26 Νοε 2014

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου... Τα θέματα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24.11

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 28.11.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/​2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο « Ασφαλτόστρωση κεντρικών αγροτικών οδών Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος). 
2.
Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλταζής» του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικών αγροτικών οδών Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση, Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης). 
3.
Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλταζής» του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Δ.Κ. Βροντούς». (Εισήγηση, Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης). 
4.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στη Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος). 
5.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος). 
6.
Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Δήμου Δίου– Ολύμπου» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος). 
7.
Λήψη απόφασης για εξώδικη επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και των κ.κ. Πητίδη Γεωργίου, Μπίμπα Ηρακλή και Αναγνωστοπούλου Σταύρου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος). 
8.
Έγκριση της αριθμ. 192014 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ για έκδοση εγγυητικής επιστολής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος). 
9.
Υποβολή αιτήματος στην Δ/​νση Δασών Ν. Πιερίας για τη διάθεση προϊόντων ξύλου από το ξυλουργικό εργαστήριο της Κρατικής Βιομηχανίας Ξύλου Καλαμπάκας. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος). 
10.
Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας – Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Γουλάρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος). 
11.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.