# #

16 Ιουλ 2011

ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ . . .

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή


ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.   Σάββα Οφείδη του Κανάρη, κατοίκου Σεβαστής Πιερίας και Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κατερίνης.
2.   Δημητρίου Μυλωνέρου του Νικολάου, κατοίκου Λεπτοκαρυάς Πιερίας και Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Δίου – Ολύμπου.
3.   Ευάγγελου Λαγδάρη του Βασιλείου, κατοίκου Κατερίνης και Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού Πιερίας.

Π Ρ Ο Σ


1.   Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 2) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον αρμόδιο Υπουργό ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Δομοκού αριθμός 5)   και εκπροσωπείται νόμιμα.

  Με την ως άνω ιδιότητά μας και δεδομένου ότι κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών και έντονων διαμαρτυριών και καταγγελιών από αγρότες  της Πιερίας κατά της Ε.Α.Σ. Πιερίας,  απευθύναμε ...
στις 22-6-2011 προς το 1ο από εσάς Υπουργείο Α.Α.Τ., επιστολή -  καταγγελία μας, με την οποία στηλιτεύαμε την παράνομη -  κατά την άποψή μας - συμπεριφορά  της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ. ) Πιερίας.
Στο περιεχόμενο της πιο πάνω καταγγελίας μας, η οποία δημοσιεύθηκε και στον Τοπικό Τύπο, επισημαίναμε ότι η Ε.Α.Σ. Πιερίας εισπράττει κατά τρόπο παράνομο, εφάπαξ αμοιβή από παραγωγούς του Νομού μας, για τη συμπλήρωση των αιτήσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης κατά το καλλιεργητικό έτος 2011, το ύψος της οποίας μάλιστα κυμαίνεται ανάλογα με την κλίμακα των δηλωθέντων δικαιωμάτων των παραγωγών.
Ειδικότερα εκθέταμε ότι δυνάμει της με αρ. 6023/ΡΜ/2011 Δημόσιας Σύμβασης, που υπεγράφη μεταξύ αφενός του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και αφετέρου της αναδόχου κοινοπραξίας «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC A.E.», η δαπάνη για την συμπλήρωση – καταχώρηση και τροποποίηση αιτήσεων για την ενιαία ενίσχυση των παραγωγών, βαρύνει αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι συνακόλουθα οι παραγωγοί – αγρότες απαλλάσσονται από κάθε επιβάρυνση για την εν λόγω αιτία.
Μετά την ως άνω επιστολή μας, αντίστοιχη ερώτηση υπέβαλλε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Πιερίας κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, εκθέτοντας τα ίδια με εμάς επιχειρήματα.
Συνεπώς το πρόβλημα έχει λάβει ευρύτατη δημοσιότητα, αφού μάλιστα, όπως η ίδια η ΕΑΣ. Πιερίας συνομολογεί, αφορά 13.500 δικαιούχους της Ενιαίας Ενίσχυσης στο Νομό μας.
Δυστυχώς όμως η Ε.Α.Σ. Πιερίας, παρά το ότι γνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 4  του Ν. 3759/2009 και του άρθρου 72 του Ν. 3842/2010, η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της Ενιαίας Ενίσχυσης των δικαιούχων αγροτών, βαρύνει πλέον για τα έτη 2010 και 2011 αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισμό, όχι μόνο δεν αναμόρφωσε την στάση της και δεν προέβη σε επιστροφή προς τους δικαιούχους,  των ποσών που αχρεωστήτως εισέπραξε από αυτούς για την πιο πάνω αιτία αλλά απεναντίας συνεχίζει την ίδια προκλητική και παράνομη συμπεριφορά της.
Ειδικότερα:
1. Ανακοίνωσε πρόσφατα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Πιερίας, ότι μειώνει την αμοιβή της για κάθε αίτηση - δήλωση δικαιούχου ενιαίας ενίσχυσης, στο ποσό των 61,00 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται μόνο στην  περίπτωση που αυτή (η δήλωση) υποβάλλεται σε συνεργείο της στο τόπο διαμονής του δικαιούχου. 
2. Δια του Διευθυντού της Αθανασίου Γκουντάρα, ανακοίνωσε στις     11-7-2001 στον Τοπικό Τύπο ότι το πιο πάνω κόστος με το οποίο βαρύνεται μόνο ο δικαιούχος της ενιαίας ενίσχυσης,  που θα υποβάλλει την δήλωσή του ενώπιον των συνεργείων της,  και όχι αυτός που θα την υποβάλλει στα γραφεία της στην Κατερίνη,  αφορά στις υπηρεσίες μεταβολής, διόρθωσης στοιχείων, τροποποίησης δηλώσεων και παροχής αντιγράφων της δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης, που αυτή παρέχει στους δικαιούχους.
Συνεπώς η Ε.Α.Σ. Πιερίας, δια της πιο πάνω ανακοινώσεώς της, συνομολογεί ευθέως την είσπραξη αμοιβής από τους παραγωγούς – δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, η οποία μάλιστα (αμοιβή), όπως η ίδια αναφέρει στην ανακοίνωσή της, εξαρτάται από το ύψος των δηλωθέντων δικαιωμάτων τους !
Είναι όμως δεδομένο ότι οι πιο πάνω υπηρεσίες της κάθε Ε.Α.Σ., παρέχονται υποχρεωτικά προς όλους τους δικαιούχους -  αγρότες, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν τις αιτήσεις - δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης στα γραφεία της ή στα κατά τόπους  συνεργεία της Ε.Α.Σ.
Συνεπώς αφού σε όλους παρέχονται οι ίδιες  υπηρεσίες, για ποιο λόγο αυτοί που υποβάλλουν τη  αίτηση - δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στα γραφεία της  να μην επιβαρύνονται οικονομικά ενώ εκείνοι που θα την υποβάλλουν σε υπάλληλό της στο τόπο διαμονής τους, να επιβαρύνονται με το ποσό των 61,00 ευρώ;
Οι  παλινωδίες  της Ε.Α.Σ Πιερίας αποτελούν προσπάθεια συγκάλυψης της παράνομης συμπεριφοράς της, με το δεδομένο μάλιστα ότι η ίδια για την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας της, εισπράττει από τους αγρότες – παραγωγούς εφάπαξ ετήσιες εισφορές και ανάλογες εισφορές από τις επιδοτήσεις των προϊόντων τους.
Ατράνταχτη απόδειξη του παράνομου της συμπεριφοράς της Ε.Α.Σ. Πιερίας, αποτελεί η επιστολή που κοινοποίησε πρόσφατα προς τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή της,  η ΠΑΣΕΓΕΣ.
Με αυτήν,  αφού της γνωστοποιεί ότι θα εισηγηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την διακοπή του πληροφοριακού προγράμματος της Πύλης Εισόδου της, την καλεί ευθέως:
α. Να επιστρέψει άμεσα τα παρακρατηθέντα ποσά στους παραγωγούς, κοινοποιώντας προς την ΠΑΣΕΓΕΣ τα σχετικά εντάλματα επιστροφής των ποσών προς αυτούς.
β. Να ανακοινώσει στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο της Πιερίας, ότι κανένας δικαιούχος - παραγωγός δεν θα επιβαρύνεται για την υποβολή της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσής του, είτε αυτή υποβάλλεται στα γραφεία της είτε παραλαμβάνεται  από τα συνεργεία της στο τόπο διαμονής των δικαιούχων και
γ. Να δηλώσει επίσης δια του Τύπου σε όλους τους παραγωγούς ότι θα επιστραφούν άμεσα τα ποσά που παρακρατήθηκαν από την ίδια για την υποβολή της αίτησής τους.
Παρά τις ρητές νομοθετικές διατάξεις και τις επιταγές της ΠΑΣΕΓΕΣ, η Ε.Α.Σ. Πιερίας, αρνείται να συμμορφωθεί. Αντίθετα συνεχίζει να  καλεί τους παραγωγούς να προσέλθουν ενώπιον των συνεργείων της προς υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων – δηλώσεων, καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα.
Επειδή το μέγα πρόβλημα που έχει ανακύψει έχει αναστατώσει τους χιλιάδες αγρότες – παραγωγούς του Νομού μας, οι οποίοι αγωνιούν δικαιολογημένα για το εάν θα λάβουν εφέτος τα δικαιώματα της  ενιαίας ενίσχυσης  των καλλιεργειών τους, δεδομένου μάλιστα ότι λόγω του εκτεθέντος προβλήματος,   πολύ λίγοι είναι εκείνοι που υπέβαλλαν μέχρι σήμερα τις αντίστοιχες αιτήσεις.
Επειδή η συμπεριφορά της Ε.Α.Σ. Πιερίας, αποτελεί κατά την άποψή μας, παράνομη πράξη, αφού  αντιβαίνει ευθέως σε απαγορευτικές διατάξεις νόμου.
Επειδή η είσπραξη αμοιβής ή τιμήματος από την Ε.Α.Σ. για την πιο πάνω αιτία, παρά την απαγορευτική διάταξη Νόμου, αποτελεί και αδίκημα των νομίμων  της εκπροσώπων, που διώκεται από τον Ποινικό Νόμο.
Επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ασκεί την  εποπτεία και τον διοικητικό έλεγχο στις κατά τόπους Ε.Α.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Σας αναφέρουμε και σας καταγγέλλουμε όλα  τα παραπάνω.
Ζητούμε να προχωρήσετε στην άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε  να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης στο Νομό Πιερίας,  να παύσει η Ε.Α.Σ. Πιερίας να εισπράττει παράνομα τίμημα ή αμοιβή για την πιο πάνω αιτία και να εξαναγκασθεί να επιστρέψει στους δικαιούχους παραγωγούς τα ποσά τα οποία αχρεωστήτως έλαβε από αυτούς.
Αντίκλητό μας στην Κατερίνη, δεκτικό πάσης προς εμάς κοινοποιήσεώς σας, διορίζουμε με την παρούσα τον πληρεξούσιο δικηγόρο μας  και κάτοικο Κατερίνης Δημήτριο Σιανίδη του Γεωργίου, οδός Βότση αρ. 9  τηλ. 23510 – 37559.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα  προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 2) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κώστα Σκανδαλίδη ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας εξ ολοκλήρου το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως.

Κατερίνη 15-7-2011

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.