου αποδεικνύεται με έγγραφα από πρώην Υπουργούς της Ν.Δ ....

Σε αντίθετη περίπτωση θα είσαι συνεργός συγκάλυψης καί δεν θα τύχεις της περαιτέρω εύνοιας της μάζας απο την οποία περιμένεις να αυξήσεις το χαμηλό ποσοστό του.
Γιατί το 1.000.000 (  ένα εκατομμύριο) ψηφοφόρων που έφυγαν από την Νέα Δημοκρατία μην ευελπιστείς ότι θα  ξαναγυρίσει,αν συνεχίσετε έτσι.
Θα ξαναψηφίσουν πολλοί Σύριζα, ή άλλα μικρότερα κόμματα, αφού όλα, είτε σας αρέσει είτε όχι,είναι λιγότερο διαπλεκόμενα και λιγότερο διεφθαρμένα από την γεμάτη σκάνδαλα,διαπλεκόμενη και διεφθαρμένη Νέα Δημοκρατία

Το κράτος δεν μπαίνει σε τάξη από ανθρώπους που καλύπτουν και συγκαλύπτουν....

Οι πολιτικοί σήμερα περισσότερο από άλλες εποχές έχουν αναγκάσει την κοινωνία να ζει μέσα στο ψέμα.
Οι ίντριγκες,οι πονηριές,τα συμφέροντα,οι λαμογιές,τα γκαγκστεριλίκια,οι σκοτεινές πολιτικές διαδρομές,οι διαπλοκές και οι διαφθορές, έχουν γονατίσει την δοκιμαζόμενη κοινωνία, που προσπαθεί να επιβιώσει.

Δεν υπάρχουν μυστικά και μυστήρια,γιατί όλα λύνονται όταν τα ακουμπήσεις στο τραπέζι και ενώσεις τα κομμάτια του παζλ.

Υπάρχει όμως μία σιωπή στην γενικότερη κάθαρση απο όλο το πολιτικό σύστημα.Τα σκάνδαλα έρχονται στην επιφάνεια κατά το δοκούν και με ρυθμούς παραγραφής.
Γιατί κάθαρση δεν είναι τα ακραία φαινόμενα κομματικών πρωτοφανών εκδικήσεων.

Κάθαρση είναι να αποκατασταθεί η έννομη και ηθική τάξη παντού.

Σε κανέναν δεν αρέσει η αλήθεια Κυριάκο, όταν τον αφορά,ξεκινώντας από δεξιά καί φθάνοντας αριστερά.
Όμως η αλήθεια γιγαντώνεται όταν δεν αναγνωρίζεται από κανέναν καί όταν έρθει η ώρα της τυφλώνει.

" Κάθε αλήθεια περνάει από τρία στάδια.Πρώτα γελοιοποιείται.Μετά βρίσκει σφοδρή αντίθεση.Καί στο τέλος θεωρείται αυτονόητη" ( Σοπενχάουερ)

Μία ολόκληρη οικογένεια και οι απόγονοί της υπηρετήσαμε και αγωνιστήκαμε  ανιδιοτελώς για την Νέα Δημοκρατία.
Ο ήρωας πατέρας μου απο τα πρώτα θύματα των κομμουνιστών, αφού τον κατακρεούργησαν, δεν θα μπορούσαμε να μην είχαμε γαλουχηθεί με ιδέες και αξίες "δεξιές"....

Από τα 14 χρόνια μου,είχα μπεί στην σκληρή βιοπάλη βοηθώντας την οικογένεια...
Ξυπνητήρι στις 4 το πρωί...στις 5 σε ένα εργοστάσιο στο Ελληνικό που έστελνε παλτά στην Γερμανία και εγώ έραβα κουμπιά ( σου ράβω κουμπί στο δευτερόλεπτο)...στις 8 βρισκόμουν στο Γυμνάσιο που ήταν εκεί κοντά ....το μεσημέρι σπίτι,φαγητό,μετά αγγλικά,ωδείο καί αθλητισμό και το βράδυ διάβασμα καλό, γιατί οι γονείς μου είχαν απαιτήσεις....παντρεύτηκα μικρή, έκανα οικιγένεια,ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο,διάβασα πολύ στην ζωή μου,χώρισα,εργάστηκα σε μία μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία ως γραμματέας του εφοπλιστή,κι αφού τράβαγε το "γαιδούρι" με έστειλε κι αυτός να βγάλω την didacta ,όπως καί έκανα, για να του χρησιμεύσω πιο πολύ....Ωστόσο αγωνιζόμουν και στην Νέα Δημοκρατία δίπλα σε εκλεκτούς και έντιμους πολιτικούς από τους οποίους διδάχτηκα πολλά καί καλή πολιτική, όπως από τον πολιτικό μου πατέρα τον Άγγελο Μπρατάκο,την Φάνη Πετραλιά , τον Σταύρο Δήμα....

Οι συγκυρίες της ζωής μου με ανάγκασαν να παραιτηθώ από την ναυτιλιακή και να βρω επαγγελματική στέγη στο δημόσιο για να μεγαλώσω το παιδί μου,αφού χώρησα όταν ήταν πολύ μικρό.

Ποτέ δεν φανταζόμουν τι θα έβλεπαν τα ματάκια μου σε αυτήν την υπηρεσία και τι θα περνουσα,ακόμα και σαν γυναίκα...

Πολύ δύσκολα ο ασυμβίβαστος καί έντιμος χαρακτήρας μου επιβίωνε εκεί.

Διορίστηκα το 1991 και μέχρι  το 1994 που εκδιώχθηκα απο το ΠΑΣΟΚ μαζί με πολλούς άλλους Νεοδημοκράτες εκδικητικά,  είχα ως αντικείμενο τις αναγνωρίσεις αθλητικών σωματείων....Ντουλάπες ολόκληρες στην Πανεπιστημίου που στεγαζότανε τότε η Γ.Γ.Αθλητισμού με κλασέρ και έγγραφα με το όνομά μου.

Μετά,προσπάθησα να επιβιώσω με το παιδί μου κάνοντας διάφορες δουλειές....

Το 2005 η Νέα Δημοκρατία Κυριάκο, αποκατέστησε την αδικία και όσοι πληρούσαμε προυποθέσεις επανήλθαμε με νόμο Παυλόπουλου....

Και σας ερωτώ σε αυτό το σημείο Κυριάκο , Κύριε Παυλόπουλε και λοιποί της Νέας Δημοκρατίας: Με γυρίσατε για να γίνω λαμόγιο; Με γυρίσατε για να καλύψω και να συγκαλύψω λαμόγια και παράνομους Νεοδημοκράτες;;;
Γιατί αν μου το λέγατε από πριν υπογράψω την επιστροφή μου ,θα είχα εξαφανιστεί...θα είχα γλυτώσει κι εγώ και τα λαμόγια....Όμως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.... ή δεν γίνονται....

Κι αφού όλα γίνονται για κάποιο λόγο, με την επιμονή της τότε Διευθύντριας Οικονομικών Μαρίας Χρυσοστομίδου ( σήμερα είναι Γενική Διευθύντρια με πολλές παρανομίες και σκάνδαλα στους ώμους της) έγινα γραμματέας της....

Κι έτσι ξεκίνησαν όλα....
Απίστευτες καταστάσεις βίωσα...τα εκατομμύρια ευρώ έκαναν βόλτες πάνω απο το κεφάλι μου,μαύρο χρήμα έρεε μεταξύ των διαπλεκόμενων και των διεφθαρμένων...σε συγκεκριμένα γραφεία και από συγκεκριμένα ά τομα μοιραζόταν άφθονο μαύρο χρήμα σε φακέλλους και μη ,τσέπες φουσκωμένες χρήμα να μην χωράει και να τους πέφτει στους διαδρόμους,ενώ ρην ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι συνάδελφοι υπέφεραν γιατί δεν είχαν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους,βλέπεις δεν ήταν στις κλίκες.....Το χρήμα έφευγε προς κάθε ημέτερο...εν τω μεταξύ έσκασε και το σκάνδαλο Ορφανού, Δουβή και λοιπών,που έπρεπε να είχαν δικαστεί απο την δικαιοσύνη για την τεράστια οικονομική ζημία που υπέστη το δημόσιο εξ αιτίας τους και να τους είχε δημευτεί η περιουσία....μιλάμε για μεγάλη απάτη....

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν διοικούσε με γνώμονα το εθνικό αθλητικό συμφέρον και με βάση τις αρχές του Ολυμπιακού ιδεώδους όπως ήταν καί είναι η αποστολή της.
Απεναντίας το φαγοπότι πηγαινοερχόταν από τα κονδύλια του ΟΠΑΠ μέσω του ειδικού λογαριασμού ο οποίος δεν ελέγχετο από κανέναν.

Ο Σαμαράς έκανε τον Γιώργο Ορφανό για να τον ανταμοίψει για το σκάνδαλο Υπουργό Μακεδονίας- Θράκης....

Έτσι ξεκίνησα να καταγγέλω κι έτσι ξεκίνησαν να με κυνηγάνε όλοι μαζί....

Ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και φίλος πολύ καλός μέχρι τότε, μου είχε μηνύσει  ευθαρσώς,να μην καταγγείλω, γιατί θα μου κλείσουν όλες οι πόρτες....αλλά με πείσμωσε περισσότερο....

Όντως οι πόρτες έκλειναν γιατί όλοι αυτοί ενωμένοι αποτελούσαν τεράστια δύναμη μεταχειριζόμενοι μάλιστα τους τίτλους  εξουσίας τους για να θάψουν και να εξαφανίσουν μία υπάλληλο που τόλμησε να τους αγγίξει....
Είχα βάλει στόχο να φύγω από αυτή την υπηρεσία γιατί το καθημερινό μου buling ήταν αφόρητο και μου προκαλούσε πολλά προβλήματα υγείας...

Έτσι βρέθηκα να κάθομαι απέναντι από τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και με την βοήθεια Ψωμιάδη να έχω μπει στην λίστα για να αποσπαστώ στο κόμμα Κυριάκο....

Όμως όταν το έμαθαν τα λαμόγια λύσσαξαν ,φοβήθηκαν τις αποκαλύψεις μου στο κόμμα, ενώθηκαν πάλι όλοι μαζί, συνδικαλιστές, παράνομοι και καταχραστές και με διέβαλλαν με απίστευτα ψεύδη στον Καλαματιανό Γενικό Διευθυντή του κόμματος Θανάση Σκορδά,ο οποίος χωρίς να με καλέσει καί χωρϊς να το ερευνήσει πήρε ένα ανυπόγραφο χαρτί ,έφθασε στην έκθεση Θεσσαλονίκης και με διέβαλλε αισχρά με ανυπόστατα ψεύδη στον Παναγιώτη Ψωμιάδη,ο οποίος και με ενημέρωσε....
Μέχρι σήμερα με κατονομάζουν "κοπανατζού" και ατίθαση....
Το ατίθαση το κρατάω,αλλά οι κοπανατζήδες με την βούλα βρίσκονται μέσα στην υπηρεσία και τους καλύπτουν οι πάντες.

Δεν ηθελα πολύ για να καταλάβω οτι τα πράγματα και το κυνηγητό τους αγρίευε,αλλά ταυτόχρονα αγρίευα και πείσμωνα κι εγώ...Έκανα αίτηση για απόσπαση καί πήγα στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας αφού πρώτα 3( τρεις) διαπλεκόμενες κυρίες της υπηρεσίας, κι ενώ είχε υπογραφεί η απόσπασή μου απο δύο Υπουργούς καί τον τότε Περιφερειάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη,αυτές δεν μου έδιναν άδεια αποδέσμευσης ταλαιπωρώντας με με δόλο Αθήνα- Θεσσαλονίκη.
Τις έχω μηνύσει και τις τρείς και ελέγχονται για παράβαση καθήκοντος απο την δικαιοσύνη...

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήμουν πολύ καλά με καλούς συναδέλφους και διευθυντή...όμως άρχισαν να με καλούν στην Αθήνα από το ΣΔΟΕ και από  την δικαιοσύνη για να καταθέσω για τις καταγγελίες μου αφ' ενος και αφ' ετερου έγιναν μεγάλες μειώσεις στον μισθό και δεν μπορούσα να εξυπηρετήσω τις ανάγκες μου,γι αυτο αναγκάστηκα να κάνω άρση της απόσπασης για να επιστρέψω Αθήνα....

Επειδή ήξερα τι θα μου συμβεί γυρνώντας, με τόσες καταγγελίες να τρέχουν,έστειλα μία επιστολή ιδιόχειρη στον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο τότε Υπουργό Παιδεϊας και Αθλητισμού μαζί με τις μηνύσεις που είχα καταθέσει στις 3 κυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία για να ενημερωθεί,ζητώντας του την ομαλή μου υπηρεσιακή επαναφορά....διαβαστε εδω την ιδιοχειρη επιστολη....
Τι έγινε Κυριάκο τότε;
Αφου μου είχαν πει απο το γραφείο του οκ,στις 10/12 2012 που παρουσιάστηκα με περίμενε μία υπηρεσία σε θέση εκδικητικής μάχης...
Αφού η μία εκ των 3 μηνυόμενων μου επιτέθηκε και κινδύνεψε η υγεία μου και η ασφάλειά μου( δικάζεται 31/10/2016) δέχτηκα απειλές για την ζωή μου και την ζωή του παιδιού μου απο υπαλλήλους και κατέφυγα για προστασία στην ασφάλεια,στην αστυνομία και την δικαιοσύνη.Τους κατέθεσα στοιχεία και αποδείξεις και μου παρείχαν προστασία μέχρι σήμερα...

Μετά απο αυτά τα γεγονότα ήταν φυσικό και λογω διατάραξης της υγείας μου και λόγω φοβου και τρόμου να μην πηγαίνω στην εργασία μου....

Το μεταχειρίστηκαν δολίως και ο Γιάννης Ιωαννίδης τότε ο υφυπουργός ο οποίος παράνομα καί χωρίς ΕΔΕ για να διαπιστώσει τους λόγους με τις αποδείξεις μου, μου κάνει διακοπή όλου μου του μισθού και με παρέπεμψε στο πειθαρχικό το οποιο τότε ήταν ανύπαρκτο....
Μάλιστα όταν παρουσιάστηκε στην υπηρεσία ο τότε πληρεξούσιος δικηγόρος μου,τον απείλησε συγκεκριμένο άτομο να μην ασχοληθεί με το πειθαρχικό μου γιατί θα είχε πρόβλημα η ομοσπονδία στην οποία ήταν νομικός σύμβουλος....Μαφιόζικες καταστάσεις Κυριάκο....κι αυτή η υπόθεση τρέχει στην δικαιοσύνη...

Έτσι λοιπόν άρχισα να ψάχνω τί είχε συμβεί ακριβώς κι ενώ απο το γραφείο Αρβανιτόπουλου με είχαν ενημερώσει για την ομαλή μου επαναφορά ,αυτή εξελίχθηκε σε πόλεμο με πολύ επικίνδυνα άτομα.

Καί βέβαια όταν ψάχνεις βρίσκεις...
Ακου Κυριάκο...
Όλο το πακέτο των μηνύσεων και των αποδείξεων με την ιδιόχειρη επιστολή μου είχε δοθεί στις μηνυόμενες οι οποίες μάλιστα το κατέθεσαν στις απολογίες τους στην Πταισματοδίκη......έγγραφο πταισματοδίκηΟ Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Γιάννης Ιωαννίδης με έδωσαν εν ψυχρώ και ευθύνονται για ό,τι έχω υποστεί έως σήμερα...Απειλές,διώξεις,επιθέσεις...Να τους χαίρεστε εκεί στην Νέα Δημοκρατία!

Θέλησα να ενημερώσω και τον μετέπειτα υφυπουργό Γιάννη
Ανδριανό,αλλά δεν με δέχτηκε ποτέ και μάλιστα αυτός πήγε κι ένα βήμα παρακάτω και είχε το θράσος να βγάλει  και ανακοίνωση ψευδέστατη με σκοπό την παραπλάνηση.....

Να τον χαίρεστε κι αυτόν Κυριάκο ...ο έλεγχος που αναφέρει δεν έγινε ποτέ!!!!!!!!!!!!

Διαβαστε εδω


Απάντηση Γ.Γ.Α. σε δημοσίευμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΑθήνα, 1 Αυγούστου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σχετικά με δημοσίευμα ιστοσελίδας, ανακοινώνεται το εξής:Η ποινή που επεβλήθη στην κ. Θεοδωροβία Πλακά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο – το οποίο επισημαίνεται πως είναι πλήρως ανεξάρτητο από την διοίκηση, καθώς απαρτίζεται από εν ενεργεία δικαστικούς – καμία απολύτως σχέση δεν έχει με την διαδικασία του καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων σε υπαλλήλους της ΓΓΑ, η οποία διαδικασία ξεκίνησε και προχωρά κανονικά με εντολή του Υφυπουργού κ. Γιάννη Ανδριανού. Αντιθέτως, η ποινή που επεβλήθη στην κ. Πλακά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφορά διαρκές παράπτωμα η φύση του οποίου δεν μπορεί να κοινοποιηθεί λόγω των διατάξεων του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.Παραθέτουμε εκ νέου και το προηγούμενο σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου 2014:«Η υπάλληλος της ΓΓΑ κ. Θεοδωροβία Πλακά δεν απολύθηκε, αλλά τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία κατ’ υποχρεωτική εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά από παραπομπή της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (και μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασής του) για διαρκές παράπτωμα η φύση του οποίου δεν μπορεί να κοινοποιηθεί λόγω των διατάξεων του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, το οποίο πάντως ουδεμία σχέση έχει με τυχόν καταγγελίες τής υπαλλήλου προς θεσμικά όργανα και τηλεοπτικές εκπομπές, πολύ δε περισσότερο καμία σχέση δεν έχει με την διαδικασία του καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων σε υπαλλήλους της ΓΓΑ.  Επισημαίνεται ότι η διαδικασία καταλογισμού ξεκίνησε από τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Ανδριανό και με έγγραφες εντολές του οποίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσει μέχρι τέλους, στο πλαίσιο της κατοχύρωσης της πλήρους διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστότητας της διοίκησης».


Καί άφησα για το τέλος τον Πάνο Παναγιωτόπουλο,τον οποίο ψήφιζα οικογενειακώς το πάλαι ποτέ στην β' Αθηνών....

Πήγα στο γραφείο του όταν ήταν Υπουργός Πολιτισμού ,μίλησα με τον διευθυντή του...τους είπα ότι περιφέρομαι με έναν αστυνομικό στην υπηρεσία να με βοηθήσει...οχι μόνο εξαφανίστηκε ,αλλά πήγε και στην Βουλή να κάνει νομοθετική ρύθμιση 1.000.000 ( ενός εκατομμυρίου ευρώ) παρανόμως αποκτηθέντων από υπαλλήλους....Τόσο καλοί πολιτικοί οι άνθρωποι....οι Έλληνες τους ψήφισαν και τους έδωσαν εξουσία για καταστροφές  καί συγκαλύψεις;;....
Να τον χαίρεστε κι αυτόν Κυριάκο..

Έχεις πολύ σκανδαλόκοσμο εκεί στην Ν.Δ πώς κατάντησε έτσι;;πού είναι οι αξίες της ;;; πού είναι η ιστορία της;;;

Διαβάστε εδώ
http://nd.gr/istoria

Τώρα δες κι αυτό το έγγραφο ΒΟΜΒΑ


...ανήκει σε άνθρωπο που λύνει και δένει στην Νέα Δημοκρατία και παντού και αυτά τα 40.000 ευρώ τα έχει πάρει παράνομα....και είναι μόνο η αρχή για τον συγκεκριμένο....αν ενδιαφέρεσαι,φώναξέ με να  δώσω στα χέρια σου το επίσημο αποδεικτικό έγγραφο....

Είσαι περήφανος Κυριάκο Μητσοτάκη;
Εγώ ντρέπομαι που είχα δώσει την ψυχή μου.
Αυτή την Νέα Δημοκρατία θέλεις;
Έχετην,αλλά δεν θα έχεις τον όχλο.

Ας συνοψίσουμε λοιπόν:

1)Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος ( συγκαλύψεις ,καλύψεις σκανδάλων καί υπεύθυνος των όσων μου έχουν συμβεί ως σήμερα από διώξεις και απειλές)

2) Ιωαννίδης Ιωάννης ( καλύψας ,συγκαλύψας, υπαίτιος της άθλιας υπηρεσιακής μου εκδικητικής δίωξης γιατί τον έχω καταγγείλει, εφ όσον επί Υφυπουργίας του μοίραζε 500.000 ευρώ μηνιαίως,οχι από την τσέπη του βεβαίως) 

3)Σαμαράς Αντώνιος ( του είχα στείλει πακέτο την κομματική μου ταυτότητα,δεν τον ειχα ψηφίσει για αρχηγό του κόμματος καί ευθύνεται για καλύψεις και συγκαλύψεις ως Υπουργός Πολιτισμού και βέβαια για εθνική καταστροφή)

4) Ανδριανός Γιάννης ( συγκάλυψη των πάντων και δεν έκανε ελέγχους ως όφειλε, συνεχιστής της υπηρεσιακής μου εκδικητικής δίωξης)

5) Παναγιωτόπουλος Πάνος ,(προσπάθησε να κάνει νομοθετική ρύθμιση σε παρανόμως αποκτηθέντα χρήματα)

6) Γιώργος Ορφανός 14.000.000( δεκατέσσερα εκατομμύρια) ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο....Η τεράστια δικογραφία του αραχνιάζει στην Βουλή

7) Σταύρος Δουβής πρώην Γ.Γ.Αθλητισμού,εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο Ορφανού....ελέγχεται από καταγγελίες μου στην δικαιοσύνη....

8)Μεντεσίδης Θωμάς, πρώην Γενικός Διευθυντής της Γ.Γ.Αθλητισμού....Τεράστιο Λαμόγιο.με πολλές καταγγελίες μου στην δικαιοσύνη...

9)Συνδικαλίστρια ΔΑΚΕ Σιούτη υπάλληλος Γ.Γ.Αθλητισμού με πλαστό απολυτήριο( είχε χρησιμοποιήσει του αδελφού της και "απλά" άλλαξε την φωτογραφία του με την δικιά της.... Όσα χρόνια πληρωνόταν από τον ελληνικό λαό παράνομα θα τα φέρει πίσω Κυριάκο;;;

10) Μαρία Χρυσοστομίδου Γενική Διευθύντρια Γ.Γ.Αθλητισμού εν ενεργεία...πολλαπλώς εμπλεκόμενη....πολλαπλώς ελεγχόμενη από την δικαιοσύνη...

Πάρε νάχεις Κυριάκο εμπλεκόμενους πολλαπλώς!!!!

Ο ρόλος τους ήταν της συγκάλυψης ,αφού όλοι ήταν απόλυτα συνένοχοι στα τεράστια οικονομικά σκάνδαλα...
Το χρήμα που μοίρασαν σε κομματικά παιχνίδια,σε ημέτερους και φίλους θα μπορούσαν να είχαν δώσει για τηνυγεία, σε νοσοκομεία αλλάζοντας τον νόμο..
Οι ομοσπονδίες κατασπαταλούσαν τις επιχορηγήσεις με την ανοχή όλων.
Καί παρακολουθούμε σήμερα αθλητές Ολυμπιονίκες να μην έχουν χώρο και χρήμα....
Κατάντια μεγάλη....

Αλλά στην Ελλάδα οι νόμοι είναι κατά το δοκούν των πολιτικών συμφερόντων....

Τί θα κάνεις Κυριάκο;;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.