# #

15 Οκτ 2011

Παράταση στη διαβούλευση για τον Όλυμπο...


...έως 10/12/11

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΕΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Γ.ΚΩΤΟΥΛΗΣ ΚΑΛΕΙ ΑΙΡΕΤΟΥΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

 Παράταση έως τις 10 Δεκεμβρίου 2011 για διαβούλευση επί του σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τον «χαρακτηρισμό της χερσαίας έκτασης του όρους Ολύμπου ως εθνικού πάρκου, για τον καθορισμό ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών», ζήτησε με έγγραφό του ο ..
δήμος Δίου-Ολύμπου προς το υπουργείο περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

 Το αίτημα για παράταση της διαβούλευσης στάλθηκε μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Δίου-Ολύμπου.

 Συγκεκριμένα, το θέμα της παράτασης της διαβούλευσης ζητήθηκε από αρκετούς συμμετέχοντες στη διευρυμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10/10/2011.
Όπως τονίστηκε στην εν λόγω συνεδρίαση, ο χρόνος που δόθηκε εκ μέρους του υπουργείου (έως την Πέμπτη 13/10/2011) είναι πολύ λίγος για να διαμορφωθούν και κατατεθούν προτάσεις γύρω από ένα τόσο σοβαρό ζήτημα το οποίο θα δεσμεύει όχι μόνο την παρούσα γενιά αλλά και επόμενες γενιές.
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε και μια πληροφορία, ότι δηλαδή το υπουργείο δεν διαφωνεί σε παράταση διαβούλευσης και επομένως η όλη συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί.
Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, Γ.ΚΩΤΟΥΛΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π.Δ.
Στην ίδια συνεδρίαση ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Γιώργος Κωτούλης, αναφερόμενος στη διαβούλευση – ανοιχτή συζήτηση για το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος, κατέθεσε τη δική του άποψη επί του θέματος και προς το τέλος της τετράωρης συζήτησης κάλεσε αιρετούς, εκπροσώπους φορέων, ειδικούς αλλά και πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του θέματος.
Ολόκληρη η πρώτη τοποθέτηση του κ. Κωτούλη έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απεστάλη στον δήμο το έγγραφο 161143/2015/29-7-2011 του υπουργείου περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με το οποίο διαβιβάστηκε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον «χαρακτηρισμό της χερσαίας έκτασης του όρους Ολύμπου ως εθνικού πάρκου, καθορισμό ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών», για δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 του νόμου 3937/2011 που αφορά στη «διατήρηση της βιοποικιλότητας».
Ο Όλυμπος, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι το υψηλότερο και επιβλητικότερο βουνό της χώρας μας και χαρακτηρίζεται από τεράστια και μοναδική οικολογική και ιστορική αξία. Η ορεινότητα δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι και πολιτισμός, είναι πρώτα απ’ όλα ταυτότητα και συνείδηση (τα θεμέλιά μου στα βουνά, μνήμη του λαού μου, σε λένε Πίνδο, σε λένε Όλυμπο).
Τα ιδιαίτερα γεωλογικά του χαρακτηριστικά και η άμεση επαφή του με τη θάλασσα δημιουργούν μια μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων που συντελούν στην εμφάνιση μιας πλούσιας χλωρίδας και πανίδας και που καθιστούν τον Όλυμπο περιοχή με μια τεράστια και μοναδική βιοποικιλότητα στην Ευρώπη.
Όμως, πέρα από τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του ο Όλυμπος διακρίνεται για τη μοναδική πολιτιστική του κληρονομιά με παγκόσμια φήμη. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Ολύμπου οδήγησαν τόσο την ελληνική πολιτεία όσο και διεθνείς οργανισμούς να αναγνωρίσουν την ξεχωριστή του αξία. Έτσι η χώρα μας καθιέρωσε τον εθνικό δρυμό Ολύμπου το 1938.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε το όρος Όλυμπος στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 κατόπιν σχετικών κοινοτικών οδηγιών (94/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση φυσικών οικοτόπων, καθώς και 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση της πτηνοπανίδας).
Η UNESCO ΤΟ 1972 αναγνώρισε τον Όλυμπο ως μέρος του διεθνούς δικτύου αποθεμάτων βιόσφαιρας, στα πλαίσια του προγράμματος Man end biosphere – Μ.Α.Β. Άνθρωπος και βιόσφαιρα.
Υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ολύμπου αλλά και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα της προστασίας του Ολύμπου αλλά και της ανάπτυξης του δήμου Δίου-Ολύμπου με ιδιαίτερη σωφροσύνη και περίσκεψη.
Θα πρέπει να συνδυάσουμε την αναγκαιότητα προστασίας των ιδιαίτερων και μοναδικών χαρακτηριστικών του Ολύμπου με την ανάγκη αξιοποίησής του στα πλαίσια μιας αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.
Το υπό συζήτηση σχέδιο προεδρικού διατάγματος προσφέρει γόνιμο πεδίο για μια ολοκληρωμένη συζήτηση για τα μεγάλα αυτά ζητήματα που για πολλά χρόνια τώρα αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ των υπηρεσιών προστασίας του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος και πολιτών που εκφράζουν την άποψη ότι ο Όλυμπος θα πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας.
Είναι ευκαιρία σήμερα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, είναι ευκαιρία να φανούμε αντάξιοι κληρονόμοι μιας μοναδικής και πολύτιμης κληρονομιάς αλλά και ταυτόχρονα υπεύθυνοι πολίτες που νοιαζόμαστε για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Το ότι το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση αποτελεί ένα θετικό βήμα για να δοθεί έτσι δημόσιο βήμα σε όσους θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι για πρώτη φορά γνωρίζουμε τα όρια του εθνικού πάρκου Ολύμπου καθώς και για τις επιτρεπόμενες και απαγορευμένες χρήσεις στην περιοχή του.
Το υπό συζήτηση σχέδιο του προεδρικού διατάγματος βασίζεται στη σύγχρονη περιβαλλοντική νομοθεσία της Ελλάδας καθώς και στις προαναφερόμενες κοινοτικές οδηγίες, η δε διαμόρφωση των προτάσεων του σχεδίου προεδρικού διατάγματος βασίστηκε στην «ειδική περιβαλλοντική μελέτη του εθνικού δρυμού Ολύμπου» που εγκρίθηκε με την 141874/3328/2010 απόφαση της γενικής διεύθυνσης περιβάλλοντος του υπουργείου περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
Θεωρώ ότι η διαβούλευση και η σημερινή μας συζήτηση θα ήταν πιο αποδοτική αν είχαμε στη διάθεσή μας την ειδική περιβαλλοντική μελέτη, διότι εκτιμώ ότι θα υπήρχαν απαντήσεις για πολλά θέματα που άπτονται απαγορεύσεων.
Ελπίζω ότι η παρουσία του προέδρου του Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης εθνικού δρυμού Ολύμπου θα συμβάλει στην αποσαφήνιση των θεμάτων που αφορούν στην επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων του σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τον Όλυμπο».
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Μετά την ομιλία του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου, Γιώργος Κωτούλης, έδωσε τον λόγο σε όσους από τους παρευρισκόμενους (αιρετούς, εκπροσώπους φορέων και πολίτες) ζήτησαν να τοποθετηθούν.
Προς το τέλος της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από όλους όσοι επιθυμούν (από αιρετούς, εκπροσώπους φορέων και πολίτες), να καταθέσουν γραπτώς τις προτάσεις τους στον δήμο Δίου-Ολύμπου, επί του σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τον Όλυμπο.
Οι προτάσεις αυτές αναμένεται να συγκεντρωθούν και να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και επεξεργασίας από δημοτική διαπαραταξιακή επιτροπή που θα αποτελείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
Το αποτέλεσμα θα είναι να διαμορφωθούν οι τελικές θέσεις του δήμου Δίου-Ολύμπου επί του σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τον «χαρακτηρισμό της χερσαίας έκτασης του όρους Ολύμπου ως εθνικού πάρκου, για τον καθορισμό ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών».
Οι θέσεις του δήμου, στο πλαίσιο διαβούλευσης, θα αποσταλούν στο υπουργείο περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής με σκοπό να ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση του σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τον Όλυμπο.
Όπως είναι γνωστό, σε όσους έχουν ενδιαφέρον επί του θέματος δόθηκε η δυνατότητα να καταθέτουν, ηλεκτρονικά, τις απόψεις τους, κατευθείαν στο υπουργείο περιβάλλοντος, μέσω του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων του ΥΠΕΚΑ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=2664), έως την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 (κλείσιμο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, ώρα 23.59).
Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στον δήμο Δίου-Ολύμπου προτάσεις επί του σχεδίου Π.Δ. για τον Όλυμπο, από τη δημοτική παράταξη «Ολύμπια Γη», από τον σύλλογο Παλιάς Λεπτοκαρυάς, από το επιμελητήριο Πιερίας, από τον περιφερειακό συνδυασμό Κεντρικής Μακεδονίας «Μέτωπο Ανάπτυξης για τη Μακεδονία – Μάρκος Μπόλαρης» (η πρόταση κατατέθηκε, λίγες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, από τον τ. δήμαρχο του τ. δήμου Δίου και νυν περιφερειακό σύμβουλο Πιερίας Γρηγόρη Παπαχρήστο, επειδή την ημέρα της συζήτησης - διαβούλευσης απουσίαζε στο Λούβρο Γαλλίας λόγω ειδικής εκδήλωσης που είχε προγραμματιστεί για τον Μέγα Αλέξανδρο), από τη δημοτική οργάνωση ΠΑΣΟΚ Λιτοχώρου, από τον κυνηγετικό σύλλογο Κατερίνης καθώς επίσης και από τους κυνηγετικούς συλλόγους Ν. Πιερίας – Ν. Ημαθίας – Ν. Πέλλας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.